Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Udržitelný rozvoj a CSR

Udržitelné (odpovědné) podnikání je definováno jako „Způsob podnikání, který nejen plní, ale jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání“. Pojem CSR je definován jako „Společenská odpovědnost je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se stakeholdery“. (Definice organizace Business for Social Responsibility – udržitelné podnikání – a dlouhodobě platná evropská definice – CSR.)

Odpovědné podnikání stojí na třech pilířích:

  1. Ekonomický pilíř – Zisk – odpovědná firma by měla mít transparentní podnikání, měla by fungovat v souladu s platnými etickými kodexy a kodexy dobrého chování, měla by se vstřícně chovat k zájmovým stranám – zákazníci, dodavatelé, spotřebitelé, zástupci místní správy, akcionáři atp.
     
  2. Sociální pilíř – Lidé – firma by měla dbát o bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců, měla by bdít nad dodržováním pracovních standardů a postupů, zajišťovat rovných příležitostí, profesního rozvoje a angažuje se v komunitě.
     
  3. Environmentální pilíř – Planeta – firma by se měla chovat odpovědně k životnímu prostředí a vést své zaměstnance k ochraně přírody. Ve firmě by měly být zajištěny třeba kontejnery na recyklovaný odpad atd.
     

Motivací firem k zodpovědnému přístupu může být třeba vědomí zvýšení jejich hodnoty v očích potenciálních klientů nebo investorů, větší motivace pracovníků a aktivnější zapojení do vedlejších činností firmy a lepší východisko pro čelení společenským, ekonomickým a environmentálním výzvám.

V České republice se koncept udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti firem dostává do širokého podvědomí a stále větší podíl společností si vytváří svůj vlastní program odpovědného podnikání. Podle výsledků Národní ankety CSR, vedené platformou Byznys pro společnost z roku 2012 ukazuje, že o komplexní strategii CSR neuvažuje pouze 8% firem, 12% společností zatím strategii nemá, ale plánuje její vytvoření a 51% společností CSR strategii má a aktivně s ní pracuje.

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Více informací naleznete na www.socialnidialog.cz

 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře