Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Novinky v Muzeu hl. m. Prahy

Novinky z Muzea hlavního města Prahy.

Každý správný průvodce by měl vědět, kam zajít se svou skupinou a kde to stojí zato. Muzeum hlavního města Prahy rozhodně patří mezi ta místa, kam by měl turista zajít, a to nejen díky pestrosti expozic, ale i díky bohatým doprovodný programům. 

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Hlavní budova muzea je pro návštěvníky otevřena denně kromě pondělí od 9:00 do 18:00 hodin. Poslední středa v měsíci - prodloužená otevírací doba do 20:00 hodin.

Vstupné:

základní: 120 Kč

snížené: 50 Kč

skupiny: 50 Kč

rodinné: 200 Kč

Adresa Hlavní budovy: Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc

Stálé expozice:

 • Praha v pravěku - Výstava představuje život na území dnešního hlavního města Prahy od pravěku do příchodu prvních Slovanů. Seznámíte se jak s praktickou částí tehdejšího života (hospodářství nebo bydlení), tak se společenskou formou života (ozdoby, oblékání nebo různé rituály).
 • Středověká Praha  - I další expozice nechává návštěvníky nahlédnout do života bývalých obyvatel Prahy, tentokrát ve středověku. Výstava se zabývá rozvojem města Prahy, jejich nových částí a významných budov, ale také všedním životem obyvatel, který řídila městská samospráva i církevní zvyky.
 • Praha na přelomu středověku a novověku (1437-1620) - Seznamte se i s obdobím, kdy v Praze sídlil císařský dvůr Rudolfa II. Zjistěte, jak se žilo průměrnému měšťanovi. Do tohoto období spadají i unikátní štočky z Melantrichova nakladatelství.
 • Barokní Praha (1620-1784) - Barokní Praha je v muzeu hlavního města Prahy reprezentována cennými uměleckými díly, sochami i obrazy. Z nejvýznačnějších autorů zde zastoupených zmiňme například Škrétu, Brandla, Grunda nebo Hirschela.
 • Langweilův model Prahy z let 1826-1837 - Autorem velmi unikátního modelu Prahy je Antonín Langweil, který byl zaměstnancem Univerzitní knihovny v Praze, a který své dílo vytvářel ve svém volném čase. Svému koníčku věnoval všechny své finanční prostředky, takže po své smrti v roce 1937 zanechal pouze dluhy a nedokončený model. Model se rozkládá na 20 metrech čtverečních a obsahuje na 2000 detailně propracovaných budov. Z modelu se můžeme dozvědět mnoho zajímavých informací o podobě bývalého Židovského města a Starého Města v první polovině 19. století.  
 • Slabikář návštěvníků památek - Expozice je věnována významným pražským architektonickým památkám. Je přístupná i osobám se zrakovým postižením, jedná se o trojrozměrné modely staveb, obzvláště kostelů, které byly dříve součástí Prahy či existují dodnes. 

Výstavy: 

 • Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů (27.5.2015-14.2.2016) - Originální předměty, které byly nalezeny při výstavbě obytného souboru v Praze 5, doplňují dvoj- a trojrozměrné rekonstrukce i multimediální prvky.
 • Archeologie v laboratoři (13.10.2015-31.1.2016) - Prezentuje vzácné kusy antického skla, které se našly na pohřebišti z 5. století n. l. v Praze Zličíně v letech 2005-2008.
 • Nádraží Praha -Těšnov (25.11.2015-3.4.2016) - Výstava představuje přesný model krásné nádražní budovy, která byla postavena již před 140 lety. Součástí jsou velkorozměrné fotografie z 60. let 20. století, které zobrazují vlaky, jak přijíždějí i odjíždějí a také provoz depa. Na modelovém kolejišti jsou využity i interaktivní prvky.
 • Praha ve strhaném plakátu - Jitka Kopejtková (26.11.2015-28.2.2016) - Jedná se o výstavu zařaditelnou to tzv. new street art. Jitka Kopejtková v ní zachycuje autentické strhané plakáty, a to jak na oficiálních plakátových plochách v ulicích měst, tak i na těch neoficiálních místech.

Programy hlavní budovy muzea:

Programy pro školy

Programy pro školy je nutno předem objednat na tel. 221 709 677 nebo na emailu edu@muzeumprahy.cz

Interaktivní programy

Vyberte si řemeslo, Domovní znamení, Královská cesta, Královský sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského, Multikulturní Praha za doby Karla IV., Praha Husova a husitská, Kalendář, Za kněžnou Libuší, Tovaryšova cesta na zkušenou, Ztracení poddaní, Staroměstská mostecká věž a Praha karlovská, Malostranská mostecká věž a Praha husitská, Svatomikulášská mostecká zvonice a život barokního člověka, Prašná brána a města pražská, Petřínská rozhledna a nové časy

Procházky Prahou pro děti

Pražský hrad - ten mám rád, Vyšehrad - a kde je ten hrad?, Karlův most - příběhů dost, Staroměstské náměstí známe nejen z pověstí, Královská cesta II., V Královské zahradě – tulipánů habaděj

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek

Cyklus: Dějiny výtvarného umění v dějinách času IV. (léta 1920-1960)

Cyklus: Historie Prahy v deseti stoletích

Cyklus: Slavné osobnosti české divadelní režie

Cena jednotlivých přednášek v rámci všech cyklů je 60 Kč.

