tel: 224 917 908, fax: 224 922 452
 

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro region Praha

Seminář - Průvodce Delegát

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty
Linky

Evropská norma

Evropský výbor pro normalizaci CEN přijal normu ISO 185132003 týkající se služeb v cestovním ruchu a hotelnictví . Podle této normy jsou rozlišeny pojmy:

Asistence během cesty: informace a podpora poskytovaná cestujícím během objednané části jejich cesty včetně telefonického kontaktu 24 hodin denně, případně 365 dní v roce

Vedoucí zájezdu: osoba pověřená touroperátorem vést zájezd, dohlížet na jeho průběh a zabezpečovat uskutečnění nabízeného a prodaného programu cestujícímu / spotřebiteli a která též poskytuje místní praktické informace

Technický průvodce: zástupce touroperátora poskytující základní pomoc cestujícím

Delegát : osoba nebo agentura v cílovém místě pověřená touroperátorem poskytovat praktickou pomoc cestujícím a také zabezpečovat administrativní záležitosti

Průvodce cestovního ruchu: osoba, která provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a podává výklad o kulturním a přírodním dědictví místa, má specifickou kvalifikaci pro danou oblast, kterou obvykle uděluje nebo uznává příslušný úřad

Animátor: osoba zodpovědná za plánování a dohled nad programy ve volném čase a sportovní aktivity, která vybízí cestující a komunikuje v jazyce, kterému rozumí většina cestujících

Hosteska: osoba, která informuje návštěvníky na letištích, železničních stanicích, v hotelích, na výstavách a veletrzích, a organizuje akce a nebo která se věnuje cestujícím v dopravním prostředku

Horský vůdce: osoba, která vede návštěvníky v horských oblastech, o kterých musí mít odpovídající vědomosti a zkušenosti a muže mít příslušnou kvalifikaci

Sportovní instruktor: osoba, která vyučuje některý specifický sport, a která může mít příslušnou kvalifikaci


   
 

O průvodcování, o zkoušce .......
Jak nejlépe uspět u zkoušky
Jak se připravit na zkoušku
Jak si najít práci průvodce
Nejčastěji kladené otázky
Živnostenský list a průvodce

   

O České republice, o Praze.....
Co o nás ví svět ?
Památník Jana Palacha
Symbolika českého státu
Langweilův model Prahy
Co víte o Národním divadle ?
Vývoj obchodních domů
Cow Parade

   

Aktuality, různé ........
Nová pokladna na Pražském hradě
Evropská norma, pojmy
Jak se rozšiřovala EU
Zajímavosti o zemích EU
Jak cestovat po EU
EU v číslech
Doklady a EU

   

Zde vždy naleznete nové aktuální informace, články, novinky nejen pro průvodce.
Pomozte nám vytvářet tento web ! Pište nám příhody průvodcování, různé zajímavosti, pošlete fotografie, zveřejníme je zde !
 

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com