tel: 224 917 908, fax: 224 922 452
 

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro region Praha

Seminář - Průvodce Delegát

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty
Linky

Jak získat a podat daňové přiznání

Autor článku: Ing. Vladimír Šindelka
Zdroj : Finance.cz

Článek je uveřejněn se svolením autora

Na získání, vyplnění a odevzdání formulářů daňových přiznání už máte čas jen do konce
března. Poradíme vám proto, kde formulář přiznání získat, jakým způsobem jej můžete
podat a jaké termíny musíte dodržet.

Kde získat formulář
Formuláře jednotlivých daňových přiznání si můžete vyzvednout osobně na Finančním úřadu. Druhou možností získání je stáhnutí formulářů z některého internetového serveru.

Způsoby podání přiznání

Mezi základní způsoby podání daňových přiznání patří osobní podání, poštou, faxem a elektronicky.

Osobně
Při osobním odevzdání vám rozhodně doporučujeme provést tyto činnosti:
-
nechat si potvrdit na kopii daňového přiznání den odevzdání přiznání,
- dát si potvrdit na originál přehledu pro sociální a zdravotní pojišťovnu den odevzdání přiznání,
- pokud jste v pracovním poměru, je třeba odevzdat kopii potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
..vystavené zaměstnavatelem,
- pokud jste studentem, je třeba s daňovým přiznáním doložit potvrzení o studiu,
- pokud uplatňujete odčitatelné položky na dary, je třeba na finanční úřad předložit potvrzení obdarovaného
..o tom, že váš dar lze odečíst od daňového základu,
- uplatňujete-li odčitatelnou položku na děti a Vaše manželka nepodává daňové přiznání u téhož finančního

. úřadu, je třeba doložit čestné prohlášení manželky, že neuplatnila ve zdaňovacím období nezdanitelné
. částky na děti.

Poštou
Zde se jedná o zaslání formuláře daňového přiznání doporučeně poštou. Mějte však na paměti, že
za datum podání přiznání se v případě zaslání poštou považuje den podání na poštovní přepážce.

Faxem
Řádně vyplněné formuláře můžete odfaxovat vašemu místně příslušnému finančnímu úřadu. Podle
zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb. ) však máte povinnost odfaxované daňové
přiznání
znovu doručit finančnímu úřadu, a to do tří dnů. V praxi to tedy znamená, že buď zajdete na Finanční
úřad, kde na podatelně své daňové přiznání opět osobně podáte, nebo vlastnoručně podepsané přiznání
odešlete poštou.

Elektronicky
Podání daňového formuláře po Internetu je možné formou datové zprávy opatřené zaručeným
elektronickým podpisem nebo neopatřeným zaručeným elektronickým podpisem. Podává-li se s
neopatřeným zaručeným elektronickým podpisem, pak se
vyžaduje ještě podání v písemné podobě
(e-tiskopis). Pro zachování autentičnosti údajů na technickém nosiči dat a v písemnosti, musí být
na obojím uvedeno stejné číslo, které při příjmu finanční úřad kontroluje.


Termíny daňových přiznání
Pokud jste podnikatel nebo tzv. osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), jste povinni
odevzdat daňové přiznání na místně příslušnému Finančnímu úřadu, v jehož územním
obvodu máte v době podání daňového přiznání bydliště, a to nejpozději do 31.března příslušného roku.

Pokud si najmete daňového poradce, posouvá se termín podání vašeho daňového přiznánína
30.června příslušného roku.


Staňte se průvodcem turistů !


Zápis do kurzů průvodců zahájen ! 

Pořádáme kurzy a zkoušky cestovního ruchu, kurzy a zkoušky pro
průvodce Prahou, kurzy pro pracovníky cestovních kanceláří, hotelů a
informačních center. Konáme rekvalifikační a doškolovací kurzy.
Připravíme školení přesně dle Vašich požadavků.

 
 

O průvodcování, o zkoušce .......
Jak nejlépe uspět u zkoušky
Jak se připravit na zkoušku
Jak si najít práci průvodce
Nejčastěji kladené otázky

   

Aktuality, různé ........
Jel Jaromír do ciziny
30 pražské Kotvy
Mezinárodní den průvodců
Příběh mrazivé sobotní noci v Hidasnémeti
Pražský hrad - vstupné
Sám na Sahaře
Kolik stojí studium na VŠ ?
Jak jsem se nestala průvodkyní
Literatura pro prův.reg.Praha
Jarní prázdniny
Kniha Průvodcovské momentky
Jak se správně píše ?
Informatika v cestovním ruchu
Orgány Evropské unie
Do Národního muzea zadarmo ?
Desatero MZV na cesty do ciziny
19. a 20. února -Holiday World
daně a danová soustava
Co o nás ví svět ?
Památník Jana Palacha
Symbolika českého státu
Langweilův model Prahy
Co víte o Národním divadle ?
Vývoj obchodních domů
Cow Parade

Znáte Máslovice ?
Zdravotní pojišťovny a pojištění
Zákon o zaměstnanosti a průvodci
6. vláda ČR
Sv. Václav pod lešením
Fotografování na Pražském hradě
Nová pokladna na Pražském hradě


Evropská unie - archiv článků
Archiv článků - různé

   

Zde vždy naleznete nové aktuální informace, články, novinky nejen pro průvodce.
Pomozte nám vytvářet tento web ! Pište nám příhody průvodcování, různé zajímavosti, pošlete fotografie, zveřejníme je zde !
 

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com