Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Jak to je s průkazy Průvodců?

Od 1.3.2021 se mění podmínky pro výkon průvodcovské činnosti na území České republiky. - činnost průvodce bude moci vykonávat pouze držitel Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu - průvodce bude po celou dobu výkonu na viditelném místě oděvu označen průkazem

Přípravné kurzy pro průvodce + zkoušky profesní kvalifikace 

Od 1.3.2021 se mění podmínky pro výkon průvodcovské činnosti na území České republiky. 

 • činnost průvodce bude moci vykonávat pouze držitel Českého národního průkazu průvodce cestovního ruchu 
 • průvodce bude po celou dobu výkonu na viditelném místě oděvu označen průkazem 

II. stupeň Českého národního průkazu průvodce

 
na průkazu je česky a anglicky text

S ODBORNOU ZPůSOBILOSTÍ     

WITHT A PROFESSIONAL QUALIFICATION

Zdroj:  - https://mmr.cz/cs/microsites/pruvodci/cesky-narodni-prukaz-pruvodce

 

Odbornou způsobilost k vydání průkazu II. stupně lze prokázat následujícím způsobem
doložením dokladu o

 • vysokoškolském vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na historii nebo cestovní ruch,
 • vyšším odborném vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,
 • středním vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,
 • středním vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. (tzv. starší osvědčení o složení zkoušky Průvodce cestovního ruchu)
 • profesní kvalifikaci pro průvodce cestovního ruchu - zkouška PK 65 021 N


I. stupeň Českého národního průkazu průvodce


na průkazu je česky a anglicky text  

BEZ ODBORNÉ ZPůSOBILOSTI

WITHOUT A PROFESSIONAL QUALIFICATION

Zdroj: mmr.cz/cs/microsites/pruvodci/cesky-narodni-prukaz-pruvodce

 

Při zadání zakázky pro průvodce je důležité:

 • ověřit si, že průvodce je držitelem průkazu II. nebo I. stupně
  rozhodnout se, zda si CK/CA/klient vybere průvodce s průkazem II. s odbornou způsobilostí  nebo I. stupně bez odborné způsobilosti. 

Český národní průkaz II. a I. stupně vydává Ministerstvo pro místní rozvoj

 • do 28. února 2021 - žádost je osvobozena od správního poplatku
 • od 1. března 2021 - žádost je zpoplatněna správním poplatkem 1 000 Kč

Jak podat žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení studenti, absolventi, průvodci, kolegové, kamarádi,

často se mě nyní ptáte, zda pro vydání Národního průkazu II. stupně platí vysvědčení z TYRKYSu.

Jistě víte, že v minulých letech početná skupina Průvodců iniciovala petici za vrácení průvodcovské činnosti do vázaných živností. Úsilí těchto kolegů a kolegyň bylo velké a tak se jim podařilo prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy iniciovat vznik legislativního procesu, na základě kterého došlo k novele zákona č. 159/1999 Sb. a zavedení povinného označení průvodců průkazem.

Co to znamená v praxi?

 • Od 1.3.2021 při výkonu průvodcovské činnosti bude každý průvodce povinen být na viditelném místě označen průkazem.
  Současně s průkazem musí být průvodce buď držitelem Živnostenského oprávnění nebo mít  uzavřenou pracovní smlouvu pro výkon této činnosti  (např. dohodu o provedení práce s cestovní kanceláří).
 • POZOR nové je, že za legálnost výkonu práce průvodce odpovídá jak sám průvodce, tak i zadavatel práce - např. cestovní kancelář, agentura, hotel atd..
  (Řečeno "člověčinou" pokud bude někdo někde něco vykládat skupině osob, na první pohled bude patrné, zda tento člověk je nebo není legální průvodce.)

Která osvědčení jsou pro vydání Národního průkazu II. stupně platná?

 • Je úplně jedno, u které instituce jste skládal/a zkoušku průvodce, rozhodující je TYP ZKOUŠKY.
  Je to podobné jako u maturity. Nezáleží na tom, na které škole maturujete, rozhodující je mít maturitní vysvědčení. 
  Od "revoluce" v roce 1989 se legislativa několikrát měnila. Měnily se požadavky na průvodce, měnily se i typy zkoušek. Právní úpravě každého období odpovídá druh zkoušky složené a vysvědčení, které jste od příslušné instituce obdrželi.

Podkladem pro vydání Národního průkazu II. stupně je

předložené OSVĚDČENÍ/VYSVĚDČENÍ o úspěšně složené zkoušce  Průvodce cestovního ruchu u instituce akreditované v době vydání osvědčení.

V posledních deseti letech se skládá státní zkouška profesní kvalifikace. Vysvědčení poznáte snadno - je na SEVT dokumentu, s kulatým razítkem, státním znakem, kvalifikačním dovětkem EU v angličtině. Na vysvědčení je uvedeno, že se jedná o zkoušku Průvodce cestovního ruchu včetně kódu zkoušky  -  PK 65 021 N (nebo DK 65 021 N)

Pokud jste skládali zkoušku v roce 2011 a dříve a jednalo-li se o rekvalifikační zkoušku, máte na osvědčení uvedeno číslo rekvalifikace.
V případě nejasností se "staršími vysvědčeními" mi pošlete email na kurzy@tyrkys.cz s naskenovaným formulářem osvědčení a podíváme se na to společně :-). 

Jak se bude podávat žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj?

 • Žádosti se budou podávat od 1.ledna 2021 a bližší informace o konkrétním postupu budou známé koncem prosince. Určitě Vám zašlu e-mail s informacemi, kde a jak  o průkaz požádat. Také to bude zveřejněno na našich webových stránkách.
  Zatím využijte čas, vyhledejte si doma vysvědčení a vyčkejte dalších pokynů :-)
  Důležité - žádosti podané od 1. ledna do 28. února 2021 budou osvobozeny od správního poplatku.

Od kdy budou průkazy povinné?

 • Od 1. března bude povinné viditelné označení průvodců průkazem.
  V tuto chvíli cestovní ruch sice zrovna optimisticky nevypadá, ale věřím, že žádná kalamita snad netrvá věčně.
  Pokud chcete v činnosti průvodce kdykoliv v budoucnu pokračovat, zajistěte si průkaz včas. Jeho vydání také chvilku potrvá, tak to pak nenechávejte na poslední chvíli. Po 1.březnu 2021 nebude bez průkazu možné provádět.


Co mám dělat, když nemám složenou zkoušku Průvodce cestovního ruchu?

 • Můžete se přihlásit rovnou ke zkoušce nebo zvolit přípravný kurz.
 • Kurzy Průvodce cestovního ruchu
  https://www.tyrkys.cz/rubrika/kurz-pruvodce-cestovniho-ruchu.html
  Přípravné kurzy Průvodce cestovního ruchu jsou nyní on line. "Potkáváme" se u monitoru v reálném čase na platformě ZOOM - je to velmi jednoduché - při  výuce se slyšíme i vidíme. Stačí Vám PC nebo tablet nebo chytrý telefon s připojením k internetu, integrovanou kamerou a mikrofonem.

nebo

V tuto chvíli státních restrikcí - tzv. "lockdown" - se zkoušky nekonají. Jakmile to stát uvolní, bude zkušebních termínů opravdu hodně, aby se na všechny zájemce se dostalo. Přihlášku si můžete podat již nyní tzv. "bez termínu". Vše zprocesujeme, dostanete zadané téma písemné práce a můžete se připravovat. Jakmile se zkoušet začne, tak si dohodneme termín.

Jak to bude s průkazy, které byly vydány TYRKYSem v minulostí?

 • Průkazy, které jsou "zatavené v ochranné fólii" nebo pokud dokonce máte ještě papírovou knížečku - jejich platnost automaticky skončí 1.3. 2021.
 • Plastové karty, které jsou v angličtině se znakem EU vydávané od roku 2020 si můžete ponechat.
  Můžete je využít např. v zahraničí při vstupech do památkových objektů nebo získání provize z prodeje služeb. POZOR - nenahrazují však povinný Národní průkaz průvodce II. stupně.

Kdo jste dočetli až sem.... tak jak už to tak bývá, je mi jasné, že se ve Vás bouří nejrůznější emoce.

Od totálního nadšení (zejména u průvodců, kteří se v minulosti angažovali kolem výše zmíněné petice) přes lhostejnost či dokonce zlost.

Plně chápu "nenadšení"  těch průvodců, kteří mají "pouze" zkoušku průvodce Prahou a budou si zkoušku průvodce cestovního ruchu doplňovat.

Chci Vás ubezpečit, že ani já osobně  ani TYRKYS jsme neměli tu nejmenší příležitost legislativní proces ve finální fázi ovlivnit. Výsledné znění zákona je výsledkem dlouhého jednání našich zákonodárců. Celý proces trval několik let a bohužel jeho finální načasování přišlo v ne zcela příznivý moment pro cestovní ruch.

