telefon : 224 917 908
 

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro reg.Praha

Seminář - Průvodce Delegát

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty
Linky

Nová nařízení v letecké dopravě

Nová nařízení v letecké dopravě Dne 17. 2. 2005 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se ruší nařízení (EHS) č. 295/91.

S odvoláním na čl. 16 předmětného nařízení je jako orgán (správní úřad) odpovídající za prosazování tohoto nařízení určeno ministerstvo dopravy.Tato situace bude platit do doby, než vstoupí v platnost novela zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Novelu v těchto dnech ministerstvo dopravy připravuje a do konce letošního března ji předloží k projednání vládě. Není současně dotčeno právo cestujících a leteckých dopravců žádat náhradu prostřednictvím soudů v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Výklad nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004:

Dané nařízení platí nejen na pravidelných, ale také na nepravidelných letech, včetně těch, které tvoří součást souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy. Povinnosti provozujících leteckých dopravců jsou omezeny nebo vyloučeny v případech, kdy byla událost způsobena mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zamezit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření. Tyto mimořádné okolnosti se mohou vyskytnout zejména v případech politické nestability, povětrnostních podmínek neslučitelných s uskutečněním dotčeného letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných stávek, které postihují provoz provozujícího leteckého dopravce. Za vznik mimořádných okolností lze považovat i případ, kdy dopad rozhodnutí složky řízení letového provozu, které se vztahuje k jednotlivému letadlu v určitý den, vyvolá velké zpoždění, zpoždění do dalšího dne nebo zrušení jednoho nebo více letů uvedeného letadla, i když byla dotčeným leteckým dopravcem přijata všechna přiměřená opatření, aby zabránil zpoždění nebo zrušení. Péče o cestující, kteří čekají na náhradní nebo zpožděný let, může být také omezena nebo odmítnuta v případě, že by samotné poskytnutí této péče způsobilo další zpoždění.

V případě odepření nástupu na palubu a zrušení či významného zpoždění letů musí být cestující plně informováni o svých právech tak, aby mohli svá práva účinně uplatnit. Provozující letecký dopravce zajistí, aby u registrace k přepravě bylo zobrazeno čitelné oznámení, které je pro cestující zřetelně viditelné a které obsahuje tato slova: "Je-li vám odepřeno nastoupit na palubu nebo je-li váš let zpožděn nejméně o dvě hodiny, požádejte u přepážky registrace (check-in counter) k přepravě nebo v prostoru určeném pro nástup na palubu (boarding gate) o listinu popisující vaše práva, zejména ohledně náhrady škod a pomoci.

"Náhrada a pomoc cestujícím při zpoždění letů:

Pokud se cestující včas dostaví k odbavení letu

 • z letiště na území EU, nebo
 • z letiště umístěného na území třetí země na letiště umístěného na území členského státu EU, pokud let provozuje dopravce z EU,
a pokud dopravce provozující let důvodně předpokládá zpoždění
 • 2 hodiny a více při letu o délce nejvýše 1500 km
 • 3 hodiny a více při delším letu uvnitř EU a při letu o délce od 1500 km do 3500 km
 • 4 hodiny a více při letu delším než 3500 km a všech ostatních případech

musí dopravce poskytnout cestujícímu stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, navíc jsou cestujícímu zdarma nabídnuty dva telefonní hovory, podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou.

Pokud zpoždění přesáhne 5 hodin, je cestujícímu nabídnuta možnost volby mezi náhradou pořizovací ceny letenky za část nebo části neuskutečněné cesty a část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti.

Jestliže je důvodně očekávaný čas odletu alespoň o den později než čas odletu původně oznámený, poskytne dopravce zdarma cestujícímu ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Náhrada a pomoc cestujícímu při odepření nástupu na palubu:

Pokud dopravce důvodně očekává, že dojde k odepření nástupu na palubu, vyzve nejprve dobrovolníky k odstoupení od jejich rezervací za náhradu podle podmínek dohodnutých mezi dotčenými cestujícími a provozujícím dopravcem.

Jestliže je nástup na palubu odepřen cestujícímu proti jeho vůli, provozující dopravce vyplatí cestujícímu následující náhrady:

 • 250 EUR při letu o délce nejvýše 1500 km
 • 400 EUR při delším letu uvnitř EU a při letu mezi 1500 a 3500 km
 • 600 EUR při letu delším než 3500 km ve všech ostatních případech
Zároveň má cestující možnost volby mezi:
 • náhradou pořizovací ceny letenky (případně i bezplatný let zpět do původního místa odletu) nebo
 • nejbližším možným přesměrováním na místo určení za srovnatelných dopravních podmínek nebo
 • přesměrování na místo určení v pozdější době podle přání cestujícího za srovnatelných dopravních podmínek.
Náhradu lze snížit o polovinu v případě, že zpoždění vzniklé přesměrováním nepřesáhne 2, respektive 3 a 4 hodiny podle výše uvedených kategorií.Cestující má právo na poskytnutí stravy a občerstvení v rozsahu přiměřené čekací době, případně ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování a dva telefonní hovory zdarma, podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou.Zrušení letu:V případě zrušení letu má cestující možnost volby mezi:
 • náhradou pořizovací ceny letenky (případně i bezplatný let zpět do původního místa odletu) nebo
 • nejbližším možným přesměrováním na místo určení za srovnatelných dopravních podmínek nebo
 • přesměrování na místo určení v pozdější době podle přání cestujícího za srovnatelných dopravních podmínek.
Cestující má rovněž právo na poskytnutí stravy a občerstvení v rozsahu přiměřené čekací době, případně ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování a dva telefonní hovory zdarma, podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou.Cestující má právo na náhradu škody v rozsahu :
 • 250 EUR při letu o délce nejvýše 1500 km
 • 400 EUR při delším letu uvnitř EU a při letu od 1500 km do 3500 km
 • 600 EUR při letu delším než 3500 km ve všech ostatních případech
pouze tehdy
 • pokud není informován o zrušení letu alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo
 • není o zrušení letu informován ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není mu nabídnuto přesměrování, které by mu umožnilo odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo
 • není informován o zrušení letu ve lhůtě kratší sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není mu nabídnuto přesměrování jeho letu, které by mu umožnilo odletět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu.
Bc. Marcela Švejnohová
tisková mluvčí MD

 


O průvodcování, o zkoušce .......
Jak nejlépe uspět u zkoušky
Jak se připravit na zkoušku
Jak si najít práci průvodce
Nejčastěji kladené otázky
Živnostenský list a průvodce


Aktuality, různé ........
Pozvánka na Vysočinu
Zámek Hořovice
Ekonomika CR
Veduta jako historický pramen
Nečekaná noční návštěva
Umíte prohrávat ?
České muzeum stříbra
Židovské muzeum 2005
Druhy časů
Návrat z Vídně r. 1969
Naše návštěva Máslovic
Jak vybrat správný jazykový kurz
Něco z historie Bratislavy
Václav Špála
Jak získat Živnostenský list
Ilegální přechod hranic
Jel Jaromír do ciziny
Příběh mrazivé sobotní noci v Hidasnémeti
Sám na Sahaře
Literatura pro prův.reg.Praha
Jak se správně píše ?
Zákon o zaměstnanosti a průvodci

Praha - archiv článků
Česká republika - archiv článků
Evropská unie - archiv článků
Archiv článků - různé

     
Holiday Tour - chalupy, chaty, priváty, rekreace, dovolená
     
   
                 
   
Zde vždy naleznete nové aktuální informace, články, novinky nejen pro průvodce.
Pomozte nám vytvářet tento web ! Pište nám příhody průvodcování, různé zajímavosti, pošlete fotografie, zveřejníme je zde !

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com
Publikování nebo další šíření obsahu serveru tyrkys.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.