Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Kolik jazyků musí znát průvodce?

Hlavním nástrojem v práci průvodce je průvodcovský výklad. Ten si musí každý průvodce pečlivě předem připravit, aby ho mohl přednést svým turistům. Zájemci o absolvování kurzu Průvodce cestovního ruchu nebo Průvodce Prahou se často ptají: "Mohu provádět jen v češtině?", "Kolik cizích jazyků jako průvodce musím znát?"

Telefonujte  na 602 204 123, pište na kurzy@tyrkys.cz Průvodce cestovního ruchu a Průvodce Prahou by měl znát alespoň jeden cizí jazyk. Proč?

 • Hlavním nástrojem v práci průvodce je průvodcovský výklad. Ten si musí každý průvodce cestovního ruchu i průvodce Prahou předem velmi pečlivě připravit tak, aby ho mohl přednést svým turistům.
   
 • Zájemci o absolvování kurzu Průvodce cestovního ruchu nebo Průvodce Prahou se často ptají: "Mohu provádět jen v češtině?" "Kolik cizích jazyků jako průvodce musím znát?
   
 • Průvodcovská činnost  - průvodce v českém jazyce. Práce na provázění jen v českém jazyce bývalo relativně málo. V posledních letech zájem o česky hovořící průvodce rapidně stoupl.
  Jedná se o výlety a zájezdy českých turistů na území České republiky. 
   
 • Školní výlety velmi často provádí učitel/ka školy, protože mnoho pedagogů si skládá průvodcovské zkoušky Průvodce cestovního ruchu  nebo Průvodce Prahou. Pokud má složené zkoušky průvodce přímo učitel, je to velkou výhodou. Učitelé znají velmi dobře děti ze své školní třídy, přesně ví, jaké učivo probírali a tak mohou navázat na školní výklad a děti velmi dobře zaujmout. Řada pedagogů navštěvuje kurzy průvodců i pro to, že může získané znalosti aplikovat do výuky
   
 • Se znalostí českého jazyka se určité množství průvodců uplatní při pobytových zájezdech na hory nebo k vodě, na různé dětské tábory a další akce. Nesmíme však zapomenout, že v češtině může provádět i ten průvodce - průvodkyně, který - která zná cizí jazyk.
   
 • A pokud jako průvodce jedete s českými turisty do zahraničí, je pravda, že s nimi komunikujete česky,  ALE s poskytovateli služeb (například v hotelové recepci či restauraci) musíte hovořit cizím jazykem. Úkolem průvodce v zahraničí je i pomáhat českým turistům v situacích, kdy si sami z důvodu neznalosti cizího jazyka poradit nedokáží.

Průvodce - průvodkyně také komunikuje - poskytuje odborný výklad zahraničním turistům v České republice nebo v Praze. Svůj průvodcovský výklad průvodce nemůže ani číst ani se naučit z paměti a pak ho jen odříkat. Pro každou skupinu turistů je výklad trošku jiný a hlavně - průvodce odpovídá na dotazy zahraničních klientů.
Takže z toho plyne, že aktivní znalost cizího jazyka se hodí. 

Z tohoto důvodu je třeba, aby průvodce znal alespoň jeden cizí jazyk. Říká se, "čím více jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem" a toto rčení v cestovním ruchu platí dvojnásob. 

Znalost více jazyků dává každému průvodci více možností uplatnění. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že většina průvodců při své práci aktivně využívá jeden nebo dva cizí jazyky. 

Osobně mohu provádět německy, rusky, anglicky, ale nejčastěji využívám němčinu. Každému začínajícímu průvodci doporučuji začít provádět v jazyce, který zná nejlépe a pak si postupně přidávat.

Jaký stupeň jazykové znalosti by průvodce měl mít? 

Každý průvodce musí umět aktivně komunikovat. To znamená, dobře rozumět (např. aby věděl, o čem hovoří v recepční v cizině nebo na co se ptá zahraniční turista) a hlavně mluvit. Průvodce neustále mluví a mluví. Proto je třeba, aby průvodce měl bohatou slovní zásobu z oblasti cestovního ruchu a dokázal se vyjadřovat.K čemu Vám jako průvodci bude tzv. učebnicová znalost cizího jazyka, odříkávání vět ze cvičení, když správně nesestavíte jedinou větu?

Průvodce málo píše. V z hlediska praxe průvodce většinou zapisuje krátké sdělení jako například reklamaci poskytovaných služeb, informaci pro zahraničního turistu a tak podobně. Takže průvodce málo píše, ale hodně mluví.

Budoucí průvodce skládá zkoušku z cizího jazyka (dle vlastního výběru) v den odborné zkoušky Průvodce cestovního ruchu nebo Průvodce Prahou. V případě, že jste v minulosti složili  zkoušku B2 Evropského referenčního rámce, tak požádáte o uznání této jazykové zkoušky a její znalost prokážete osvědčením. Pro to, abyste získali osvědčení Průvodce cestovního ruchu nebo Průvodce Prahou postačuje prokázání znalosti nebo složení jazykové zkoušky z jednoho jazyka. Tato jazyková znalost je zapsána na Vašem osvědčení průvodce.

Už jste průvodce a chcete si své znalosti rozšířit o další cizí jazyk?
Žádný problém - jednoduše se přihlásíte pouze ke složení jazykové zkoušky v termínu vypsaném pro zkoušku podle Vašeho osvědčení - Průvodce cestovního ruchu nebo Průvodce Prahou a tím si rozšíříte možnost provádět v dalším cizím jazyku.

PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová

Napsali jsme pro Vás také:

Jak to je s průkazy průvodců? 

Jaký je rozdíl mezi průkazem Průvodce I. a II. stupně? 

Český národní průkaz průvodce - skvělé nebo brzda? 

Kdo může být průvodcem/průvodkyní 

Jaké jsou konkrétní formy práce průvodce, kde může průvodcovat 

Jaké to je být průvodcem/průvodkyní v památkovém objektu

Víte, co dělá průvodce Prahou?

Zkoušky profesní kvalifikace - autorizace TYRKYS 

Jak si přípravu na zkoušku průvodce co nejvíce usnadnit 

Co všechno zajišťuje cestovní kancelář průvodci když průvodcuje mimo domov 

Jaké jsou výhody práce průvodce - průvodcování je práce snů

Průvodci Průkazku průvodce nebo osvědčení na Pražský hrad s sebou

Jazykové znalosti průvodce Prahou 

Jak jsem se stala průvodkyní na Pražském hradě

Kolik jazyků musí znát průvodce 

Tefonujte  na 602 204 123,  pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Španělská 770/2, 120 00 Praha 2