TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o

Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, telefon +420 224 917 908, e-mail : tyrkys@accommodation.cz

prahasynagogavaldstejnzdarlazneguide

HOME

průvodceKurz Průvodce cestovního ruchu

průvodce pro region prahaKurz Průvodce pro region Praha

rekvalifikaceSpojený kurz Průvodce + Praha

zkouška průvodce cestovního ruchuZkouška Průvodce cestovního ruchu

zkouška průvodce PrahouZkouška Průvodce pro region Praha

delegatDelegát cestovní kanceláře

pracovník cestovní kancelářePracovník cestovní kanceláře

první pomocSeminář první pomoci

 

tyrkysNadstandardní služby při kurzech

průvodce Služby pro firmy a školy

průvodce po prazeSlužby pro průvodce

cestovní kancelářSlužby pro cestovní kanceláře

 

tyrkys O nás

tyrkysKontakty

Asociace cestovních kanceláří České republiky posiluje propojení teorie s praxí

Jako jeden z úkolů si Asociace vytyčila posílení propojení teorie a praxe zejména v oblasti spolupráce mezi školami cestovního ruchu (středními, vyššími odbornými, vysokými i vzdělávacími institucemi) a cestovními kancelářemi a agenturami.

V posledním období došlo k výraznému posílení základny přidružených členů ACK ČR, která je tvořena do značné míry školami cestovního ruchu. Patří sem jak školy, které soustavně připravují studenty na budoucí povolání (střední, vyšší odborné a vysoké), tak i vzdělávací instituce, které se specializují na oblast tzv. celoživotního vzdělávání. Školy a vzdělávací instituce rozvíjejí svou aktivitu v rámci tzv. vzdělávací komise, která usiluje o prohlubování kontaktů s cestovními kancelářemi a agenturami, a to zejména v oblasti zajištění odborných praxí studentů, kteří jsou jejich potenciálními budoucími zaměstnanci.

Praxí v renomovaných cestovních kancelářích a agenturách pod vedením kvalifikovaných a zkušených pracovníků v cestovním ruchu se zvyšuje profesní orientace studentů, kteří tak mohou získat představu, jak dané subjekty fungují a cenné vlastní zkušenosti s podnikáním Stejně tak se zvýší motivace studentů pro práci v oblasti cestovního ruchu. Odborně vedené praxe jsou pro ně velkým přínosem, neboť budoucím absolventům napomohou získat zejména tyto dovednosti: pocit zodpovědnosti za vlastní práci, schopnost zorientovat se v hospodářské praxi a aplikovat teoretické vědomosti při řešení praktických úloh v jednotlivých odděleních firmy.

Neustálý kontakt s podnikatelským prostředím přináší zlepšení obsahové náplně vzdělávání. Školy tak získávají cenné podněty pro další tvorbu studijních plánů, které pak více odpovídají potřebám praxe. Podle vyjádření zaměstnavatelů by mělo ve školách dojít k ještě výraznějšímu posunu od memorování značného množství encyklopedických znalostí k zaměření na získávání základních obecných znalostí, všeobecného přehledu a propojení teorie s praxí.

Současně budoucí zaměstnavatelé od škol a vzdělávacích institucí očekávají, že naučí své studenty ještě větší míře samostatnosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí. U studentů pak oceňují pracovitost a houževnatost, schopnost řešit problémy, orientovat se ve světě a vytvářet si vlastní názory. Zároveň se stále více objevuje názor, že vedle v současné době tolik zdůrazňované nutnosti podporování zdravého sebevědomí je třeba naučit studenty také jisté míře skromnosti.

Závěrem bychom chtěli dodat, že rádi uvítáme další přidružené členy z řad odborných škol cestovního ruchu, které mají zájem o aktivní spolupráci s firmami z cestovního ruchu.

PhDr. Jolana Myslivcová, členka představenstva ACK ČR

Asociace cestovních kanceláří Lípová 15, 120 44 Praha 2 telefon 224 914 543, fax 224 914 674

Staňte se průvodcem turistů !


Zápis do kurzů průvodců zahájen ! 

Pořádáme kurzy a zkoušky cestovního ruchu, kurzy a zkoušky pro
průvodce Prahou, kurzy pro pracovníky cestovních kanceláří, hotelů a
informačních center. Konáme rekvalifikační a doškolovací kurzy.
Připravíme školení přesně dle Vašich požadavků.

 

asociace průvodcůKvalifikovaní průvodci po Praze

asociace průvodcůJizda historickou tramvají

církevní památkyPhDr. Jolana Myslivcová

Jak začít pracovat jako pruvodceJak začít pracovat jako průvodce

prvni pomocŠkolení první pomoci

 

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email: tyrkys@accommodation.cz

 

Publikování nebo šíření obsahu serveru tyrkys.cz je bez písemného souhlasu redakce nebo autora příslušného článku zakázáno. Za obsah článku ručí autor.