Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Nejčastěji kladené otázky ke studiu v TYRKYSu

Odpovědi na nejčastější otázky naleznete nejen v tomto souboru, ale mnoho informací se také nachází na celém našem webu.

Vážené studentky a studenti, 

pro co nejvyšší pohodlí Vašeho studia naleznete v tomto článku nejčastější dotazy ke studiu v TYRKYS, škole kultury podnikání, s.r.o.

Při nástupu do kurzu obdržíte desky s tištěnými informacemi a studijními materiály na CD. Prosím, prostudujte si vše velmi pečlivě a odpověď na Vaši otázku určitě naleznete. 

Pokud ne, samozřejmě Vám tým našich zkušených pracovníků rád na Váš dotaz odpoví. 

 • Chci pracovat jako průvodce nebo delegát. Musím mít zkoušku?
Uvažujete-li o práci průvodce, průvodce Prahou nebo Místního zástupce - delegáta, doporučujeme Vám si zkoušku složit. Bez úspěšného složení zkoušky nevydáváme samostatné potvrzení o absolvování kurzu. Praxe je dnes taková, že úspěšné složení zkoušky po Vás budou vyžadovat cestovní kanceláře nebo Vaši klienti. Osvědčením o zkoušce se budete prokazovat v situaci, kdy budete chtít uznat Vaše vzdělání v zahraničí - například při udělení pracovního víza delegáta do Turecka. 
 • Jakou platnost má zkouška, kterou složím po absolvování kurzu? 

Kurzy směřují ke zkouškám profesní kvalifikace, které  jsou současné době v oblasti cestovního ruchu nejvyšším typem zkoušky, který lze složit v rámci tzv. celoživotního vzdělávání.

V případě, že úspěšně složíte zkoušku, obdržíte osvědčení o získání profesní kvalifikace. Toto osvědčení je vytištěno na oficiálním dokumentu SEVT se státním vodoznakem a je opatřeno kulatým razítkem se státním znakem a podpisem autorizované osoby.

Osvědčení je veřejnou listinou, stejně jako např. školní vysvědčení, maturitní vysvědčení, občanský průkaz či rodný list. Toto osvědčení má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené.

 • Musím mít zkušenosti a znalosti v oboru cestovního ruchu, abych se mohl/a zúčastnit kurzů průvodcovství a delegátství?

Žádné zvláštní vzdělání pro účast v našich kurzech není potřeba. Jediným předpokladem je studium či absolvování střední školy, neboť látka v kurzech navazuje na středoškolské znalosti. Vše důležité se naučíte v našich kurzech, navíc první lekci obdržíte i CD s materiály, ze kterých můžete studovat doma.

 • Jaká je věková hranice pro účast v kurzech TYRKYS? 

Pro absolvování kurzu není stanovena věková hranice. Kurzy navazují na středoškolské znalosti, a proto doporučujeme jako dolní hranici věku cca 17,5 roku. V den vykonání zkoušky musí být zájemce o zkoušku plnoletý. Horní hranice věku není stanovena. V cestovním ruchu pracuje mnoho seniorů (rozhodující je pouze zdravotní stav). 

 • Nabízíte kurzy Průvodců nebo místních zástupců - delegátů v cizím jazyce?
V souladu s platnou legislativou výuka v kurzech Průvodců cestovního ruchu, Průvodců Prahou, Místních zástupců cestovní kanceláře - delegátů probíhá výhradně v českém jazyce. V češtině probíhá i odborná část zkoušky. I když chcete provádět pouze zahraniční turisty, např. ty, kteří hovoří Vaším rodným jazykem, je pro průvodce v České republice alespoň minimální znalost češtiny důležitá. Může se stát, že budete muset doprovodit turistu do nemocnice, na policii a nelze očekávat, že tamní personál bude znát cizí jazyk.
 
Naše kurzy navštěvuje řada cizích státních příslušníků z celého světa, jejichž čeština není dokonalá. U zkoušky je nutné porozumět otázce a dokázat na ni v češtině odpovědět, i když budete mluvit s chybami. Mnoho cizinců se požadované znalosti naučilo. Pokud máte tu správnou motivaci a píli studovat, jistě se požadované znalosti naučíte. 

Chcete-li před kurzem svou znalost češtiny zlepšit, zkuste se informovat na kurzy českého jazyka, které organizují jazykové školy. 

