Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

České adventní tradice

Přehled nejznámějších tradic, které se v Česku pojí s adventním obdobím.

Výraz advent je převzatý z latinského slova adventus a znamená příchod. Podle křesťanské tradice se jedná o příchod Spasitele – o jeho narození. Latinský výraz adventus má však kořeny v řeckém slově epifaneia, které znamená doslova zjevení, příchod božstva či návštěvu krále.

Adventní doba se slaví již od 4. století, ale až v 11. století se její trvání ustálilo na 4 týdnech. Advent začíná 4 neděle před Štědrým dnem. Každá z adventních nedělí nese vlastní název – železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Adventní období bylo vždy obdobím postu, během kterého se lidé připravovali na Štědrý den. 

Adventní půst měl podle církve povzbuzovat věřící v jejich těžkém životě a nabádat je k pokornosti a úctě. V různých krajích se liší přístup k adventnímu půstu stejně jako délka postní doby. Někdy byly jako postní dny udávány pouze ponděli, středa a pátek. Papež Urban V. zase zakázal požívat maso pouze duchovním u svého dvora a ostatní půst téměř nedodržovali. 

Adventní věnec dnes již neodlučitelně patří k tomuto období. Jedná se o věnec, na kterém jsou čtyři svíce. Tradičně se každou neděli zapaluje další svíce, která připomíná, že Vánoce se blíží. Adventní věnce pochází z 19. století z Hamburku, odkud se rychle rozšířily po celém Německu i za jeho hranice. První adventní věnce byly vyřezávané ze dřeva, věnce pletené z větviček vznikaly až později. Věnec se symbolem vítězství a důstojnosti a jeho úkolem je vzdávat hold tomu, kdo je očekáván. 

Také adventní kalendáře jsou jednou z dlouholetých tradic. Původně se jednalo o umělecká díla – vyřezávané vesnice nebo města, v jejichž okénkách byly pro děti poschovávané verše z bible nebo obrázky. 

K adventu patří také roráty. Jde o velmi časné ranní mše doprovázené zpěvem tradičních liturgických písní – tato česká tradice nemá jinde na světě obdoby. Ranní mše se konaly ještě za tmy a byla během nich zdůrazňována důležitost světla, které má přijít s narozením Ježíše Krista.

Na svátek sv. Barbory dívky tradičně vycházely ven ořezávat větvičky z třešní - tzv. barborky. Kterému děvčeti tato větvička do Štědrého dne vykvetla, to mohlo očekávat brzkou svatbu. V jiných regionech si děvčata přinesla domů více proutků a pojmenovala je po chlapcích, kteří se jim líbili. Který z proutků vykvetl, za toho chlapce se daná dívka měla vdát.

Svátek sv. Mikuláše je velmi známý i v dnešních dnech. Snad každé dítě zná Mikuláše, čerta a anděla, kteří se chodí ptát rodičů, jestli byly děti hodné a podle toho je odměňují – hodné děti dostávají ovoce nebo sladkosti od anděla, zlobivé děti dostanou od čerta uhlí nebo brambory.

Sv. Lucie byla světice, která pocházela ze zámožné rodiny a podle legendy odmítala všechny nabídky k sňatku, rozhodla se pro panenský život. Jeden z odmítnutých nápadníků ji udal, Lucie byla odsouzena a prožízli ji hrdlo. V předvečer svátku sv. Lucie se oblékaly dívky do bílého a chodily kolem stavení. Ty, které se uměly hezky pomodlit byly obdarované a ostatním se hrozilo metlou. Podle tradice v tento den nesměly ženy pracovat. 

 

Zpříjemnit adventní období si můžete návštěvou vánočních trhů či prohlídkou tradičních vánočních expozic betlémů.

Vánoční trhy jsou velmi oblíbené u našich i zahraničních návštěvníků Prahy. Podívejte se na přehled termínů vánočních trhů v Praze a naplánujte si jejich návštěvu. Naši profesionální certifikovaní průvodci Vám ukážou tu nejkrásnější vánoční atmosféru.

A pokud ještě nevíte, co darovat svým blízským pod vánoční stromeček dáme Vám malý tip. Darujte dárkovou poukázku na kurz nebo seminář! 

 Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře