Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Zkouška Průvodce Prahou - zkouška profesní kvalifikace

Zkouška Průvodce Prahou PK 65-028-N byla zařazena do systému zkoušek profesní kvalifikace. Tento typ zkoušky je v současné době nejvyšším typem zkoušky v rámci tzv. celoživotního vzdělávání

 Vážené studentky a studenti,

dovolte, abych Vám s velkou radostí oznámila, že i zkouška Průvodce Prahou byla zařazena do systému profesních kvalifikací jako zkouška PK 65 028 N. Tento typ zkoušky je v současné době nejvyšším typem zkoušky v rámci tzv. celoživotního vzdělávání.

Toto přináší velkou výhodu v tom, že zkouška je autorizována Ministerstvem pro místní rozvoj. Autorizovanou osobou je TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, zastoupená PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou.

V případě úspěšného složení zkoušky, získáváte osvědčení o získání profesní kvalifikace Průvodce Prahou PK 65 028 N. Toto osvědčení je vytištěno na oficiálním dokumentu SEVT se státním znakem a je opatřeno kulatým razítkem se státním znakem a podpisem autorizované osoby.

Osvědčení je veřejnou listinou, stejně jako např. školní vysvědčení, maturitní vysvědčení, občanský průkaz či rodný list. Toto osvědčení má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené - to znamená při všech příležitostech, kdy prokazujete svou kvalifikaci

Pokud jde o uznávání odborných kvalifikací v zahraničí, je v současné době vytvářen tzv. Evropský rámec kvalifikací (European Qualification Framework – EQF),  který usnadní mobilitu mezi zeměmi EU, neboť stanoví převodník mezi kvalifikačními soustavami členských států EU. Na Vámi získaném osvědčení je tento stupeň uveden – stupeň 5.

Vzhledem k tomu, že jsme tuto změnu delší dobu očekávali, výuku i zkušební otázky jsme této skutečnosti již dávno přizpůsobili tak, aby přechod na nový typ zkoušky byl pro Vás co nejjednodušší.

V případě, že bezpečně víte, že chcete skládat zkoušku „staršího typu“, máme pro Vás vypsaných ještě několik termínů zkoušky – 14. ledna a 18. března a 13. května 2014. V těchto termínech proběhne zkouška v režimu, jako tomu bylo dosud.

Doporučuji Vám všem, vyberte si nový typ zkoušky, která je státem garantovaná a je v současné době nejvyšším typem zkoušky Průvodce Prahou v rámci tzv. celoživotního vzdělávání.  

Přihláška ke zkoušce

Termíny zkoušky jsou vypsány na našem webu.

Hodně úspěchů u zkoušky Vám přeje              PhDr. Jolana Myslivcová, ředitelka 


V Praze dne: 12.12.2013

 

Telefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cz, navštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře