Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Jak přecházet vozovku s turistickou skupinou

Průvodce, který doprovází klienty (jednotlivce i skupinu) si musí uvědomit, že celá skupina (skupinka) chodců jsou přímými účastníky silničního provozu. Nejdůležitější je zachovat bezpečnost, ale také být ohleduplný, ukázněný a pozorný.

jolana kopriva myslivcova
Již řadu let školím průvodce cestovního ruchu a průvodce Prahou. Také sama stále ještě turistické skupiny provázím, protože tuto práci miluji. A také často chodím ulicemi a dívám se na kolegy a kolegyně, jak pracují se svými skupinami.

Je tolik informací, které vypadají na první pohled jednoduše a pak vídám chyby. Jednou z nich je to, jak vést turistickou skupinu - jak se skupinou přecházet přes vozovku. Vypadá to jednoduše ? Dokonce primitivně? Stačí se postavit a turisticky frekventované místo (například v Praze na přechod od zastávky autobusu Lví dvůr u Pražského hradu, přechod u Karlova mostu, na Václavském náměstí a řadě dalších míst) a chvíli se dívat. Někdy mám pocit, že jen zázrakem turisté dojdou na druhý konec vozovky živí a zdraví. 

Turista když má dovolenou, tak se stává členem organizované skupiny, spoléhá na to, že o něho průvodce náležitě pečuje. A tak turista dělá věcí, které by v běžném životě doma nikdy neudělal 
 

Jaká pravidla je třeba při přecházení vozovky zachovat?

 • Chodec nebo skupina chodců je přímým účastníkem silničního provozu. Všichni by měli jít společně, ohleduplně a ukázněně.
   
 • Na chodníku by chodci měli jít vždy po pravé straně. Nikdy se skupinou nechoďte po obrubníku. Pokud vedete větší turistickou skupinu, mějte na paměti, že nejste na chodníku sami.
   
 • Jdete-li se skupinou v místě, kde chodník není, pak vždy choďte po levém okraji vozovky. Celá skupina nesmí zasahovat do silnice. Měli by jít vedle sebe maximálně 2 chodci. Pokud bude tma nebo snížená viditelnost, tak půjde vždy pouze jeden člověk - skupina půjde za sebou tzv. "husím pochodem".
   
 • POZOR od roku 2016 platí povinnost mít na oděvu reflexní prvek pokud se chodec pohybuje ve snížené viditelnosti (platí ve tmě, ale například i za mlhy) mimo obec po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Z hlediska bezpečnosti je vhodné mít reflexní prvek všude tam, ke hrozí nebezpečí,že chodec nebude dobře viditelný.  Stačí jen navléknout na rukáv reflexní pásek a člověk je hned lépe viditelný. 
   
 • Při přecházení přes vozovku počkejte, až se celá skupina shromáždí u přechodu pro chodce. Vyčkejte, že auta opravdu zastaví a přecházejte všichni současně bez zbytečného otálení. V případě, že je na přechodu semafór, nevstupujte do vozovky na poslední chvíli zelené barvy.  Raději počkejte na další zelenou barvu. Klienty ujistěte, že pokud nestihnou přejít, že na ně na druhé straně vozovky počkáte. Svůj slib splňte. Zastavte se a počkejte! Nikdy nevyzývejte klienty k tomu, aby vozovku přebíhali.
   
 • Při přecházení vozovky s početnější skupinou se doporučuje, aby se průvodce postavil na přechodu - do vozovky a počkal až turisté přejdou (obdobně jako přechází přes vozovku učitel s dětmi). Vždy zachovejte všechna pravidla tak, abyste neohrozili vlastní bezpečnost. 
   
 • Ve vzdálenosti do 50 m od přechodu platí povinnost přecházet vozovku na přechodu pro chodce. Tam kde není ani přechod (popřípadě nadchod či podchod) je třeba pro přecházení vybrat bezpečné místo. Přecházejte vždy po řádném rozhlédnutí (vlevo a pak vpravo) bez zbytečného otálení nejkratší cestou.
   
 • Nikdy nepřecházejte mezi stojícími auty nebo v zatáčce - tedy v nepřehledném terénu
   
 • Pokud provázíte svou skupinu např. v Praze - při cestě frekventovanými místy (např. Staroměstské náměstí) dávejte pozor na různé koloběžky, kola a v některých místěch stále ještě vozítka Segway. Segway je ze zákona "chodec". I když je na řadě míst jízda na Segwey zakázána, přesto i nadále jezdí v některých přeplněných turistických místech a jeho uživatelé bývají nezkušení (často jedou prvně v životě) 

Nezapomeňte

 • Neexistuje absolutní předchost chodce na přechodu. POZOR - tramvaj má vždy přednost před chodci.
   
 • Chodec nesmí vstoupit před přijíždějící auto
   
 • Klienty ze zemí, kde se jezdí po silnici vlevo jte třeba upozornit, že se auto může přijet z jiné strany než jsou zvyklí (pohled vlevo, vpravo a nikoliv naopak)
   
 • V případě, že Vaši klienti pochází ze země, kde jsou jiné zvyklosti - zákony pro bezpečný pohyb chodců, nezapomeňte turisty na tyto zvláštnosti upozornit (v Praze například platí absolutní přednost tramvaje - a to i na přechodu pro chodce)
   
 • Průvodce cestovního ruchu nebo Průvodce Prahou by měl být vždy znalec místních poměrů. Měl by umět vyhodnotit nebezpečné situace a dokázat předvídat hrozící nebezpečí. 

  Z materiálů České policie zpracovala PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová

Přečtěte si také: 

 3 hlavní důvody proč průvodce potřebuje průvodcovský odznak - průkaz 

 Bezpečnostní pravidla na letišti 

 Průvodci průkazku na Pražský hrad s sebou    

 Odhalte, zda je průvodcovství skutečně prací snů - e-book

Telefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře