Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Magistrát hlavního města Prahy

Seznamte se s činností a hlavními funkcemi Magistrátu hlavního města Prahy.

Magistrát hlavního města Prahy zastává funkci obecního úřadu obce s rozšířenou působností s platností pro celé území českého hlavního města. Magistrát je tvořen ředitelem magistrátu a dalšími zaměstnanci a jeho úkolem je plnit nařízení Zastupitelstva hlavního města Prahy nebo Rady hlavního města Prahy.
 

Magistrát má mnoho dalších pravomocí a funkcí, zmiňme nyní některé z nich:
 

 • je povolaným místem k přezkoumávání rozhodnutí, které byly vydány ve správním řízení různých městských částí
   
 • řídí a kontroluje působení orgánů městských částí
   
 • ukládá sankce
   
 • stará se o provoz informačních systémů hlavního města Prahy a úřadů jednotlivých městských částí
   
 • provádí odborná školení zaměstnanců před nastoupením výkonu povolání na specializovaných místech městských úřadů
   
 • kontroluje, zda jsou plněny zvláštní nařízení a usnesení vlády
   
 • další oblasti působení, které mu svěřil zákon

Jako další úkol Magistrátu hl. m. Prahy je důležité také zmínit péči o blaho obyvatel, udržování a rozvoj městské zeleně, pomoc při podnikání, bezpečnost a kultura. Také spravuje granty obdržené z různých zdrojů a rozhoduje o jejich rozdělení a přidělení jednotlivým sektorům.
 

 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře