Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Desatero na cesty

Deset základních věcí, které byste měli vědět a vykonat před vycestováním do zahraničí.

 1. Před odjezdem se informujte: snažte se získat co nejvíce informací o zemi, do které cestujete. Zajímejte se zejména o informace jako je nutnost víza či očkování, rizika, která vám v dané zemi hrozí, kulturní zvláštnosti nebo speciální doložky k dokladům – řidičský průkaz, technický průkaz vozidla. Oficiální a aktualizované informace naleznete na stránkách MZV ČR v kapitole „Cestujeme“ v podkapitole „Státy světa – informace na cesty“.
   
 2. Před odjezdem se pojistěte: pojištění léčebných výloh pro pobyt v zahraničí je nezbytné. Uzavřete toto pojištění v čas a seznamte se s obsahem smlouvy. Také se informujte, se kterými státy má Česká republika sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. V případě cesty autem se doporučuje také havarijní pojištění vozidla.
   
 3. Buďte ve spojení s kontaktní osobou: před odjezdem informujte o své cestě osobu Vám blízkou. Dohodněte si s ní možnost okamžitého kontaktu a pomoci v případě nouze. Údaje o této osobě si můžete uvést do svého cestovního pasu.
   
 4. Registrujte se v systému DROZD – Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí: turisté dobrovolně poskytují informace o svém pobytu v zahraničí, které slouží konzulární službě k poskytování pomoci občanům ČR v případě mimořádných situací, jako jsou například přírodní katastrofy.
   
 5. Chraňte své doklady a cennosti: pečlivě opatrujte svůj cestovní pas nebo další osobní doklady a cenné předměty. Neukládejte všechny doklady a cennosti na jedno místo. v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu kontaktujte český zastupitelský úřad.
   
 6. Dodržujte celní předpisy: respektujte předpisy upravující dovoz či vývoz předmětů do dané země. Porušení podmínek bývá přísně kontrolováno a při nedodržení předpisů můžete dostat vysokou pokutu nebo trest odnětí svobody. Je také nutné dodržovat předpisy leteckých společností o přepravě různých nebezpečných předmětů. Pokud cestujete se zvířaty, budete pro ně potřebovat speciální cestovní pas.
   
 7. Dodržujte místní zákony a předpisy: vstupem na území jiného státu podléháte jeho zákonům, jejichž porušení bude trestáno podle místního zákona.
   
 8. Respektujte místní zvyklosti: v některých zemích se můžete setkat s velmi odlišnými kulturními nebo náboženskými zvyklostmi. Seznamte se s nimi, abyste se zbytečně nedostávali do nepříjemných situací. Toto se týká hlavně oblékání nebo stravovacích návyků.
   
 9. Chraňte životní prostředí: řada zemí má své vlastní předpisy co se ochrany životního prostředí týče. V dané zemi může být například vyžadován certifikát o nízkých emisích Vašeho vozidla, může být omezen lov a odchyt zvířat nebo sběr rostlin. Před vstupem do konkrétní přírodní rezervace se vždy seznamte se zvláštními předpisy a omezeními.
   
 10. V případě nouze se obraťte na zastupitelský úřad ČR: doporučujeme Vám zjistit si informace o zastupitelském úřadě v dané zemi ještě před vycestováním. Na tento úřad se můžete obrátit v případě nouze nebo potíží se žádostí o pomoc.


zdroj: www.mzv.cz

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře