telefon : 224 917 908

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro reg.Praha

Seminář - Průvodce Delegát

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty
Linky

Přehled památek UNESCO na Vysočině

Autor : Miroslav Pořízek, e-mail : porizek.m@post.cz

Na Vysočině se tedy nacházejí celkově 3 místa, která jsou zapsána v mezinárodní organizaci UNESCO.
Rád bych je teď jednotlivě poněkud více představil, protože všechna tato 3 místa stojí za návštěvu, navíc nejsou od sebe příliš vzdálena a tak je lze navštívit najednou.

Město Telč leží v jižní části Českomoravské vrchoviny, asi 25 km. jižně od krajského města Jihlavy. Telč má něco málo přes 6 tisíc obyvatel. Ze všech měst která byla zapsána do UNESCO na Vysočině byla Telč první a do UNESCO byla zapsána v roce 1992. Do UNESCO bylo zapsáno historické centrum města, které tvoří především náměstí s podloubím a středověkými měšťanskými domy, společně se zámkem.

Měšťanské domy začaly na náměstí vznikat již v průběhu 14. stol. Původně raně gotická architektura byla dřevěná, první kamenné domy začaly vznikat na přelomu 14. a 15. stol. K jejich stavbám sloužil nejprve lomový kámen, později i cihly. Velký impuls pro přeměnu středověké Telče v renesanční město dal požár, který v roce 1530 zničil velkou část tehdejšího města. Vzájemné střetávání a prolínání pozdně gotického a renesančního slohu se projevilo hlavně při stavbě loubí v polovině 16. stol. V 50. letech 16. stol. byli do Telče povoláni italští stavebníci, kteří s sebou přinesli zcela nová řešení fasád, která se na několik desetiletí stala obrovskou inspirací pro místní stavitele. Jednotlivé domy začaly být pokrývány malovanými fresko-sgrafitem s figurálními motivy. Domy na náměstí si ponechaly svou funkci obytnou, výrobní a prodejní po celá staletí až do dnešní doby. Náměstí doplňují a zdobí dvě kašny a také mariánský sloup. Telčský zámek si zachoval renesanční podobu a patří k několika málo zachovalým českým a moravským zámkům tohoto stavebního slohu. Zámecká zahrada patří k nejstarším architektonickým zahradám u nás vůbec, vznikla koncem 16. stol. V zámecké zahradě se nachází galerie předního českého malíře Jana Zrzavého.

K návštěvě lze v Telči doporučit i židovský hřbitov a rozhlednu na vrchu Oslednice, která se nachází asi 2 km. jižně od centra města.

Žďár nad Sázavou byl zapsán do UNESCO v roce 1994. Na rozdíl od Telče se zapsání do UNESCO týká nikoliv větší části města, ale jedné stavby. To ale v žádném případě neznamená, že nestojí za to ji navštívit, spíše naopak. Z architektonického hlediska jde totiž o unikátní stavbu, která nemá u nás, ale prakticky v celé střední Evropě obdoby. To je prostá skutečnost. Mnohé potenciální návštěvníky by snad mohlo odradit to, že se jedná o stavbu výhradně církevního charakteru. Ale ani tento názor nemusí znamenat, že když je například člověk ateistou, nemůže právě kvůli tomu obdivovat jedinečnou a vzácnou památku, která je pro své zvláštní a netypické architektonické uspořádání opravdu velice osobitá.

Podnětem k založení kostela byl nález domněle neporušeného jazyka sv. Jana Nepomuckého. Místní opat Jan Vejmluva na pahorku zvaném Černý les založil novému světci poutní kostel. Místo bylo nazváno Zelená hora, podle Zelené hory u Nepomuku, kde se Janu Nepomuckému dostalo prvního duchovního vychování v tamním klášteře.

Stavbu provedl význačný stavitel Santini Aichel v letech 1719-1722 a vytvořil tak jedinečné dílo barokní gotiky. Půdorys kostela je odvozen z tvaru kruhu, do kterého byl vepsán desetiúhelník. Po obvodu se střídá pět kaplí s trojúhelníkovým půdorysem a pět kaplí oválných. Číslo pět bylo odvozeno podle svatojánské legendy, která hovoří o pěti hvězdách, které se objevily nad tělem mrtvého světce. Originální řešení stavby ji řadí mezi architektonické unikáty, které mají mezinárodní význam. Opravdu stojí za to vidět tuto nádhernou a unikátní stavbu přímo na vlastní oči. Kostel sv. Jana Nepomuckého stojí na zalesněném návrší na okraji Žďáru nad Sázavou.

V sezóně, která trvá od 1.4. do 31.10. je možné kostel navštívit denně kromě pondělí od 9.-17. hodin.

Okresní město Třebíč ležící v jihozápadní části Moravy bylo ze všech našich dosavadních míst zapsaných v UNESCO přijato do této organizace jako zatím poslední. Stalo se tak v roce 2003. Do UNESCO byla zapsána bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov.

Bazilika sv. Prokopa je jednou z nejvelkolepějších románsko-gotických staveb nejen na našem území, ale minimálně také ve střední Evropě. Opatský chrám byl budován od počátku 13. stol. jako součást benediktinského kláštera založeného v roce 1101. Bazilika byla postavena v románském slohu s gotickými prvky. Byla velmi poškozena při obléhání města Matyášem Korvínem v roce 1468. Po dvě následující století byla používána ke světským účelům. Po obnově provedené v letech 1725-1731 byla znovu využívána k sakrálním účelům a zasvěcena svatému Prokopu. K velmi cenným částem baziliky patří rozsáhlá románská krypta pod bazilikou.

Židovská čtvrť v Třebíči je mimořádně zachovalým dokladem židovské kultury na Moravě. Je vůbec jedinou židovskou památkou mimo území Izraele, samostatně zapsanou na seznamu UNESCO. Návštěvníka, který sem zavítá obklopí tajemná atmosféra křivolakých uliček, temných zákoutí, klenutých průchodů a podloubí, které jsou pro židovské čtvrti typické. V současné době v židovské čtvrti již nežijí původní obyvatelé. Zachovalé významné stavby jako radnice, rabinát, nemocnice nebo škola dnes již neslouží svému účelu.

Nejvýznamnějšími stavbami v židovské čtvrti jsou především dvě synagogy. Ve větší z nich zvané Zadní synagoga se nachází stálá výstava židovské kultury s řadou cenných předmětů používaných v občanském i náboženském životě dnes již zaniklé místní židovské komunity. Synagoga je denně přístupná pro veřejnost.

Židovský hřbitov leží asi 500 m. od židovské čtvrti, byl založen na počátku 17. stol. Má rozlohu 12000 m.2 a patří tak k největším v ČR. Nachází se zde na 3000 náhrobků (nejstarší pochází z roku 1625).


O průvodcování, o zkoušce .......
Jak nejlépe uspět u zkoušky
Jak se připravit na zkoušku
Jak si najít práci průvodce
Nejčastěji kladené otázky
Živnostenský list a průvodce

 


Aktuality, různé ........
Vídeň 1989
Památky UNESCO
Výměna řidičských průkazů
Každý turista se optá....
Vídeňské překvapení
Pozvánka na Vysočinu
Zámek Hořovice
Ekonomika CR
Veduta jako historický pramen
Nečekaná noční návštěva
Umíte prohrávat ?
České muzeum stříbra
Židovské muzeum 2005
Druhy časů
Návrat z Vídně r. 1969
Naše návštěva Máslovic
Jak vybrat správný jazykový kurz
Něco z historie Bratislavy
Václav Špála
Jak získat Živnostenský list
Ilegální přechod hranic
Jel Jaromír do ciziny
Příběh mrazivé sobotní noci v Hidasnémeti
Sám na Sahaře
Literatura pro prův.reg.Praha
Jak se správně píše ?
Zákon o zaměstnanosti a průvodci

Praha - archiv článků
Česká republika - archiv článků
Evropská unie - archiv článků
Archiv článků - různé


Holiday Tour - chalupy, chaty, priváty, rekreace, dovolená
 

Zde vždy naleznete nové aktuální informace, články, novinky nejen pro průvodce.
Pomozte nám vytvářet tento web ! Pište nám příhody průvodcování, různé zajímavosti, pošlete fotografie, zveřejníme je zde !

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com
Publikování nebo další šíření obsahu serveru tyrkys.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.