 

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

Vstupné: 

základní: 100 Kč

snížené: 50 Kč

rodinné: 200 Kč

školní skupiny: 30 Kč

Otevírací doba:

duben až říjen: od úterý do neděle od 10:00 do 18:00 hodin

listopad až březen: od úterý do pátku od 10:00 do 16:00 hodin, v sobotu a neděli od 10:00 do 18:00 hodin

Zámecký areál naleznete na adrese Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř

Stálé expozice:

 • Řemesla v pořádku - Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po součastno jedna z nejrozskáhlejších sbírek cechovních památek na světě, která dokládá historii a způsoby prezentace řemeslných spolků. 
 • Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova - Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházející ze zámeckého areálu.
 • Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století - Expozice vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř seznamuje návštěvníky s historií obce Vinoř. Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.

Výstavy:

 • Marta Taberyová. Keramika (18.10.2015-3.4.2016) - Přední česká sochařka a keramička, Marta Taberyová, se ve svých dílech nechává inspirovat každodenním životem, domovem i jeho okolím. Můžete si prohlédnout trojrozměrná keramická díla i reliéfní obrazy.

 

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Objekt je z důvodu úprav a instalace nové expozice pro veřejnost uzavřen od 4.1. do 7.6.2016.

Podskalskou celnici na Výtoni naleznete na adrese Rašínovo nábřeží 412, Praha 2.

 

MÜLLEROVA A ROTHMAYEROVA VILA

Společná vstupenka do Müllerovy i Rothmayerovy vily

Vstupné:

základní: 420 Kč

snížené: 260 Kč

příplatek za cizojazyčný výklad: 150 Kč

Otevírací doba: úterý, čtvrtek, sobota a neděle

od dubna do října jsou začátky prohlídek možné v: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00 hodin

od listopadu do března jsou začátky prohlídek možné v: 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodin

 

Müllerova vila

Na prohlídku je nutné se předem objednat na tel. 224 312 012 nebo na emailu vila.muller@muzeumprahy.cz. 

Vstupné:

základní: 300 Kč

snížené: 200 Kč

příplatek za výklad v cizím jazyce: 150 Kč

zvláštní vstupné (studenti architektury, výtvarných a uměleckých škol ve skupinách vč. pedagogického doprovodu) : 130 Kč za osobu

Müllerovu vilu naleznete na adrese Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice. 

 

Rothmayerova vila

Na prohlídku je nutné se předem objednat na tel. 224 312 012

Vstupné:

základní: 180 Kč

snížené: 120 Kč

příplatek za výklad v cizím jazyce: 100 Kč

zvláštní vstupné (studenti architektury, výtvarných a uměleckých škol ve skupinách vč. pedagogického doprovodu) : 80 Kč za osobu

 

PRAŽSKÉ VĚŽE

Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště na Petříně, Prašná brána, Malostranská mostecká věž, Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská městská zvonice, Novomlýnská vodárenská věž (aktuálně není přístupná veřejnosti z důvodu rekonstrukce)

Otevírací doba výše uvedených objektů:

Objekty jsou přístupné denně.

od listopadu do února: od 10:0 do 18:00 hodin

v březnu a říjnu: od 10:00 do 20:00 hodin

od dubna do září: od 10:00 do 22:00 hodin

Vstupné:

základní: 90 Kč (Petřínská rozhledna 120 Kč)

snížené: 65 Kč 

rodinné: 250 Kč (Petřínská rozhledna 300 Kč)

skupinové: 10-30 Kč/osoba

 

Nová expozice ve Svatomikulášské městské zvonici - Starší byt věžníka s černou kuchyní

Dnes již kulturní památka, Svatomikulášská městská zvonice, byla postavena za prvotním účelem hlídky (požární hlásky) kvůli častým požárům. Stavba byla dokončena roku 1755 a zrealizoval ji především barokní architekt Kilián Ignác Dienzenhofer. Zvonice je vysoká 65 metrů s celkem 215 schody.

Nová expozice nám ukazuje standard bydlení nižších vrstev v druhé polovině 18. století. Konkrétně se zaměřuje na život věžníků, kteří Svatomikulášskou městskou zvonici obývali. Často zde žili i s celou rodinou.

Ačkoliv měli věžníci stálý příjem a krásný výhled na město, jejich život ve zvonici nebyl ideální. Obytná plocha se skládala ze světnice a černé kuchyně, kde se vařilo a topilo zároveň. Vytápění však bylo velkým problémem, a tak se rodiny musely potýkat s častou zimou. Pravděpodobně i proto docházelo k častému střídání věžníků.

Svatomikulášskou městskou zvonici naleznete na adrese Malostranské náměstí 556 na Malé Straně – Praha 1.

 

Aktualizováno: 30.12.2015

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu   

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře     

Přednášky z historie a dějin umění   

Semináře první pomoci    

Zdravotník zotavovacích akcí   

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 


Další kurzy a semináře