tel: 224 917 908, fax: 224 922 452
 

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro region Praha

Seminář - Průvodce Delegát

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty
Linky

František Mendlík - ukázka

František Mendlík vítěz soutěže To je ta čeština v roce 2001 je autorem řady zajímavých knižek - publikace si můžete objednat i přímo u autora
mendlik.frantisek@seznam.cz


Podobnost  čistě  záměrná

Důchodce Dobromil Ošlejšek začíná v obchodě s drahými parfémy pomalu blbnout. Osm hodin mezi spoustou žen dá zabrat i vysloužilému proutníkovi. Už třetí měsíc se pohybuje v tomto prostředí a to jej pomalu začíná pohlcovat. Loví bobříka věčného mlčení. Stojí jako socha a snaží se splynout s vybavením obchodu. Tu a tam se po něm úkosem a s otazníkem v očích, po očku podívá nějaká matrona. Někdy malá holčička stojí zvědavě s lízátkem před velkým pánem, jako malé dítě před vojínem Hradní stráže u barevné strážní budky. Je – li obchod plný zákaznic, personál musí mlčet. Je-li obchod prázdný, neberou přítomné prodavačky strážného pána vůbec na vědomí. Mají své problémy. Jenom mladičká dívenka, aspirující na místo prodavačky, prohodí s ,,ochrankou"“pár slov. Je to mladičká dívenka s  rozpačitým úsměvem. Přesně tento typ vyžaduje silnou ochranu. Není zatím vpouštěna za pokladnu s počítačem. Tiskne razítka do průkazek na slevu, váže papírové krabice a jako plavčík na lodi, vytírá vždy ke konci směny podlahu. Je zranitelná v prostředí, kde probíhá u starších dam předem prohraný boj s časem. Závidí dívence mládí. A když se dívenka úslužně zeptá, zdali může něčím posloužit , tu matrona pohrdlivě oznámí, že o vystaveném zboží toho ví daleko více, než to vyžle. Zahanbená dívenka pak se slzami v očích hledá pochopení v očích starého strážce. Stojí pak vedle sebe a pozorují cvrkot v prodejně.

Jeden předmět strážce Dobromila Ošlejška zaujal. Dámy testují vystavené výrobky pomocí papírových proužků. Proužek vytáhnou ze skleničky, postříkají parfémem, přičichnou a použitý proužek vsunou do předmětu Dobromilova zájmu. Je to krabička kapkovitého tvaru, zašpičatělá na obou koncích. Uprostřed je úzký, podlouhlý otvor, takových patnáct centimetrů. Je to, jako kdyby moderní sochař tímto způsobem vzdal hold dámskému přirození! Strážce pohlíží na tento předmět se zalíbením. Uvažuje, že by nebylo marné, vyvěsit tento předmět před obchod na znamení sortimentu. Upozorňoval by tak, jaký druh zákazníků krám navštěvuje, když soused má na stejném místě zavěšenu třeba botu!

Dobromil Ošlejšek je člověk mírný. Když ještě sloužil jako výpravčí na dráze, byl znám jako kliďas, kterého nedokážou rozházet žádné zapeklité situace. Nejen, že byl znám jako kliďas, vyznačoval se také jako vtipný glosátor událostí a jeho poznámky kolovaly po celé trati.

,,Pánové, mne už nic v této stanici nerozhází. Když postavím vlakovou cestu pro vlak a přijede místo vlaku karavana velbloudů, zaženu je akorát z kolejiště!“
Když se v nočních hodinách dotazoval výpravčí sousední stanice, zdali se nehlásí vlak, tu Dobromil Ošlejšek prohlásil: ,,Odpočívej v pokoji!“ Na mysli mu vyvstal vtip Rudy Stolaře. Paní Kraváčková klečí u hrobu nebohého manžela a praví:,, Tak vidíš Álojz , celý život spávals v kuchyni, odpočívej v pokoji!“

,,Soudruhu výpravčí, minulý týden vyhlásilo vedení Provozního oddílu heslo týdne. Reagovalo tak  na velké procento nehod při porušení několika paragrafů dopravních předpisů. Vedení vytipovalo ty paragrafy a formou hesla týdne dává na vědomí všem výpravčím, aby se při výkonu služby zaměřili právě na dodržování těchto částí předpisu. Doufám, že heslo týdne znáte?“ tak se táže dopravní kontrolor.
,,Heslo týdne samozřejmě neznám, ale znám heslo roku!“ odpovídá tázaný.
,, Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!“

Dopravní kontrolor opustil beze slova dopravní kancelář. Bylo velkým štěstím, že to byl o dva roky starší spolužák.
Jednoho večera zaslechl Dobromil Ošlejšek vzrušený rozhovor z kuchyně svého bytu. Syn Vladimír měl vášnivý rozhovor s maminkou.
,,Studium na průmyslovce mne nebaví. Vykašlu se na studia, budu se živit hudbou. Založili jsme s kamarády metalovou skupinu. Naučíme se nějaký zvuky a zbytek budeme křičet. Nebudu muset živořit z kapesnýho. Hraním si vydělám pěkný prachy!“ Tu a tam bylo slyšet maminku, kterak se plačtivě snažila přivést syna k rozumu. Otec Dobromil Ošlejšek se zamyslil, otočil si židli opěradlem dopředu a pravil:
,,Milý synu, máš zcela pravdu. Vykašli se na studium. Budeme spolu emigrovat do Kanady. Ty se tam budeš živit hraním s metalovou skupinou a já zase budu hrát v nějakým klubu NHL hokej!“

Takto vybaven a neopotřebován, dopotácel se Dobromil do důchodu. Teď stojí mezi voňavkami. Je docela spokojen.

