Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Jak se přihlásit ke zkoušce Průvodce pro region Praha

Termíny zkoušky Průvodce pro region Praha jsou pravidelně vypisovány na našem webu - pokračujte na stránce níže a naleznete aktuální termíny

Termíny zkoušek Průvodců pro region Praha jsou vždy uvedeny na našem webu v oddíle ZKOUŠKY - zkoušky Průvodce pro region Praha. Každý měsíc se obvykle koná jeden termín zkoušky.

Termín zkoušky: Když se cítíte být připraveni, přihlásíte se ke zkoušce. Ke zkoušce se hlásíte na zvláštním formuláři - tento formulář si buď stáhnete z internetu (je umístěn u každého termínu zkoušky), nebo si tento formulář vyžádejte emailem na adrese  tyrkys@tyrkys.cz a my Vám obratem tento formulář zašleme. Aktuální termíny zkoušek jsou vždy zveřejněny v oddíle ZKOUŠKY. Termíny jsou postupně doplňovány.

Přihláška: Formulář přihlášky je třeba pečlivě vyplnit na počítači včetně diakritiky (háčků a čárek), vlastnoručně podepsat a doručit do naší kanceláře poštou nebo osobně. Nascenovaný formulář nemá originální podpis, a proto ho nelze přijmout.

Přihláška ke zkoušce ve formátu word ke stažení

Zápis akademického titulu na vysvědčení
V případě, že máte akademický titul (např. PhDr., Ing., Mgr. a další) a přejete si tento titul zapsat na Vaše osvědčení, je třeba tuto skutečnost doložit. Ke dni podání přihlášky buď předložíte úředně ověřenou kopii Vašeho diplomu (za 30 Kč Vám ověří na každém obecním úřadě nebo notářství), nebo občanský průkaz, kde máte tuto skutečnost zapsanou.
 

V případě, že máte na diplomu uvedeno jiné příjmení než máte v současnosti, je potřeba doložit úředně ověřenou kopii dokladu dokládající změnu Vašeho příjmení (např. oddací list).

Termín podání přihlášky: Pro každý termín zkoušky je vypsán tzv. closed date - tedy termín uzávěrky přihlášek. Do tohoto termínu musí být v naší kanceláři řádně vyplněná přihláška a musíte mít uhrazený poplatek za zkoušku. V případě, že přihláška bude nekompletní nebo poplatek nebude uhrazen, nebudete na zkoušku zařazeni. Vzhledem k tomu, že se připravují protokoly ke zkoušce, výjimky nejsou možné.

Poplatek za zkoušku: Účastníkům přípravných kurzů je poskytována sleva ze základního registračního poplatku za zkoušku. Sleva je tím vyšší, čím dříve se ke zkoušce od skončení kurzu dostavíte. Z toho plyne, že ke zkoušce se můžete přihlásit i po několika letech od skončení kurzu. Počítejte však s tím, že Vaše sleva již bude velmi malá nebo dokonce žádná. Aktuální ceny zkoušek naleznete u každého termínu zkoušky.

Zrušení objednaného termínu zkoušky:
Bezplatně se
lze od zkoušky odhlásit pouze v termínu do tzv. closed date - tedy uzavření příjmu přihlášek. Již zaplacený poplatek za zkoušku nevracíme. Můžete si ho převést na další termín zkoušky. Poplatky za zkoušku nevyčerpané v kalendářním roce, automaticky propadají.

Omluva neúčasti u zkoušky: U zkoušky se omlouvá pouze neúčast z důvodu nemoci - nutno předložit potvrzení od lékaře (tzv. neschopenku) o pracovní neschopnosti delší než 3 dny. Potvrzení o nemoci + ukončení nemoci je třeba doložit co nejdříve a účastník je automaticky zařazen na další termín zkoušky. Pokud si termín nevyčerpá, poplatek automaticky propadne (případné dlouhodobé hospitalizace např. z důvodu operace, úrazu atd. jsou posuzovány individuálně). Pokud se účastník nedostaví ke zkoušce bez předložení potvrzení o pracovní neschopnosti nebo v průběhu zkoušky od zkoušky odstoupí, poplatek za zkoušku automaticky propadá.

Úspěšně složená zkouška
Po úspěšně složené zkoušce obdržíte osvědčení Průvodce pro region Praha, kterým prokazujete odbornost Průvodce pro region Praha jak cestovním kancelářím nebo agenturám, tak i Vašim turistům.

Označení průvodce - odznak, průkaz
V České republice neexistuje jednotné a povinné označení průvodců. Přesto se domnívám, že označení průvodce je velmi důležité, protože to je vlastně takové průvodcovské "logo".

Po úspěšně složené zkoušce vydává TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. průkazku a visačku. K vystavení průkazky a visačky je třeba 3 fotografie pasového formátu a uhradit poplatek 100 Kč.
Průkazka i visačka Vám bude vystavena do cca 14 dnů.

V případě Vašeho zájmu si můžete na základě předložení Osvědčení o úspěšně složené zkoušce Průvodce pro region Praha také požádat o kovový odznak GUIDE OF PRAGUE, který je vydáván jednotně pro celou Prahu.

Neúspěšně složená zkouška:
V případě, že u zkoušky neprospějete nebo se nedostavíte bez řádné omluvy, můžete se přihlásit na nový termín zkoušky. K novému termínu je třeba dodat novou přihlášku a uhradit poplatek za zkoušku v termínu, který je určen jako closed date pro Vámi vybraný termín zkoušky.

U každého termínu zkoušky naleznete aktuální ceník zkoušek pro region Praha. Naším cílem je cenově zvýhodnit a podpořit pilné studenty. Čím kratší dobu po ukončení kurzu se ke zkoušce přihlásíte, tím větší slevu ze základní ceny obdržíte.

Máte další dotazy ? Telefonujte na 224 916 485 nebo pište na kurzy@tyrkys.cz nebo nás navštivte osobně od pondělí do pátku od 9,00 do 17,00 hodin

 

 Cena odborné zkoušky Průvodce pro region Praha
500 Kč        -    první termín zkoušky do 6 měsíců od ukončení kurzu
1 000 Kč    -     termín zkoušky (i opravný) do 6 - 12 měsíců od ukončení kurzu
1 500 Kč    -     termín zkoušky (i opravný) více než 12 měsíců od ukončení kurzu
2 900 Kč - registrační poplatek pro účastníky, kteří konají zkoušku samostudiem

V případě, že od absolvování Vašeho kurzu uplynula delší doba (více než jeden rok) a máte zájem si před zkouškou učivo zopakovat a získat aktuální informace, nabízíme Vám zopakování kurzu Průvodce pro region Praha
se slevou 50 procent! 

Využijte naše přípravné kurzy ke zkoušce!!!! Ke zkoušce Průvodce pro region Praha Vás připraví kurz Průvodce pro region Praha nebo Kurz průvodce cestovního ruchu rozšířený o část regionu Praha.