Bez ohledu na to, jaké kdo měl přestavy,  je jisté, že průvodcovskou činnost nám změní nejen  COVID, ale i legislativní změny v cestovním ruchu.

Optimisticky věřím, že až se vše nějak srovná, tak kvalita převáží nad kvantitou a tato úprava přinese více práce a lepší honoráře průvodcům, kteří jsou dobří, pracují na sobě, pro které je průvodcovství posláním, vášní i drogou.

V tuto chvíli můžeme jediné - nějak přežít a připravit se na moment, až vše zase "vystartuje" neb stále platí  - Připraveným štěstí přeje :-)

Držím Vám (tedy správněji nám :-)) moc a moc palce, přeji si, ať se "virus umoudří" a konečně budeme moci zase vykonávat práci, kterou nade vše milujeme.

PROSBA - nemám aktuální kontakty na všechny průvodce, pokud někoho z průvodců znáte, prosím, předejte mu toto sdělení. Děkuji za pomoc.

NOVINKA - ON line akce zdarma - TYRKYSový snack aneb "na kafe s Jolanou"  - termíny a přihlášení zde https://www.tyrkys.cz/rubrika/akce-zdarma.html

Těším se na další setkávání s Vámi a hlavně - mějte se zdravě!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Jediným oficiálním dokumentem prokazujícím kvalifikaci průvodce je  osvědčení/vysvědčení Průvodce cestovního ruchu - zkouška profesní kvalifikace PK 65 021 N nebo Osvědčení Průvodce Prahou - zkouška PK 65 028 N. 

Tato osvědčení/vysvědčení 

 • jsou na SEVT dokumentu (jako "opravdové školní vysvědčení")
 • mají kvalifikační dovětek Evropské unie 
 • osvědčení je veřejná listina 

Zkoušku profesní kvalifikace lze složit u tzv. autorizované osoby, jako například TYRKYS má autorizace k provádění nejen těchto zkoušek. 

Současně platí osvědčení, která byla vydávána v minulosti jako například rekvalifikační nebo kvalifikační osvědčení vydáváné akreditovanými institucemi. A samozřejmě platná jsou i vysvědčení ze škol, kde bylo/je průvodcovství součástí 
maturitní zkoušky nebo zkoušky absolutoria, dokonce existuje bakalářský obor, kde se studuje Průvodcovství. 

V celém světě jsou všichni v cestovkách, pokladnách památkových objektů atd. jsou všichni zvyklí na Průkaz průvodce. Proto jednotlivé školy vydávají vlastní Průkazy. 
 

Po přestěhování do Španělské ulice jsme začali vydávat nový plastový průkaz
"Držitel osvědčení Průvodce cestovního ruchu" - v angličtině (velmi důležité pro průvodce cestující do zahraničí)
"Držitel osvědčení Průvodce Prahou". 

 

 

 


Pokud si přejete navštěvovat také Staroměstkou radnici a mít jako průvodce volnou vstupenku, tak je třeba si vyžádat (na základě složené zkoušky průvodce Prahou) - také průkaz u Prague City Tourism. Staroměstská radnice je ve správě rmagistrátní organizace Prague City Tourism.
To znamená, že "na Prahu" můžete mít i průkazy dva.

K čemu je dobrý Průkaz držitele osvědčení? 

 • jednoduché prokázání kvalifikace cestovní kanceláři/agentuře/klientům
 • získání volných vstupů do památkových objektů při návštěvě s klienty
 • možnost získání volného nebo sníženého vstupu při soukromé návštěvě (průvodce se učí nový objekt) - záleží na konkrétním objetku, v zahraničí velmi běžné, u nás jak kde. 
 • možnosti zvýhodněných nabídek pro spolupráci (různé provizní systémy) 

POZOR toto vše platí pouze do 1. března 2021.

 • Od tohoto data bude POVINNÉ označení všech průvodců průkazem,který bude vydávat Ministerstvo pro místní rozvoj. 
 • O nový průkaz bude možné požádat od 1. ledna 2021 - informace Vám zavčasu sdělím
 • Vydání tohoto průkazu bude osvobozeno od správního poplatku 

Co z toho plyne?

 • Kdo chce být držitelem průkazu hned, zakoupí si současný průkaz - platný do 28.2.2021 (a od 1. března 2021 bude mít průkaz nový, pokud se termín povinných průkazů opět neposune)
 • Kdo žádný průkaz nepotřebuje, tak si počká na 1. březen roku 2021 

PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová

Aktualizováno 25.11.2020