Pokud byste chtěl/a také cizojazyčné materiály, můžete si vypůjčit publikace o Praze a cestovním ruchu v cizím jazyce v jakékoliv veřejné knihovně nebo si je zakoupit v knihkupectví.  
 • Pomáháte svým absolventům najít práci? 
Předáním osvědčení naše péče o klienty nekončí. Pravidelně Vám zasíláme nové informace včetně případných nových nabídek. Pro cestovní kanceláře a další organizace nabízíme bezplatnou službu kontaktu s našimi absolventy, kterou často a rádi využívají. Hledají-li průvodce, delegáta nebo pracovníka CK, rozesíláme jejich poptávku e-mailem absolventům evidovaným v naší databázi. Zajímavý pro Vás může být také náš seminář "Jak začít pracovat jako průvodce", který Vám pomůže zahájit Vaši průvodcovskou činnost.  
 • Kde všude mohu jako průvodce turisty doprovázet?
Podle svých jazykových znalostí, časových možností a také zájmů si můžete jako průvodce vybrat své pole působnosti. Můžete turisty doprovázet do zahraničí či ze zahraničí k nám, provázet je po České republice či se i soustředit na konkrétní místa – města i objekty. Práce průvodce je mimo jiné i právě pro tuto volbu velmi rozmanitá.
 • Kdy musím kurz zaplatit? 
Jakmile se rozhodnete, že máte o kurz zájem, podejte si přihlášku a máte jistotu rezervovaného místa (třeba i několik měsíců před kurzem). Pokud se rozhodnete Vaše místo zrušit, prosíme Vás obratem o zprávu. Optimální doba k úhradě kurzu je cca 10 dní před kurzem. Nejlepší formou úhrady je bankovní převod. Platbu můžete také provést on line prostřednictvím platebního nástroje PayU nebo v hotovosti v naší kanceláři.  
 • Mohu ve Vaší kanceláři platit kartou?
Bohužel ne, v kanceláři můžeme přijmout pouze hotovost. V naší blízkosti ale naleznete několik bankomatů: ČSOB vedle nás v ulici Na Moráni, Česká spořitelna – ve stanici metra Karlovo náměstí (východ Palackého náměstí), Komerční banka – ve stanici metra Karlovo náměstí (východ Karlovo náměstí) nebo přímo na Karlově náměstí hned vedle Václavské pasáže, poblíž je pak i UniCredit Bank a Raiffeisenbank. Platební kartou můžete také platit on line prostřednictvím platební brány PayU
 • Zaplatil/a jsem Váš kurz hotově ve Vaší kanceláři nebo na poště složenkou. Můžete mi vystavit fakturu?
Pokud jste hradil/a hotově, máte jako doklad o platbě stvrzenku, která Vám byla vydána. Účtenka má všechny náležitosti, takže ji můžete použít i pro Vaše účetnictví. Pokud jste kurz hradil/a složenkou, máte jako doklad o zaplacení ústřižek složenky. Fakturu je možné vystavit pouze při platbě převodem na účet. 
 • Přeji si vystavit fakturu, daňový doklad při platbě převodem na účet, jak mám postupovat?
Postačuje poslat email, kde budou uvedeny Vaše fakturační údaje – název firmy (právnické osoby), Vaše jméno (OSVČ), adresa – sídlo, IČ a u plátců DPH také DIČ a název kurzu nebo semináře. Pokud nám zašlete i datum platby, ulehčí nám to práci. Doklad Vám obratem vystavíme. 
Upozorňujeme, že o daňový doklad je třeba žádat do 10 dnů.
 • Můžu vybraný kurz hradit na splátky?
Ano, splátkový kalendář ale musíme nastavit tak, abyste měl/a kurz v plné výši uhrazen před jeho zahájením.  
 •  Je návštěva lekcí v kurzu povinná? 
Pro klienty, kteří si platí kurz sami, docházka do kurzu povinná není. Naší nadstandardní službou je možná náhrada zameškaných lekcí. Podrobný popis, jak postupovat při náhradě lekce naleznete na našem webu nebo ve Vašich studijních materiálech. 
 • Jsem evidovaný/á na úřadu práce a mám zájem o proplacení kurzu ÚP
Úřad práce Vám může schválit proplacení kurzu. Podrobné informace o tom, jak postupovat, naleznete v rubrice o kurzech.
 • Docházím do rekvalifikačního kurzu hrazený ÚP, chyběl/a jsem na přednášce, kterou jsem si ale nahradil/a. Proč musím dodat omluvenku absence?
Máte povinnost Váš kurz navštěvovat pravidelně v době řádných přednášek Vašeho rekvalifikačního kurzu. Tuto docházku si může úřad práce kdykoliv ověřit.  
 • Jsem účastníkem kurzu Průvodce cestovního ruchu + region Praha, jehož proplacení mi schválil úřad práce. Musím složit obě zkoušky profesní kvalifikace: Průvodce cestovního ruchu i Průvodce pro region Praha?
Ne, abyste kurz úspěšně absolvoval/a, je třeba úspěšně vykonat jednu zkoušku profesní kvalifikace, kterou si vyberete při žádosti o proplacení kurzu na úřadu práce. Na Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu tak máte uveden vzdělávací program jako Průvodce cestovního ruchu či Průvodce Prahou. Daná zkouška Vám určuje Vaši kvalifikaci, ale navštěvujete kurz spojený, s látkou k obou zkouškám profesní kvalifikace. Druhou zkoušku si pak můžete dodělat v budoucnu na vlastní náklady, úřad práce ji už neproplatí.
 • Kde najdu přihlášku ke zkouškám profesní kvalifikace?
Formulář přihlášky se nachází na Vašem CD, na našem webu u každého termínu zkoušky profesní kvalifikace: Průvodce Prahou 65-028-N , Průvodce cestovního ruchu 65-021-N nebo Místní zástupce cestovní kanceláře (delegát) 65-026-M. Pro další zkoušky profesní kvalifikace jsou přihlášky u termínů zkoušek. Pokud máte problém se stažením, napište na kurzy@tyrkys.cz a my Vám přihlášku zašleme na email.
 • Mohu Vám poslat sken přihlášky?
Přihlášku je třeba vyplnit na počítači včetně diakritiky a podepsat. Originál přihlášky doručíte do naší kanceláře. Případná kontrola z ministerstva bude akceptovat pouze originál přihlášky s Vaším vlastnoručním podpisem.
 • Na svém kurzu jsem obdržel/a zadání písemné práce ke zkoušce. Rád/a bych toto téma změnil/a. Je to možné?
Ne, jakékoliv změny tématu písemné po jeho zadání nejsou možné.
 • Jak poznám, že můj postup na písemné práci je správný? 
Vaši písemnou práci/itinerář ke zkoušce můžete konzultovat přímo v konzultačních hodinách. Dárkem pro Vás je bezplatná konzultační lekce, na kterou obdržíte voucher při zahájení kurzu.  
 • Musím nostrifikovat maturitní vysvědčení, VŠ diplom ze Slovenska?
Nemusíte. Na základě mezivládní dohody v ČR platí všechna vysvědčení vydaná na Slovensku. Stačí dodat jejich úředně ověřenou kopii. 
 • Mohu si u zkoušky profesní kvalifikace nechat jako cizí jazyk uznat slovenštinu?

