Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Naučná stezka Povodím Botiče

Délka stezky: 6,5 km, Počet zastávek: 13, Potřebný čas: 3 – 4 hodiny, Zaměření: přírodovědné a historické

Tato naučná stezka vede z Hostivaře podél toku Botiče a Pitkovického potoka a končí u Pitkovické stráně. Její území bylo již od dávných dob osídleno a ovlivněno hospodářstvím. V době halštatské zde bylo hradiště a v 9. století bylo vybudováno slovanské osídlení, které využilo i zbytků původního hradiště.

Lidský vliv na krajinu ukazuje i výstavba Hostivařské přehrady a vznik hostivařského lesoparku, který slouží obyvatelům místních sídlišť jako zelené zázemí.

Naleznete zde dvě chráněná území se zbytky původní krajiny:

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PITKOVICKÁ STRÁŇ

Na Pitkovické stráni se nacházejí cenné stepní ekosystémy – teplomilná společenstva rostlin i živočichů. Nejvíce vynikne jejich pestrost v době květu – tedy na jaře a začátkem léta.

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA MEANDRY BOTIČE

Jedná se úsek od zámečku v Práčích až pod hráz Hostivařské přehrady, podél toku Botiče, jehož břehové porosty zůstaly v prakticky nepozměněné podobě. Naleznete zde také mokřad, který vznikl v Petrovicích u vtoku Botiče do přehrady a kde hnízdí mnoho druhů ptáků.

Z historických zajímavostí můžete potkat například nově zrekonstruovaný Toulcův dvůr, kde působí Ekocentrum hlavního města Prahy, které nabízí rozličné programy pro školy i další zájemce. V Petrovicích zase můžete zajít do kostela sv. Jakuba, ve kterém jsou dochované zbytky nástěnných maleb z 15. století.

PŘÍSTUP:

od autobusové zastávky Toulcův dvůr (bus č. 166, 175, 177)
od autobusové zastávky Hříbková (bus č. 232)

Více informací naleznete na www.prazskestezky.cz

 

Telefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cz, navštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

Staňte se průvodcem nebo delegátem ! Nabízíme kurzy a zkoušky pro

Tyrkys, škola cestovního ruchu, kurzy průvodců Průvodce cestovního ruchu * Průvodce pro region Praha *

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha *

Semináře první pomoci * cizí jazyky pro cestovní ruch *

Pracovník cestovní kanceláře * Delegát pro cestovní kancelář

Přednášky z historie a dějin umění * Účetnictví a daně pro cestovní ruch * Rozvoj osobnosti