tel: 224 917 908, fax: 224 922 452
 

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro region Praha

Seminář - Průvodce Delegát

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty
Linky

NĚCO Z HISTORIE MĚSTA…
…BRATISLAVY

Příspěvěk poslala Petra Mazáčová

Počátek osídlení Bratislavy spadá, dle zatím doložených artefaktů, do mladší doby kamenné (přibližně 5000 l.př.n.l.). Lze tedy mluvit o pravěkém osídlení. To se rozkládalo nedaleko Dunaje na vršcích Malých Karpat. V pozdější době se prokázala výhoda této polohy, hlavně díky vzniku dvou transkontinentálních obchodních cest – Jantarové a Podunajské. Na tomto území lze sledovat velmi rozmanitý pohyb různých kultur, Kelty, či Římany nevyjímaje.

Keltové sem začínají pronikat zhruba ve 4. stol.př.n.l. Koncem 2. stol.př.n.l. zde zakládá kmen Bójů oppidum. Z archeologického hlediska se zde nachází spousta artefaktů. Kolem narození Krista se začínají objevovat římští legionáři. Obsadili jižní břeh Dunaje a založili tam vojenské tábory. Za zmínku stojí nález římského vojenského tábora Gerulata na území dnešních Rusoviec. Severní břeh nikdy trvale neobsadili.

V době stěhování národů, zhruba v 5. stol.n.l. osídlili tuto oblast Slované i přes nájezdy bojovných avarských kmenů. Záhy vytvořili vcelku rozsáhlý organizovaný útvar - Sámovu říši. Po smrti franckého kupce Sáma se říše rozpadla na knížectví a až roku 833 připojil moravský kníže Mojmír k svému panství i nitranské knížectví knížete Pribiny – vznikla Velká Morava.Do roku 907 spadá 1. zmínka o Bratislavě v Salcburských letopisech. Tehdy se odehrála bitva mezi maďarskými a bavorskými vojsky. Po ní vítězní Maďaři obsadili celou východní Velkou Moravu a říše tak ztratila svou velikost.

Koncem 10. století vznikl Uherský stát a v čele se Štefanem I. zabral i území dnešní Bratislavy. Pod hradem se rozvinula osada, k jejíž kolonizaci přizvali uherští králové osadníky z německé oblasti. Tuto kolonii pojmenovali Němci zkomoleninou názvu hradu – Braslavův hrad (Brezalauspurch - Pressburg). Tento název se udržel v různých jazykových obměnách až do roku 1919. Král Ondřej III. udělil v roce 1291 osadě městské privilegia, což mělo za následek její nebývalý hospodářský a politický rozmach. Za vlády Zikmunda Lucemburského se Bratislava stává svobodným královským městem a zcela se přestavuje Bratislavský hrad a Dóm sv. Martina.

V roce 1536 se Bratislava stává hlavním městem Uherska a o 27 let později se v Bratislavě koná 1. korunovace (Maxmilián II.). Skutečný rozmach města nastal až ve 2. polovině 18. stol. za vlády Marie Terezie. Ta dala zbourat staré městské opevnění a dala příkaz k urbanizaci a obnově města. To se za její vlády stalo největším městem Uherska. Za Napoleonských válek bylo město Napoleonem dvakrát napadeno a silně poškozeno. Za vlády Josefa II. se sídlo uherské vlády přesídlilo zpět do Budína. To mělo za následek značný úpadek prestiže města. Po neúspěšném protihabsburském povstání byla Bratislava maďarizována. Roku 1884 bylo v městě zbudováno elektrické osvětlení a taktéž telefonní síť. O 11 let později začíná fungovat městská elektrická železnice.

Po zániku Rakouska-Uherska se Slovensko přihlásilo k novému státnímu útvaru-Československé republice. Tehdy se název města Prešporok změnil na Bratislavu. Postupně vzrostlo procento Čechů a Slováků. V roce 1939 se Bratislava stává hlavním městem Slovenského štátu. Po skončení 2. světové války byl na Slovensku díky společným česko-slovenským volbám zřízen komunistický systém a tím zničena i spousta historických památek. Roku 1988 se konala v Bratislavě ,,svíčková demonstrace“, což bylo tiché vyjádření odporu katolíků proti tehdejší vládě. Po Sametové revoluci se vláda, stejně jako u nás demokratizovala a nastal rozvoj kontaktů se zahraničními státy. Po roce 2000 velmi vzrůstá výstavba nákupně – zábavních komplexů.

KAM ZA POZNÁNÍM?
za historií: Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Stará radnice, Františkánský kostela klášter, Michalská brána
za kulturou : Grassalkovichův palác, Slovenské národní divadlo, Nový most
Městské muzeum v Bratislavě, Slovenské národní muzeum
za kuriozitami: Čumil v Panské ulici, Posmievačik v panské ulici
Nejužší dům u Michalské brány, Studně bez vody na hradě
Šachový automat na hlavním náměstí

 

 
 

O průvodcování, o zkoušce .......
Jak nejlépe uspět u zkoušky
Jak se připravit na zkoušku
Jak si najít práci průvodce
Nejčastěji kladené otázky
Živnostenský list a průvodce

 

Aktuality, různé ........
Václav Špála
Jak získat Živnostenský list
Ilegální přechod hranic
Informatika v cest. ruchu
Výměna občanských průkazů
Jel Jaromír do ciziny
30 pražské Kotvy
Mezinárodní den průvodců
Příběh mrazivé sobotní noci v Hidasnémeti
Pražský hrad - vstupné
Sám na Sahaře
Kolik stojí studium na VŠ ?
Jak jsem se nestala průvodkyní
Literatura pro prův.reg.Praha
Jarní prázdniny
Kniha Průvodcovské momentky
Jak se správně píše ?
Informatika v cestovním ruchu
Orgány Evropské unie
Do Národního muzea zadarmo ?
Desatero MZV na cesty do ciziny
19. a 20. února -Holiday World
daně a danová soustava
Co o nás ví svět ?
Památník Jana Palacha
Symbolika českého státu
Langweilův model Prahy
Co víte o Národním divadle ?
Vývoj obchodních domů
Cow Parade

Znáte Máslovice ?
Zdravotní pojišťovny a pojištění
Zákon o zaměstnanosti a průvodci
6. vláda ČR
Sv. Václav pod lešením
Fotografování na Pražském hradě
Nová pokladna na Pražském hradě


Evropská unie - archiv článků
Archiv článků - různé

 

Zde vždy naleznete nové aktuální informace, články, novinky nejen pro průvodce.
Pomozte nám vytvářet tento web ! Pište nám příhody průvodcování, různé zajímavosti, pošlete fotografie, zveřejníme je zde !

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com