Ne, slovenštinu není možné uznat jako znalost cizího jazyka.   

 • Chci doložit akademický titul. Stačí poslat naskenovaný VŠ diplom nebo Vám jej v kanceláři předložit k nahlédnutí?

Ne, případná kontrola z ministerstva nebo jiné oprávněné osoby bude akceptovat pouze úředně ověřenou kopii Vašeho VŠ diplomu. 

 • Mám maturitní zkoušku z cizího jazyka. Lze ji uznat pro zkoušku PK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu nebo Průvodce Prahou PK 65-028-N?

Pokud jste vykonal státní maturitní zkoušku, kde byla úroveň dělena na vyšší a nižší úroveň a máte zkoušku vyššího stupně, lze ji uznat. Vyšší stupeň odpovídá úrovni B2, nižší B1. U jiné maturity by Vám musela škola vydat písemné potvrzení (s razítkem a vlastnoručním podpisem) o tom, že zkouška byla na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

 • Co znamená úředně ověřená kopie listiny?

Doklad o jazykové zkoušce, doklad o vysokoškolském studiu či jiný doklad Vám ověří na tzv. Czechpointu, který naleznete na většině pošt nebo na obecních úřadech. Listinu Vám také ověří notář.  

Napsali jsme pro Vás také:

Zkoušky profesní kvalifikace - autorizace TYRKYS 

Jak se stát průvodcem/průvodkyní turistů

Kdo může být průvodcem/průvodkyní 

Co všechno zajišťuje cestovní kancelář průvodci když průvodcuje mimo domov 

Jaké jsou konkrétní formy práce průvodce, kde může průvodcovat 

Jaké jsou výhody práce průvodce - průvodcování je práce snů

Průvodci Průkazku průvodce nebo osvědčení na Pražský hrad s sebou

Jazykové znalosti průvodce Prahou 

Jak jsem se stala průvodkyní na Pražském hradě

Jaké to je být průvodcem/průvodkyní v památkovém objektu

Jak si přípravu na zkoušku průvodce co nejvíce usnadnit 

 

Kolik jazyků musí znát průvodce 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře