Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Evidence daní u OSVČ

Pokud se rozhodnete podnikat jako tzv. OSVČ (tedy v rámci živnostenského oprávnění), vznikne Vám celá řada povinností. Jednou z nich je vedení účetnictví, respektive prokázání zisku pro daňové účely.

Pokud se rozhodnete podnikat na základě Živnostenského oprávnění jako tzv. OSVČ  (například jako průvodce, průvodce Prahou, delegát cestovní kanceláře nebo si založíte malou cestovní agenturu), vznikne Vám celá řada povinností.

Jednou z nich je vedení účetnictví, respektive prokázání příjmů a výdajů pro daňové účely. Nejjednodušší a finančně nejméně nákladné je prokazování výdajů tzv. paušálem, další možností je vedení daňové evidence a nejnáročnější možností je vedení podvojného účetnictví.
 
Jak tuto povinnost co nejlépe splnit?

  • Vést si účetnictví sám?
  • Najmout si vlastní účetní anebo tento úkol zadat účetní firmě?

Každá z těchto variant má své výhody, ale i nevýhody. A odpovědnost za řešení účetní problematiky spadá vždy na podnikatele. V našich seminářích Vám pomůžeme najít odpověď na všechny tyto otázky.

Kdo má povinnost vést daňovou evidenci?

Daňovou evidenci vede především podnikatel či živnostník, jehož obrat za uplynulý kalendářní rok nepřesáhl 25 miliónů Kč a současně je pro něj uplatnění výdajů paušálem nevýhodné, protože jeho výdaje jsou vyšší než příslušná sazba paušálu u jeho kategorie ze zákona.

Daňová evidence nahradila v minulosti používané jednoduché účetnictví (počínaje rokem 2004) a její forma není striktně stanovena, hlavní podmínkou je ovšem správné zjištění všech povinných daňových odvodů. Je proto důležité správně evidovat:

  • příjmy a výdaje,
  • majetek a závazky.

Daňová evidence se tak může klidně vést pouze v MS Excelu, mnoho podnikatelů používá podobný počítačový program, ve kterém dříve vedli své jednoduché účetnictví.

U daňové evidence, na rozdíl od výdajů stanovených paušálem, je potřeba evidovat všechny výdajové doklady (faktury, výdajové pokladní doklady aj.) pro možnou daňovou kontrolu.

Vedení daňové evidence tak samozřejmě nezbavuje podnikatele nutnost vést průkaznou evidenci movitého i nemovitého majetku souvisejícího s jeho podnikatelskou činností. Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem o správě daní a poplatků.

I pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci, však platí povinnost inventarizace. Podle zákona se musí k poslednímu dni v roce zjišťovat skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků.

Jak se se všemi povinnostmi vypořádat Vám poradí náš kurz Daňová evidence a základy účetnictví - aktuální termíny jsou zaměřeny na daňové novinky. 

Naším cílem je naučit Vás to, co v praxi potřebujete - tedy žádná zbytečná teorie, ale praktické a srozumitelné vysvětlení potřebných informací.

 Aktuálně vypsané semináře: Počet míst je omezen - přihlaste se již dnes!

Aktuální termíny naleznete v oddíle Kurzy -> Účetnictví, daně
 

Aktuálně vypsané termíny:

2., 7. a 9. února 2017 (úterý+čtvrtek) od 17 do 20 hodin

Aktualizace: 30.11.2016 DK 

Telefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cz, navštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2


TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře