Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Jak dosáhnout co nejlepšího výsledku u zkoušky ?

Určitě jste zažili situaci, kdy jste se poctivě učili a ze zkoušení jste dostali horší známku než váš spolužák, který toho uměl méně než vy. Ústní zkouška je nejen o tom, co víte, ale také o tom, jak umíte sebe a své znalosti prodat.

Termín Vaší zkoušky Průvodce cestovního ruchu, Průvodce PrahouDelegát nebo úplně jiné zkoušky se blíží a Vy přemýšlíte, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku. 

Určitě jste zažili situaci, kdy jste se poctivě učili a ze zkoušení jste dostali horší známku než váš spolužák, který toho uměl méně než vy. Ústní zkouška je nejen o tom, co víte, ale také o tom, jak umíte sebe a své znalosti prodat.

Jak uspět u zkoušky - jak dosáhnout co nejlepšího výsledku

 • Pečlivě si prostudujte obsahovou náplň zkoušky a průběh zkoušky. Popisy zkoušek naleznete na našem webu nebo také ve studijních materiálech, které obdržíte při zahájení každého kurzu. 
   
 • Pokud je k určité části zkoušky poskytována v rámci kurzu konzultace, určitě se jí zúčastněte. I v rámci konzultace se dozvíte řadu důležitých informací a můžete se optat na vše, co potřebujete vědět. Poslouchejte dotazy ostatních účastníků kurzu i odpovědi lektora - i zde naleznete informace právě pro Vás. 
   
 • Nepodceňujte žádnou část zkoušky. I ty kompetence, které se Vám zdají sebejednodušší, je dobré si předem připravit a nastudovat. 
   
 • Učivo ke zkoušce se skládá z informací, které získáte z lekcí, které navštívíte v rámci kurzu, ze studia materiálů, které jste obdrželi při zahájení kurzu a případně z dalších publikací, které si například zapůjčíte v knihovně. 

Testová část zkoušky: 
Testová část zkoušky patří k těm nejvíce objektivním. Někdo testy miluje pro jejich objektivitu, jiný testy zatracuje právě z důvodu nízké kreativity a test se nedá "verbálně ošidit". Prostě správnou odpověď víme nebo nevíme.

 • Základem úspěchu v testu je správně si přečíst otázku. Nepozornost se nevyplácí - například rok vzniku České republiky není stejný jako rok vzniku Československa.  
   
 • Nejprve zodpovězte otázky, na které znáte odpověď. Záleží na časovém limitu testu, ale dlouhé přemýšlení o otázce, na kterou neznáte odpověď, by Vás zbytečně připravilo o čas. 
   
 • Pokud neznáte odpověď na některou z otázek, nenechte se znervóznit. Na jedné testové otázce nestojí svět ani výsledek testu. Plynule přejděte k řešení další otázky. 
   
 • Až budete mít vyřešené otázky, které znáte, přistupte k tzv. druhému kolu a věnujte se otázkám, které jsou pro Vás již složitější.
   
 • Kontrola testu je důležitá, a pokud naleznete chybu, opravte si ji. Nezapomeňte, že bezhlavé škrtání již napsaného nikam nevede. V poslední chvíli i panice lze v testu udělat mnoho chyb. 


Ústní část zkoušky - zkoušející hodnotí nejen to, co říkáte, ale také jak to říkáte.

1. Velmi záleží na dojmu, jaký na zkoušejícího uděláte.
Při zkoušce u tabule (nebo jakékoliv zkoušce, při které stojíte) se pěkně rovně postavte a můžete odpovídat. Nepřešlapujte z nohy na nohu, nemávejte rukama, zoufale nežmoulejte kapesník, neprohlížejte si boty ani nekoukejte z okna či do stropu a hlavně nepřežvykujte.

Když ke zkoušce vstupujete do místnosti, tak zkoušejícího nebo zkušební komisi pozdravte. Vyčkejte pokynu a teprve pak se posaďte. Ruce si položte do klína nebo na stůl. Neopírejte si bradu, nezakrývejte ústa rukou. Zejména pokud vás examinátor nezná, je první dojem dost důležitý.

2. Pozorně vyslechněte otázku, a pokud otázce dobře nerozumíte, požádejte o její zopakování.

3. Neznáte přesně odpověď? Hlavně nepodlehnout panice - myšlenka - "nic nevím", je zhoubná. Zkuste si
vzpomenout na nějaký záchytný bod. Jestliže jste se učili, určitě si něco vybavíte. A kdo nestudoval, má smůlu.

4. Odpovídejte dostatečně nahlas (žádné kuňkání), mluvte zřetelně, ani rychle ani pomalu. Tvařte se přesvědčivě. Nepoužívejte věty: "nevím, ale myslím, že...". Stejně tak na konec odpovědi nepatří otazník. I když odpovíte správně, bude se zkoušející domnívat, že to byla jen náhoda.

5. Odpovídejte na to, co se vás zkoušející ptá. Pokud to je možné, hovořte o tom, co dobře znáte a nepouštějte se na tenký led tím, že mluvíte příliš zeširoka o tématu, které vám není zcela jasné.

6. Když se zkoušející optá na něco, co jste již říkali, tak odpověď znova zopakujte. Nemlčte.

7. Nenechte se znejistit. Jestliže některou otázku nezodpovíte dobře, pusťte to z hlavy a soustřeďte se na otázky další.

A hlavně - PŘIPRAVENÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE !!!! Takže důkladná příprava je základ. 


Telefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

Staňte se průvodcem nebo delegátem ! Nabízíme kurzy a zkoušky pro
Tyrkys, škola cestovního ruchu, kurzy průvodců Průvodce cestovního ruchu Průvodce pro region Praha *
 
Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha *
 
Semináře první pomoci cizí jazyky pro cestovní ruch *
 
Pracovník cestovní kanceláře Delegát pro cestovní kancelář
 
Přednášky z historie a dějin umění Účetnictví a daně pro cestovní ruch * Rozvoj osobnosti