TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o

Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, telefon +420 224 917 908, e-mail : tyrkys@accommodation.cz

prahasynagogavaldstejnzdarlazneguide

HOME

průvodceKurz Průvodce cestovního ruchu

průvodce pro region prahaKurz Průvodce pro region Praha

rekvalifikaceSpojený kurz Průvodce + Praha

zkouška průvodce cestovního ruchuZkouška Průvodce cestovního ruchu

zkouška průvodce PrahouZkouška Průvodce pro region Praha

delegatDelegát cestovní kanceláře

pracovník cestovní kancelářePracovník cestovní kanceláře

první pomocSeminář první pomoci

 

tyrkysNadstandardní služby při kurzech

průvodce Služby pro firmy a školy

průvodce po prazeSlužby pro průvodce

cestovní kancelářSlužby pro cestovní kanceláře

 

tyrkys O nás

tyrkysKontakty

ACKAsociace cestovních kanceláří ACK

Na představenstvu Asociace cestovních kanceláří České republiky byla dne 10. února 2010 založena sekce
Památek a významných turistických cílů.
Členy sekce se mohou stát hrady, zámky, muzea, galerie, botanické a zoologické zahrady, skanzeny a další atraktivity cestovního ruchu vhodné pro rozvoj příjezdového (incomingového)
a domácího cestovního ruchu v České republice.

Do činnosti sekce byli pozváni tito přidružení členové Asociace cestovních kanceláří: Botanická zahrada Liberec,
České muzeum stříbra v Kutné Hoře, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum Kampa - nadace Jana a Medy
Mládkových, Regionální muzeum K.A. Polánka v Žatci, Pražská informační služba a Ruční papírna velké Losiny.
Na březnovém zasedání představenstva ACK byli do činnosti sekce přizváni Botanická zahrada v Praze, Národní
kulturní památka Vyšehrad, Čokoládový dům, Poštovní muzeum, Římskokatolická farnost Kutná Hora a Hornické muzeum v Příbrami.

Předsedkyní sekce se stala PhDr. Jolana Myslivcová, ředitelka TYRKYS, školy kultury podnikání v cestovním ruchu
, sro.

Cestovní kanceláře a cestovní agentury stále více vnímají výzvu našeho kulturního dědictví v celém širokém spektru
památek a turistických cílů (památky UNESCO, církevní památky, technické památky, hrady, zámky, muzea, galerie
a další). Nejen Praha, ale každý region České republiky má dostatečný potenciál, aby oslovil cestovní ruch.

Z více než 40 tisíc kulturních památek v České republice je aktivně zapojeno do cestovního ruchu jen relativně malé množství. Značný potenciál zůstává na rozdíl od vyspělých turistických destinací Evropy pro cestovní ruch nepoužit a tak není využito ani jeho ekonomické zhodnocení.

Je dnešní velkou výzvou hledat tvůrčí rozvoj památkového fondu, aby se stal aktivní součástí incomingového
i domácího cestovního ruchu. Zejména jde o udržení a zvýšení návštěvnosti České republiky a tím i  památkových
objektů . Novým trendem je to, že zahraniční i domácí klienty již klasické prohlídky objektů neuspokojují. Dokonce
ani zápis na Seznam UNESCO není pro návštěvnost místa samospasitelný.

Návštěvníci touží především po zážitcích. Proto je třeba prohlídky zatraktivnit, vytvářet moderně pojaté interaktivní
výstavní expozice doplněné cizojazyčnými komentáři (textové i slovní),  pořádat v památkových objektech různé
zajímavé akce, přizpůsobit dlouhé historické výklady zájmům zahraničních klientů, dokázat zaujmout rodiny s dětmi
například aktivním zapojením děti do prožitků při prohlídce. Možností se nabízí celá řada.

Někdy se jeví, že cestovní ruch a vazba na kulturní dědictví je v úvahách ekonomů  velmi okrajovou oblastí. Avšak
současná finanční krize nám dává ohromnou příležitost si uvědomit možnosti příjezdového i domácího cestovního
ruchu a  jejich dopad na naši ekonomiku .

Proto jsme si v sekci Památek a významných turistických cílů vytýčili za cíl  propojit činnost cestovních kanceláří a agentur, které se věnují domácímu cestovnímu ruchu a příjezdové turistice do České republiky a turistických cílů,
které jsou atraktivní pro cestovní ruch.

Chceme nekonvenčně, neotřele a nápaditě propagovat jednotlivé členy sekce památek a jejich výjimečnost  pro
cestovní ruch. Vytváříme tak prostor pro inovaci v pojetí cestovního ruchu.

Zejména nám jde o to, aby  klienti, kteří již Českou republiku v minulosti navštívili, měli důvod k opakované návštěvě
a současně abychom kladně ovlivnili výběr destinace u klientů, kteří dosud o místě svého pobytu rozhodnuti nejsou.

PhDr. Jolana Myslivcová, členka představenstva Asociace cestovních kanceláří
Tisková zpráva

Staňte se průvodcem turistů !


Zápis do kurzů průvodců zahájen ! 

Pořádáme kurzy a zkoušky cestovního ruchu, kurzy a zkoušky pro
průvodce Prahou, kurzy pro pracovníky cestovních kanceláří, hotelů a
informačních center. Konáme rekvalifikační a doškolovací kurzy.
Připravíme školení přesně dle Vašich požadavků.

 

asociace průvodcůKvalifikovaní průvodci po Praze

asociace průvodcůJizda historickou tramvají


asociace průvodcůTYRKYS vydal nový odznak

církevní památkyPhDr. Jolana Myslivcová . . . . . . . . . . . . . . . . . . orloj600 let orloje

Jak začít pracovat jako pruvodceJak začít pracovat jako průvodce

prvni pomocŠkolení první pomoci

 

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email: tyrkys@accommodation.cz

 

Publikování nebo šíření obsahu serveru tyrkys.cz je bez písemného souhlasu redakce nebo autora příslušného článku zakázáno. Za obsah článku ručí autor.