Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Jak se přihlásit ke zkoušce PK 65-026 M?

Zkouška PK 65-026 M je v současné době nejvyšším typem zkoušky místního zástupce - delegáta. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou. Autorizujícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Přihláška 

Jak se přihlásit ke státní zkoušce profesní kvalifikace? 

 • Přihlášku pečlivě vyplňte na PC a vytištěnou přihlášku podepište
 • Přiložte případné přílohy 
 • Doručte do naší kanceláře - nejlépe poštou na naši adresu nebo osobně 
 • Po obdržení přihlášky Vám zašleme platební údaje k úhradě zkoušky
 • Zašleme Vám pozvánku ke zkoušce 

Termín vyřízení přihlášky:
U každého termínu zkoušky je uveden tzv. closed date - datum uzávěrky příjmu přihlášek.
 

Omluva a nedostavení se na zkoušku

NEMOC 

 • Při předložení potvrzení od lékaře o "pracovní neschopnosti" - o nemoci v délce alespoň 3 dnů.
  Bez poplatku můžete složit zkoušku v dalším nejbližším termínu
 • V případě, že tento termín nebudete akceptovat, jiný termín dle Vašeho výběru je zpoplatněn dle ceníku.

Nedostavíte-li se ke zkoušce z osobních, pracovních či jiných důvodů, je další termín zkoušky zpoplatněn dle platného ceníku. V případě, že od zkoušky odstoupíte z důvodu neznalosti problematiky nebo Vaší momentální indispozice, je další termín zkoušky také zpoplatněn dle ceníku.

Zápis akademického titulu na vysvědčení -  např. PhDr., Ing., Mgr. a další

 • k přihlášce doložíte úředně ověřenou kopii Vašeho diplomu (za 30 Kč Vám ověří na každém obecním úřadě nebo notářství), nebo občanský průkaz, kde máte tuto skutečnost zapsanou.
   
 • V případě, že máte na diplomu uvedeno jiné příjmení než máte v současnosti, je potřeba doložit úředně ověřenou kopii dokladu dokládajícího změnu Vašeho příjmení (např. oddací list).

Uznání jazykové kompetence - osvobození od jazykové zkoušky
 K přihlášce ke zkoušce doložíte certifikát o složené jazykové zkoušce  B2 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 Jazykovou zkouškou stupně B2 je například státní jazyková zkouška nebo v anglickém jazyce FCE
 
 Nemáte stupeň zkoušky napsaný na vysvědčení? Podívejste se do Seznamu jazykových zkoušek MŠMT

Ceny zkoušek obsahují motivační ceny pro pilné studenty
Čím dříve od kurzu se ke zkoušce přihlásíte, tím více za zkoušku ušetříte.

Školíme Vás pro praxi! Využijte přípravné kurzy! 

Aktuální termíny zkoušek naleznete v oddíle zkouška PK 65 026 M.

Máte další dotazy? Telefonujte na 224 916 485 nebo pište na kurzy@tyrkys.cz nebo nás navštivte osobně - domluvte si osobní schůzku na čísle 224 916 485 

Tato stránka je uložena v archivu, aktuální informace na www.tyrkys.cz/w/