Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Zkouška Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N - nové termíny

Zkouška potřebná pro získání Českého národního průkazu Průvodce cestovního ruchu II. stupně Jak se přihlásit ke zkoušce + povinné zveřejnění termínů zkoušek profesní kvalifikace - Průvodce cestovního ruchu - PK 65-021-N.

S osvědčením o složené státní zkoušce Průvodce cestovního ruchu PK 65-021-N: 

 • můžete získat Český národní průkaz Průvodce cestovního ruchu II. stupně 
 • jste certifikovaný průvodce (státní osvědčení s kulatým razítkem, SEVT dokument - veřejná listina)
 • díky kvalifikačnímu anglickému dovětku (European Qualification Framework – EQF), máte jednodušší cestu k výkonu průvodcovské činnosti v zahraničí
 • získáte možnost zápisu do katalogu průvodců a delegátů TYRKYSGUIDES 

Zkouška se koná v učebnách TYRKYS, praktická část zkoušky v terénu dle pokynů autorizované osoby

V případě zájmu vypíšeme další termíny. 

Zkoušky se konají téměř individuálně, proto je vypsáno hodně termínů, aby si každý mohl vybrat. 
POZOR - počet míst je u každého termínu omezen. 


Nejbližší termín konání zkoušky pro účastníky přípravných kurzů 

 • 16. června 2024 od 16:15 hodin -  na tento termín se již nelze přihlásit 
   
 • 23. června 2024 od 16:15 hodin -  uzávěrka přihlášek do  14. června  2024
  V tomto termínu nelze složit jazykovou zkoušku z AJ nebo NJ
   
 • 30. června 2024 od 16:15 hodin -  na tento termín se již nelze přihlásit 
   
 • 7. července  2024 od 9:00 hodin -  uzávěrka přihlášek do 1. července  2024
   
 • 4. srpna 2024 od 9:00 hodin -  uzávěrka přihlášek do 22. července  2024
  V tomto termínu nelze složit jazykovou zkoušku z AJ nebo NJ
   
 • 11. srpna 2024 od 16:00 hodin -  uzávěrka přihlášek do 2. srpna  2024
   
 • 18. srpna 2024 od 16:15 hodin -  uzávěrka přihlášek do 9. srpna  2024
  V tomto termínu nelze složit jazykovou zkoušku z AJ nebo NJ
 • 22. září 2024 od 16:00 hodin -  uzávěrka přihlášek do 8. září  2024
  V tomto termínu nelze složit jazykovou zkoušku z AJ nebo NJ
   
 • 28. září 2024 od 16:15 hodin -  uzávěrka přihlášek do  20. září  2024
  V tomto termínu nelze složit jazykovou zkoušku z AJ nebo NJ
   
 • 13. října 2024 
   
 • 27. října 

Další termíny budou vypisovány postupně. 


Jak se přihlásit ke zkoušce?  

 • Vyberte si termín zkoušky + pečlivě vyplňte na PC přihlášku ke zkoušce, 
 • formulář přihlášky ke zkoušce vytiskněte, podepište a včetně případných příloh doručte do naší kanceláře
  (Španělská 770/2, 120 00 Praha 2),
 • ihned od nás dostanete platební údaje k úhradě zkoušky
 • po připsání platby Vám zašleme pozvánku ke zkoušce s uvedením tématu písemné práce a úseku pro praktickou část zkoušky.  

 Formulář přihlášky ke zkoušce Profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu PK 65 021 N

Cena odborné zkoušky PK průvodce cestovního ruchu je:
 1 500 Kč - pro absolventy přípravného kurzu do 6 měsíců od zahájení kurzu
2 500 Kč - první termín zkoušky pro absolventy kurzu 7-12 měsíců od zahájení kurzu
3 200 Kč - termín zkoušky více než 13 mesíců od zahájení kurzu 
5 000 Kč - základní registrační poplatek - termín zkoušky se uskuteční nejpozději do 3 měsíců od podání přihlášky 
                 ke zkoušce 

1 900 Kč - opravný a každý další opravný termín zkoušky pro absolventy přípravného kurzu do roka od nesložené zkoušky

NOVINKA - individuální termín zkoušky dle Vašeho přání - cena 5 000 Kč

Jazyková část zkoušky
Osvobození od jazykové zkoušky -  předložení dokladu o státní závěrečné zkoušce nebo jiné srovnatelné jazykové zkoušce od stupně B2 se jazyková zkouška uznává. Nemáte-li zkoušku stupně B2 a vyšší, složíte si u nás jazykovou zkoušku z Vámi vybraného jazyka v den odborné zkoušky. 

Cena jazykové zkoušky:
1 500 Kč pro jazyky: němčina, angličtina, ruština (sleva pro absolventy přípravného kurzu)
1 700 Kč pro jazyky: francouzština, italština, španělština (sleva pro absolventy přípravného kurzu)
U ostatních jazyků je stanovena cena individuálně.
Základní registrační poplatek: 2 000 Kč 

Termín vyřízení přihlášky:  

 • U každého termínu zkoušky je uveden termín - uzávěrka přihlášek. Do tohoto termínu je třeba mít podanou přihlášku, vyřízenou platbu. V případě, že je termín obsazen dříve než je uzávěrka přihlášek, je to na webu uvedeno. 

Omluva a nedostavení se na zkoušku: 

 • Máte zdravotní důvody? Omlouvá se nemoc po předložení "potvrzení o pracovní neschopnosti" v délce alespoň 3 dnů. Pak máte nárok na další nejbližší termín zkoušky zdarma. Pokud tento termín nebudete akceptovat, nový termín dle Vašeho výběru ze zpoplatněn dle ceníku.  
 • Máte jiné důvody? Další termín zkoušky je zpoplatněn dle ceníku. 

Změna termínu zkoušky po obdržení pozvánky ke zkoušce 

 • Změna termínu zkoušky po obdržení pozvánky ke zkoušce - před uzávěrkou přihlášek - administrativní poplatek za změnu 450 Kč
 • Změna termínu zkoušky v době 5 dní před zkouškou – administrativní poplatek 1 000 Kč 
 • Změna termínu zkoušky méně než 5 dní před zkouškou nebo nedostavení se na zkoušku - cena dle ceníku 
  POZOR - pokud Váš nově vybraný termín již spadá do období, kdy se cena zkoušky zvyšuje, bude vedle administrativního poplatku doúčtována i cena zkoušky dle platného ceníku

Zápis akademického titulu na vysvědčení

 • Chcete na osvědčení zapsat akademický titul - např. PhDr., Ing., Mgr. a další?
 • Spolu s přihláškou doložíte buď úředně ověřenou kopii Vašeho diplomu (Vám ověří na každém CZECHPOINTu - obecní úřad, pošta), nebo občanský průkaz, kde máte tuto skutečnost zapsanou.
 • Máte na diplomu jiné příjmení než máte v současnosti? Změnu příjmení doložíte např. oddacím listem. 

Uznání jazykové kompetence

 • Žádáte osvobození od jazykové zkoušky?
 • Předložíte úředně ověřenou kopii certifikátuo složení jazykové zkoušky stupně B2 nebo vyššího Evropského referenčního rámce.
 • Velmi rádi Vám poskytneme informaci, zda Vaše zkouška splňuje stupeň B2 nebo si můžete Vaši zkoušku vyhledat v seznamu zkoušek Ministerstva školství ČR.
 • Mezi nejznámější zkoušky stupně B2 patří státní jazyková zkouška (i základní),  z anglického jazyka FCE a samozřejmě vysokoškolské studium učitelů jazyků, předkladatelů, tlumočníků a mnoho dalších zkoušek. K uznání jazykové kompetence je také třeba předložit úředně ověřené osvědčení (za 40 Kč Vám ho ověří na každém Czechpointu).
 • Máte na diplomu jiné příjmení než máte v současnosti? Změnu příjmení doložíte např. oddacím listem. 

Průběh státní zkoušky profesní kvalifikace PK 65 021 N 

U zkoušky Průvodce cestovního ruchu PK 65 021 N prokazujete celou řadu odborných kompetencí, které jsou součástí tzv. kvalifikačního standardu v rámci Národní soustavy kvalifikací.

Prezence u zkoušky:
Zkouška je zahájena v 8:00 hodin (nebo v hodinu uvedenou na pozvánce) prezencí účastníků a kontrolou totožnosti. U zkoušky je třeba předložit platný průkaz totožnosti - např. občanský průkaz nebo pas.

Zkouška se skládá z písemné části (testové), kde prokazujete základní znalostní kompetence, z části ústní a pak praktického předvedení průvodcovského výkladu.
Ke zkoušce se předkládá písemná práce - tzv. itinerář na předem zadané téma.

Testová část zkoušky:
V testové části zkoušky se prověřují kompetence, které je možné zkoušet písemnou formou, jako např. přehled znalostí z historie a dějin umění, geografie cestovního ruchu, techniky a metodiky práce průvodce atd.

 • Testové otázky vyžadují buď jednoduché doplnění odpovědi (např. letopočet nebo název města či státu), anebo vybíráte správnou odpověď z několika odpovědí (dvou až čtyř).
 • Otázky jsou kladeny tak, aby na ně byla možná jednoznačná odpověď na základě informací z kurzu nebo běžně dostupné literatury.
 • K postupu do další části zkoušky je třeba 75 procent správných odpovědí s tím, že z každé kompetence je třeba alespoň 50 procent správných odpovědí (jednoduše řečeno - je třeba prokázat orientaci ve všech předmětech - nelze si říci například "vůbec neumím geografii a doženu to historií".)
 • Pro každou zkoušku jsou generovány nové sady testů, na zpracování testu je dostatek času. 

Ústní část zkoušky:
Ústní část zkoušky navazuje na testovou část. Okruhy zkušebních otázek obdržíte při nástupu do kurzu.

Praktická část zkoušky:
Průvodce musí nejen znát řadu informací, ale také je musí umět použít tak, aby z nich vytvořil poutavý výklad, který přednese klientovi. A také Vy si vyzkoušíte, jak si výklad na základě literatury a internetu připravit a následně ho přednést.

Písemná část zkoušky - tzv. itinerář - domácí práce 
U zkoušky předkládáte písemnou práci, přípravu průvodce na zájezd. Jedná se o jednodenní výlety do nejznámějších míst naší republiky. V kurzu se naučíte, jak tuto přípravu na zájezd zpracovat. 

Jazyková část zkoušky
Nedílnou součástí zkoušky je prokázání znalosti alespoň jednoho cizího jazyka. Buď se prokážete jazykovým certifikátem zkoušky stupně B2 nebo vyšším Evropského referenčního rámce, anebo si složíte jazykovou zkoušku z Vámi vybraného cizího jazyka. Vzhledem k tomu, že průvodce při své práci málo píše, ale hlavně mluví, tak je zkouška zaměřena na ústní projev - např. simulovaný rozhovor s "turistou" na témata cestovního ruchu.

Máte další dotazy?

 • Telefonujte na 602 204 123
 • pište na kurzy@tyrkys.cz 
 • dohodněte si osobní schůzku v TYRKYSu - Španělská 770/2, 120 00 Praha 2.

Aktualizace 19.1.2024 - splnění povinného zveřejnění termínů a oznámení MMR