Ta paní vletěla do prodejny jako tajfun. Je sobota, za půl hodiny služba skončí. Bude také končit prodejní doba. Paní bere košík a cpe se k regálům. Druhá prodavačka a kosmetička mizejí v přilehlých místnostech. Zůstává jen jedna pokladní a ochranka. Pokladní hledí do země. Paní je k ochrance otočena zády, ta nevidí na ruce. Dobromil se tedy přesouvá k protější stěně, aby měl lepší přehled.

,,Pane, vy jste neomalený! Myslíte že kradu? Vadí mi ten váš podezíravý pohled. Mne to vaše chování uráží. Tak hloupě se nechovali ani domorodí hlídači v supermarketu v Dubaji!“

,,Paní neurážejte, já vás také neurážím! Dělám jenom svoji práci. Tady máte moje číslo a fotografii. Můžete si stěžovat mému vedoucímu, že vás rozčiluje můj poctivý výkon služby!“

Dobromilovi dalo velkou práci neumístit dobře mířený direkt do třetí brady této statné a obézní padesátnice. Paní rozčileně zaplnila košík výrobky za čtyři tisícovky a spěšně opustila obchod. Teprve pak přiběhly  ze zadních prostor obě dívky.

,,Ta paní je známa ve všech obchodech ve městě. Je to postrach všech prodavaček. Každého sekýruje. Je to její koníček. Já jsem to slyšela a chtěla jsem se vás zastat,“ oznamuje mladá kosmetička.

,,Děvčata, mne se nezastávejte. Máte život před sebou. Ta paní má jistě dlouhé prsty. Mohla by dosáhnout toho, že by vás propustili. V této zemi je možné všechno. Výhodu mají bohatí,darebáci a národnostní menšiny. Já vím jak to je. Její manžel, polistopadový zbohatlík, jí zahýbá s nějakou dvacítkou. Ucpal jí hubu prachama a ona se mstí na mladých holkách. Třeba byla v minulém životě Čachtickou paní! Já si to s ní vyřídím decentně a na úrovni!“

Tak pravil strážce Dobromil Ošlejšek a tím považoval celou věc za vyřízenou.
V následujících dnes postává Dobromil v prodejně a vymýšlí, jak tu dámu decentně urazit. Tihle pracháči mají vždy pravdu, protože mohou přeplatit advokáty. Milion sem, milion tam. Urážka by mohla udělat snadno z důchodce bezdomovce. Ví jenom jedno. K urážce použije předmět přítomný v prodejně, připomínající dámské přirození. Nezbývá vymyslit jak to udělat, aby celá urážka byla právnicky nepostižitelná. Několik hodin si láme hlavu a čas krásně utíká myšlenkou na pomstu.

Je opět sobota. V prodejně jsou jen tři lidé. Vzadu pracuje kosmetička a u pokladny stojí prodavačka. Dobromil opět plní bedlivě hlídací povinnosti. Najednou do dveří vletí dáma – postrach. A tu najednou zapracuje náhoda. Oknem spatřil Dobromil starého kamaráda z vesnice. Honza Martan je bývalý ochotník a veselý kumpán. Náhodou je ve městě a náhodou prochází kolem. Venku se pak kují pikle.

,,Honzíku, tebe mi přihrálo samo nebe. Udělej pro mne něco. Zahraj mi roli profesora, kunsthistorika a znalce umění. Poslouchej dobře. Potřebuji decentně urazit jednu krávu uvnitř prodejny. Musím to udělat tak, aby mne nemohla žalovat. Vstoupíš a hlasitě mne pozdravíš. Budeme si vykat, ruku podáváš ty. Máš jenom jedinou větu. Zní: Pěkná věcička, připomíná mi však jistou diskrétní část dámského těla!“
,,Kde se tu berete, příteli!“ vykřikuje ve dveřích komplic a napřahuje ruku.
,,Ale jsem už v důchodu. Čtení knížek o umění unavuje a tak si tady přivydělávám jako ochranka.“

,,Věřil byste tomu, pane profesore,že v tomto obchodě mají zajímavou věcičku?“ říká Dobromil a bere do ruky krabičku kapkovitého tvaru s podlouhlou dírkou uprostřed. Tuhle nicotnost navrhnul prý světový dyzajnér a světová špička v užitém umění, sám velký Piér Bliér!“

,,Pravda, pravda, pěkná věcička, připomíná mi však jistou diskrétní část dámského těla!“ hlaholí ochotník. Paní v prodejně se zájmem naslouchá řečem o umění. Oba pánové spolu mluví hodně nahlas. A tu uražený strážný, Dobromil Ošlejšek, hodí očkem po dámě a praví:
,,Do této prodejny  občas chodí velmi bohaté a decentní dámy. Některé se však bohužel tomuto předmětu věrně podobají!“

Staňte se průvodcem turistů !

Zápis do kurzů průvodců zahájen ! 

Pořádáme kurzy a zkoušky cestovního ruchu, kurzy a zkoušky pro
průvodce Prahou, kurzy pro pracovníky cestovních kanceláří, hotelů a
informačních center. Konáme rekvalifikační a doškolovací kurzy.
Připravíme školení přesně dle Vašich požadavků.   
 

O průvodcování, o zkoušce .......
Co obnáší kurzy průvodce
Jak nejlépe uspět u zkoušky
Jak se připravit na zkoušku
Doporučená literatura

Jak si vybrat správný jazykový kurz
Jak si najít práci průvodce
Nejčastěji kladené otázky
Umíte prohrávat ?
Živnostenský list a průvodce
Zákon o zaměstnanosti a průvodci
Jak získat Živnostenský list

   
Exkurze do pivovaru U Fleku
Exkurze do pivovaru Smíchov
Exkurze do pivovaru U Medvídků
Novoměstský pivovar Praha

Klášterní pivovar Strahov

Plzeňský pivovar
Zámecký pivovar Detěnice
Exkurze do Krušovického pivovaru
Pivovar v Českém Krumlově
Pivovar Želiv - světový unikát
Pivovar Benešov
Pivovar U Bezoušků

Konferenční a kongresové služby
Muzeum městské dopravy
jízda historickou tramvají
 
Rokytnice nad Jizerou

ideální dovolená v létě i zimě

 

Apartmán 113
Apartmán 414

Tel 00420 602 204 123
rokytnice@jomys.com
 

Doprava luxusními vozy Mercedes
třídy E Classe a S Classe

 

Hotely v Praze


Hotel Holiday Inn....
Corinthia Towers

Pyramida...
Archibald
Movenpick....
Don Giovanni....
Diplomat ....
Andels hotel ...
Panorama....
Crowne Plaza...
Henrietta...
Ibis Smíchov
 

Česká republika - archiv článků

Praha - archiv článků
Evropská unie a ČR - archiv článků
Muzea a galerie - archiv článků
Ekonomika cestovního ruchu - archiv
Různé - archiv článků

Zd. Horenský - archiv článků
 

Zde vždy naleznete nové aktuální informace, články, novinky nejen pro průvodce.
Pomozte nám vytvářet tento web ! Pište nám příhody průvodcování, různé zajímavosti, pošlete fotografie, zveřejníme je zde !

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com

Publikování nebo šíření obsahu serveru tyrkys.cz je bez písemného souhlasu redakce nebo autora příslušného článku zakázáno

Co o nás ví svět ?
Symbolika českého státu
Historie pražské Kotvy - obchodní dům
Cow Parade
Památník Jana Palacha
Langweilův model Prahy
Co víte o Národním divadle ?
Vývoj obchodních domů
Orgány Evropské unie
Doklady a EU
EU v číslech
Jak cestovat po EU
Zajímavosti o zemích EU
Jak se rozšiřovala EU
Evropská norma, pojmy
Druhy časů
Víte o časech ?

Průvodcovské licence na Kypru
Kurzy pro Průvodce po Polsku
Jizerské hory - levné ubytování
Staroměstský orloj
Ještěd
Co víte o kraslicích ?

  Muzeum romské kultury
Veselý kopec u Hlinska - tip na výlet
Muzeum Zlín
Moravské zemské muzeum Brno
Baťův kanál - Zlín
Jak získat a podat daňové přiznání
Kolik stojí studium na VŠ
Nová nařízení v letecké dopravě
Daně a daňová soustava v ČR
Muzeum Franze Kafky - Praha
Český ráj
Vybraná muzea voskových figur
Zámek Sychrov
Muzeum obuvi - Zlín
Expozice Národní galerie
Muzeum klobouků
Vybraná muzea aut a motocyklů
Památky UNESCO na Vysočině
Památky UNESCO
České muzeum stříbra - Kutná Hora
Židovské muzeum -zavírací dny
Jak se správně píše ?
Ubytování v Rokytnici nad Jizerou
Ekonomika CR
Veduta jako historický pramen
 

Kniha Průvodcovské momentky
Kniha průvodcovské momentky - Sám na Sahaře
Naše návštěva Máslovic- příběh
Informatika v cestovním ruchu
Jak jsem se nestala průvodkyní
Sv. Valentýn ...
Máte dárek na Valentýna ?
19. únor, den průvodců
Pobyťák na Krku - povídka
Další vídeňské překvapení-2005
Ludvík padá z lehátka
Dotazník o pobytu v kapitalistické cizině
Návrat z Vídne v roce 1969- povídka
Trampoty s digitálkami
Nečekaná noční návštěva
Ilegální přechod hranic
Ilegální přechod hranic II, báseň
Jel Jaromír do ciziny
Příběh mrazivé sobotní noci v Hidasnémeti
Nejslavnejší Francouz ?