Praha
Praha
Praha
Praha

Archiv článků

Novinky v Muzeu hl. m. Prahy

Novinky z Muzea hlavního města Prahy.

Každý správný průvodce by měl vědět, kam zajít se svou skupinou a kde to stojí zato. Muzeum hlavního města Prahy rozhodně patří mezi ta místa, kam by měl turista zajít, a to nejen díky pestrosti expozic, ale i díky bohatým doprovodný programům. 

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Hlavní budova muzea je pro návštěvníky otevřena denně kromě pondělí od 9:00 do 18:00 hodin. Poslední středa v měsíci - prodloužená otevírací doba do 20:00 hodin.

Vstupné:

základní: 120 Kč

snížené: 50 Kč

skupiny: 50 Kč

rodinné: 200 Kč

Adresa Hlavní budovy: Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc

Stálé expozice:

 • Praha v pravěku - Výstava představuje život na území dnešního hlavního města Prahy od pravěku do příchodu prvních Slovanů. Seznámíte se jak s praktickou částí tehdejšího života (hospodářství nebo bydlení), tak se společenskou formou života (ozdoby, oblékání nebo různé rituály).
 • Středověká Praha  - I další expozice nechává návštěvníky nahlédnout do života bývalých obyvatel Prahy, tentokrát ve středověku. Výstava se zabývá rozvojem města Prahy, jejich nových částí a významných budov, ale také všedním životem obyvatel, který řídila městská samospráva i církevní zvyky.
 • Praha na přelomu středověku a novověku (1437-1620) - Seznamte se i s obdobím, kdy v Praze sídlil císařský dvůr Rudolfa II. Zjistěte, jak se žilo průměrnému měšťanovi. Do tohoto období spadají i unikátní štočky z Melantrichova nakladatelství.
 • Barokní Praha (1620-1784) - Barokní Praha je v muzeu hlavního města Prahy reprezentována cennými uměleckými díly, sochami i obrazy. Z nejvýznačnějších autorů zde zastoupených zmiňme například Škrétu, Brandla, Grunda nebo Hirschela.
 • Langweilův model Prahy z let 1826-1837 - Autorem velmi unikátního modelu Prahy je Antonín Langweil, který byl zaměstnancem Univerzitní knihovny v Praze, a který své dílo vytvářel ve svém volném čase. Svému koníčku věnoval všechny své finanční prostředky, takže po své smrti v roce 1937 zanechal pouze dluhy a nedokončený model. Model se rozkládá na 20 metrech čtverečních a obsahuje na 2000 detailně propracovaných budov. Z modelu se můžeme dozvědět mnoho zajímavých informací o podobě bývalého Židovského města a Starého Města v první polovině 19. století.  
 • Slabikář návštěvníků památek - Expozice je věnována významným pražským architektonickým památkám. Je přístupná i osobám se zrakovým postižením, jedná se o trojrozměrné modely staveb, obzvláště kostelů, které byly dříve součástí Prahy či existují dodnes. 

Výstavy: 

 • Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů (27.5.2015-14.2.2016) - Originální předměty, které byly nalezeny při výstavbě obytného souboru v Praze 5, doplňují dvoj- a trojrozměrné rekonstrukce i multimediální prvky.
 • Archeologie v laboratoři (13.10.2015-31.1.2016) - Prezentuje vzácné kusy antického skla, které se našly na pohřebišti z 5. století n. l. v Praze Zličíně v letech 2005-2008.
 • Nádraží Praha -Těšnov (25.11.2015-3.4.2016) - Výstava představuje přesný model krásné nádražní budovy, která byla postavena již před 140 lety. Součástí jsou velkorozměrné fotografie z 60. let 20. století, které zobrazují vlaky, jak přijíždějí i odjíždějí a také provoz depa. Na modelovém kolejišti jsou využity i interaktivní prvky.
 • Praha ve strhaném plakátu - Jitka Kopejtková (26.11.2015-28.2.2016) - Jedná se o výstavu zařaditelnou to tzv. new street art. Jitka Kopejtková v ní zachycuje autentické strhané plakáty, a to jak na oficiálních plakátových plochách v ulicích měst, tak i na těch neoficiálních místech.

Programy hlavní budovy muzea:

Programy pro školy

Programy pro školy je nutno předem objednat na tel. 221 709 677 nebo na emailu edu@muzeumprahy.cz

Interaktivní programy

Vyberte si řemeslo, Domovní znamení, Královská cesta, Královský sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského, Multikulturní Praha za doby Karla IV., Praha Husova a husitská, Kalendář, Za kněžnou Libuší, Tovaryšova cesta na zkušenou, Ztracení poddaní, Staroměstská mostecká věž a Praha karlovská, Malostranská mostecká věž a Praha husitská, Svatomikulášská mostecká zvonice a život barokního člověka, Prašná brána a města pražská, Petřínská rozhledna a nové časy

Procházky Prahou pro děti

Pražský hrad - ten mám rád, Vyšehrad - a kde je ten hrad?, Karlův most - příběhů dost, Staroměstské náměstí známe nejen z pověstí, Královská cesta II., V Královské zahradě – tulipánů habaděj

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek

Cyklus: Dějiny výtvarného umění v dějinách času IV. (léta 1920-1960)

Cyklus: Historie Prahy v deseti stoletích

Cyklus: Slavné osobnosti české divadelní režie

Cena jednotlivých přednášek v rámci všech cyklů je 60 Kč.

 

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

Vstupné: 

základní: 100 Kč

snížené: 50 Kč

rodinné: 200 Kč

školní skupiny: 30 Kč

Otevírací doba:

duben až říjen: od úterý do neděle od 10:00 do 18:00 hodin

listopad až březen: od úterý do pátku od 10:00 do 16:00 hodin, v sobotu a neděli od 10:00 do 18:00 hodin

Zámecký areál naleznete na adrese Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř

Stálé expozice:

 • Řemesla v pořádku - Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po součastno jedna z nejrozskáhlejších sbírek cechovních památek na světě, která dokládá historii a způsoby prezentace řemeslných spolků. 
 • Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova - Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházející ze zámeckého areálu.
 • Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století - Expozice vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř seznamuje návštěvníky s historií obce Vinoř. Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.

Výstavy:

 • Marta Taberyová. Keramika (18.10.2015-3.4.2016) - Přední česká sochařka a keramička, Marta Taberyová, se ve svých dílech nechává inspirovat každodenním životem, domovem i jeho okolím. Můžete si prohlédnout trojrozměrná keramická díla i reliéfní obrazy.

 

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Objekt je z důvodu úprav a instalace nové expozice pro veřejnost uzavřen od 4.1. do 7.6.2016.

Podskalskou celnici na Výtoni naleznete na adrese Rašínovo nábřeží 412, Praha 2.

 

MÜLLEROVA A ROTHMAYEROVA VILA

Společná vstupenka do Müllerovy i Rothmayerovy vily

Vstupné:

základní: 420 Kč

snížené: 260 Kč

příplatek za cizojazyčný výklad: 150 Kč

Otevírací doba: úterý, čtvrtek, sobota a neděle

od dubna do října jsou začátky prohlídek možné v: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00 hodin

od listopadu do března jsou začátky prohlídek možné v: 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodin

 

Müllerova vila

Na prohlídku je nutné se předem objednat na tel. 224 312 012 nebo na emailu vila.muller@muzeumprahy.cz. 

Vstupné:

základní: 300 Kč

snížené: 200 Kč

příplatek za výklad v cizím jazyce: 150 Kč

zvláštní vstupné (studenti architektury, výtvarných a uměleckých škol ve skupinách vč. pedagogického doprovodu) : 130 Kč za osobu

Müllerovu vilu naleznete na adrese Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice. 

 

Rothmayerova vila

Na prohlídku je nutné se předem objednat na tel. 224 312 012

Vstupné:

základní: 180 Kč

snížené: 120 Kč

příplatek za výklad v cizím jazyce: 100 Kč

zvláštní vstupné (studenti architektury, výtvarných a uměleckých škol ve skupinách vč. pedagogického doprovodu) : 80 Kč za osobu

 

PRAŽSKÉ VĚŽE

Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště na Petříně, Prašná brána, Malostranská mostecká věž, Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská městská zvonice, Novomlýnská vodárenská věž (aktuálně není přístupná veřejnosti z důvodu rekonstrukce)

Otevírací doba výše uvedených objektů:

Objekty jsou přístupné denně.

od listopadu do února: od 10:0 do 18:00 hodin

v březnu a říjnu: od 10:00 do 20:00 hodin

od dubna do září: od 10:00 do 22:00 hodin

Vstupné:

základní: 90 Kč (Petřínská rozhledna 120 Kč)

snížené: 65 Kč 

rodinné: 250 Kč (Petřínská rozhledna 300 Kč)

skupinové: 10-30 Kč/osoba

 

Nová expozice ve Svatomikulášské městské zvonici - Starší byt věžníka s černou kuchyní

Dnes již kulturní památka, Svatomikulášská městská zvonice, byla postavena za prvotním účelem hlídky (požární hlásky) kvůli častým požárům. Stavba byla dokončena roku 1755 a zrealizoval ji především barokní architekt Kilián Ignác Dienzenhofer. Zvonice je vysoká 65 metrů s celkem 215 schody.

Nová expozice nám ukazuje standard bydlení nižších vrstev v druhé polovině 18. století. Konkrétně se zaměřuje na život věžníků, kteří Svatomikulášskou městskou zvonici obývali. Často zde žili i s celou rodinou.

Ačkoliv měli věžníci stálý příjem a krásný výhled na město, jejich život ve zvonici nebyl ideální. Obytná plocha se skládala ze světnice a černé kuchyně, kde se vařilo a topilo zároveň. Vytápění však bylo velkým problémem, a tak se rodiny musely potýkat s častou zimou. Pravděpodobně i proto docházelo k častému střídání věžníků.

Svatomikulášskou městskou zvonici naleznete na adrese Malostranské náměstí 556 na Malé Straně – Praha 1.

 

Aktualizováno: 30.12.2015

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu   

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře     

Přednášky z historie a dějin umění   

Semináře první pomoci    

Zdravotník zotavovacích akcí   

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 


Další kurzy a semináře 
 

 


Proč si vybrat TYRKYS?

 • Zaručujeme individuální přístup ke klientům a maximální možnou flexibilitu Vašeho vzdělávání.
 • Jsme tým zkušených lektorů - vysokoškolských pedagogů podnikajících v cestovním ruchu.
 • Předáme Vám mnoho osobních zkušeností a praktických dovedností z praxe.
 • Naše učebny mají vynikající polohu v centru Prahy  na křižovatce tramvají a metra 

Navštivte nás osobně: Na Moráni 5, 120 00 Praha 2
Telefonujte na číslo: +420 224 917 908
Pište na e-mail: kurzy@tyrkys.cz

Údaje o produktech uvedených na tomto webu byly zpracovány na základě informací dostupných v době jejich zpracování. TYRKYS si vyhrazuje právo na změnu těchto údajů a opravu případných tiskových chyb respektive chyb při zadávání dat. 

 

Jsme členy

Asociace cestovnich kancelari asociace instituci vzdelavani dospelych asociace průvodců wftga

Naši partneři

czechia kudyznudy Rokytnice nad Jizerou mercedes 

PayU


Partner:

Nejbližší akce

Tajné tipy pro průvodce - komentovaná prohlídka kostela sv. Václava na Zderaze - POUZE pro pozvané klienty a průvodce TYRKYS

Od kdy? 29. květen 2018, Úterý
Kde? Komentovaná prohlídka kostela sv. Václava - zdarma pro pozvané
Číslo T1/2018

Více informací

Kurz Průvodce Prahou se státní zkouškou profesní kvalifikace

Od kdy? 30. květen 2018, Středa
Kde? Večerní kurz Průvodce Prahou se koná od 30. května 2018 do 27. června 2018 vždy v pondělí a ve středu od 17:00 do 20:00 hodin. Výuka se koná v učebnách TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2 a zahrnuje 7 praktických vycházek po pražských objektech. Cena kurzu 8 900 Kč. Kurz směřuje ke zkoušce profesní kvalifikace Průvodce Prahou PK 65-028-N.
Číslo 9/2018

Více informací

ZDARMA - Novinka - Krásy Prahy, aneb baví Vás poznávat Prahu?

Od kdy? 30. květen 2018, Středa
Kde? ZDARMA - seminář Krásy Prahy se koná 30. května 2018 (středa) od 17:30 do 18:45 v TYRKYSu, Na Moráni 5, Praha 2, jen pár kroků od stanice metra Karlovo náměstí a zastávky tramvaje Palackého náměstí.
Číslo DIV8/2018

Více informací

Odběr novinek na email

Email: 

Odhlásit se

'.$domena.'