Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Funkce kardinála a jeho povinnosti

Při průvodcovském výkladu se průvodci často setkávají z otázkami jako například "Jak se stát kardinálem? Co tato funkce obnáší? Jaké má "výhody"?"

Při průvodcovském výkladu se průvodci často setkávají z otázkami jako například "Jak se stát kardinálem? Co tato funkce obnáší? Jaké má "výhody"?"

Kardinál plní funkci papežova poradce v důležitých otázkách církve. Je to čestný titul, který se nespojuje s úřadem. Titul kardinála není časově ani věkově omezen. Přísluší mu oslovení Vaše Eminence.

Nově jmenovanému kardinálovi je přidělen titulární kostel jako projev papežovy péče o Řím. Ovšem sídlit může i nadále ve svěřené diecézi. Dále získává vatikánské občanství a pas. Při slavnostním jmenování dostane každý kardinál biret (červený čtyřrohý klobouk), jmenovací dekret a kardinálský prsten jako znamení svazku s církví. Na prstenu jsou vyobrazeny postavy apoštolů Petra a Pavla a osmicípá hvězda uprostřed jako symbol Panny Marie.

Každý kardinál je oděn do krvavě červeného roucha s výjimkou bílé rochety (volné roucho po kolena zdobené krajkou) a mitry (bílá pokrývka hlavy).

Jednou z věcí, jak se kardinálem stát je to, že dotyčný udělal nějaký velmi záslužný čin pro církev. Nicméně i někteří významní teologové či kněží se jimi v minulosti stali.

Nejdůležitější povinností kolegia kardinálů mladších 80-ti let je účast na konkláve, kde volí nového papeže. A to již od roku 1059.

Konkláve musí být svolána nejpozději do 20 dní od úmrtí posledního papeže. Volba se většinou koná v Sixtinské kapli, a to v naprosté izolaci.

Volba může probíhat tak, že se všichni jednomyslně shodnou na jménu, anebo se tajně hlasuje. Ovšem nejběžnějším způsobem je, že si kardinálové zvolí výbor s lichým počtem členů (9-15 osob). Každý vloží hlasovací lístek se jménem do urny. Jestliže nikdo neobdrží alespoň dvě třetiny hlasů, vše se znovu opakuje. Takto může volba probíhat každý den dvě kola ráno a večer.

Dříve se hlasovací lístky pálily. Jestliže z komína Sixtinské kaple začal vycházet tmavý kouř, voba byla neúspěšná. Naopak bílý kouř znamenal zvolení papeže. Dnes se lístky musí archivovat a k tvorbě kouře se používají chemikálie.

Nově zvolenému papeži poté kardinálové slíbí poslušnost a lidu oznámí jeho jméno.

V současnosti jsou dva Češi jmenováni kardinálem

 • Miloslav Vlk (v roce 1994 jej jmenoval kardinálem titulu Santa Croce in Gerusalemme papež Jan Pavel II.)
 • Dominik Duka (v roce 2012 jej při papežské konzistoři konané v Římě jmenoval kardinálem papež Benedikt XVI.).

Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský

 • do funkce jmenován 6. ledna 2012
 • znaky hodnosti převzal v Římě 18. února 2012
   
 • stal se šestým kardinálem v Česku od roku 1945
   
 • stal se 22. kardinálem z českých zemí (první byl Jan Očko z Vlašimi)
   
 • ve jmenovacím dekretu je mimo jiné uvedena takzvaná titulární bazilika,. je zároveň římským biskupem. Dominikovi Dukovi připadl kostel svatého Marcellina a Petra v Lateránu v Římě.  

 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře