Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Vývoj měny v českých zemích

Numismatika je nauka zabývající se právě penězmi a jejich historickému vývoji a úloze. Význam má především pro hospodářské a sociální dějiny, ale také pro dějiny politiky, umění, epigrafiku atd. Z historického hlediska první kovové peníze vznikly ve 4. a 5. tisíciletí př. n. l. ve východní Asii a v antickém Řecku.

vývoj měny v českých zemích

Vývoj peněžní měny v českých zemích můžeme rozdělit do několika období:

DENÁROVÉ OBDOBÍ

Jedná se o dobu od poloviny 10. století do 13. století. O upevnění denárové měny ve světě se nejvíce zasloužil Karel Veliký. Ten zavedl jednotný mincovní systém, kdy základní váhovou jednotkou byla původně tzv. karlovská libra. Nejstarší české denáry se u nás objevily až za vlády Boleslava I. na konci 10. století. V polovině 11. století kníže Břetislav I. přistoupil k první plošné mincovní reformě a nechal začít razit tzv. marku (hřivna).

Od roku 1210 se razily jednostranné brakteáty (odvozeno z latinského slova bractea - tenký plech). Ty měly za výhodu možnost ražení více mincí najednou. Na druhou stranu se však velmi často lámaly a rozpadaly se.

GROŠOVÉ OBDOBÍ

Další mincovní reformu provedl Václav II., který zavedl pražské groše a malé penízky. Jedním z podnětů k reformě bylo objevení stříbronosných rud v Kutné Hoře. Na konci 14. století se začal prohlubovat úpadek grošové měny, a proto se přistoupilo ke kontramarkování, tzn. že se na mince vyrážela speciální značka dokazující jejich kvalitu. Naposledy se razili pražské groše v roce 1547, a to v důsledku neúspěšného stavovského povstání. Znovu se groš objevil po roce 1573 pod názvem bílý groš. Kromě grošů se za vlády J. Lucemburského u nás razili také zlaté mince zvané florény.

TOLAROVÉ OBDOBÍ

 V 1. polovině 16. století se v Jáchymově začaly razit tolary z vytěžené stříbrné rudy v Krušných horách, kterou objevili hrabata Šlikové. Od roku 1561 se Ferdinand snažil zavést zlatníkovou měnu, ovšem neúspěšně. V 17. a 18. století se k nám postupně dostávala měna rýnských a uherských zlatých.

DVACETIZLATKOVÉ OBDOBÍ

Za vlády Marie Terezie se od roku 1750 počítalo na zlatníky. Měnu ovšem zhoršovaly časté války, což mělo za následek rozšíření papírových bankovek. V českých zemích se roku 1857 přestali razit mince z důvodu zrušení pražské mincovny.

OBDOBÍ RAKOUSKÉ MĚNY

V letech 1857 - 1918 k nám pronikla decimální soustava. Roku 1892 byla reformou zavedena korunová měna.

OBDOBÍ ČESKOSLOVENSKÉ MĚNY

Na korunovou měnu navázala po roce 1918 Republika Československá s československou korunovou měnou. Další měnová reforma proběhla 1.11.1945 a zavedena byla měna označovaná jako Kčs - koruna československá. Od rozdělení Československa k 1.1.1993 vstoupila v platnost koruna česká.

Přihlaste se na! 

Kurzy a státní zkoušky

Přidejte se k nám! Zažili jsme společně: 

a mnoho dalších akcí

Přečtěte si také: