Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Jak probíhá zkouška průvodce pro region Praha

Zkouška Průvodce pro region Praha je zkouškou, kterou .....

Zkouška Průvodce pro region Praha je zkouškou, kterou prokazujete cestovním kancelářím, cestovním agenturám  i klientům svou vysokou odbornost průvodce, prokazujete, že dokážete turistům poskytovat odborný výklad o památkách Prahy. Zkouška Průvodce pro region PRAHA.

Průvodce Prahou podává turistům odborný výklad o Praze, provádí turisty jak po hlavních trasách (např. po Pražském hradě), tak i po místech méně obvyklých.

Průvodce Prahou musí mít Prahu a její památky velmi rád a hlavně musí o nich hodně vědět a tyto informace pak poutavě vyprávět svým turistům.

Práce průvodce Prahou je velmi krásná, ale také náročná. Je to práce i dobrodružná, protože průvodce se celý život učí a poznává. Snad nikdo na světě nezná všechny pražské památky. Nelze znát všechno, ale lze znát opravdu hodně. Průvodce Prahou i po zkoušce studuje nové a nové informace. A v tom je tato práce krásná a zajímavá.

Když jste na zkoušku Průvodce pro region Praha připraveni, vyberete si vhodný termín zkoušky, termíny jsou pravidelně zveřejňovány na našem webu v oddíle ZKOUŠKY - Zkouška průvodce pro region Praha  v dostatečném časovém předstihu.

Podáte si přihlášku ke zkoušce a v objednaný den zkoušky se dostavíte do TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.

Zahájení zkoušky:  zkouška je zahájena v 8.30 hodin. Přístup do učebny je zajištěn cca 20 minut před zkouškou.
Pokud se někdo dostaví po zahájení zkoušky, nelze se již zkoušky účastnit.

Doložení totožnosti účastníka:
Zájemce o zkoušku se prokazuje platným průkazem totožnosti - např. občanským průkazem nebo pasem.
Bez platného průkazu totožnosti se nemůžete zkoušky účastnit.

Zkušební komise:
Zkušební komise je tříčlenná. Je složena z lektorů a externích spolupracovníků TYRKYS, školy kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. Složení zkušební komise se před zkouškou nezveřejňuje.

Testová část zkoušky:
První část zkoušky je realizována formou testu. Cílem testu je zejména ověřit znalost  základních znalostí průvodce pro region Praha - to znamená z oblasti historie, dějin kultury, dějin Prahy a pražských objetků.
V testu doplňujete letopočty, jména nebo vyznačujete správnou odpověď většinou ze dvou až 4 odpovědí.
V případě, že označujete správnou odpověď, může být správná jedna nebo více odpovědí.

Otázky v testu jsou kladeny tak, aby na ně byla možná jednoznačná odpověď na základě informací z Vašich studijních materiálů nebo běžně dostupné literatury. Pro každou zkoušku je generována nová sada testů.

V průběhu kurzu máte příležitost si vzorový test vyzkoušet,  abyste věděli, jaká náročnost testu Vás čeká.
Pro zpracování testu máte 60 minut. Doba určená pro vypracování testu je dle dostavadních zkušenosti účastníků dostačující. 
Podmínkou postupu k ústní části zkoušky je získání 75 procent správných odpovědí.

Ústní část zkoušky:
Při zahájení kurzu obdržíte soubor zkušebních otázek. Z tohoto souboru si vylosujete celkem 2 otázky. Po vylosování otázek máte chvíli čas na přípravu (můžete si udělat pro sebe stručné poznámky).
Na vylosované otázky postupně odpovídáte s tím, že je třeba zodpovědět i doplňující otázky členů zkušební komise.
Velkou výhodou je skutečnost, že soubory zkušebních otázek obdržíte předem. Proto si můžete všechny otázky vypracovat a naučit se je. 

Zkouška je hodnocena výsledkem: prospěl/prospěla - neprospěl/neprospěla. 

V průběhu zkoušky je zakázáno používat mobilní telefony, vlastní poznámky nebo jiné pomůcky. V případě jejich užití bude účastník zkoušky hodnocen stupněm neprospěl/a. Stejně tak pokud bude někdo u testové části radit (napovídat) dalšímu účastníkovi, budou oba tito účastníci hodnoceni stupněm neprospěl/a. 

Příprava ke zkoušce:

  • Využijte naše přípravné kurzy Průvodce pro region Praha a Průvodce cestovního ruchu, rozšířený o region Praha 
  • Rozdělte si učivo na více celků a každý den se naučte určitou část.
  • Spolupracujte s dalšími účastníky kurzu, studujte společně a rozdělte si práci.
  • Co jste se naučili si pravidelně opakujte.
  • Studujte přímo v terénu - procházejte se po Praze a dívejte se kolem sebe!
  • Pozvěte své rodinné příslušníky, přátele a známé a vyprávějte jim o Praze!
  • Studuje s radostí ! Poznávat Prahu je krásné!

Přeji Vám hodně úspěchů u zkoušky a nezapomeňte, připraveným štěstí přeje!!!!


 Máte další dotazy ? Telefonujte na 224 916 485 nebo pište na kurzy@tyrkys.cz nebo nás navštivte osobně od pondělí do pátku od 9,00 do 17,00 hodin