tel: 224 917 908, fax: 224 922 452
 

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro reg. Praha

Seminář - Průvodce Delegát

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty

Jak získat Živnostenský list

O Živnostenský list můžete požádat na Živnostenském úřadě podle místa bydliště. Pro ŽL na podnikání jako průvodce cestovního ruchu musíte splnit tyto náležitosti a předložit následující dokumenty.

1/ dosažení věku 18 let - předložíte platný občanský průkaz

2/
způsobilost k právním úkonům - - předložíte platný občanský průkaz

3/ bezúhonnost - předložíte Výpis z rejstříku trestů ČR. Výpis můžete získat na počkání v sídle Rejstříku trestů v Praze v Soudní ulici. Nebo můžete zazádat na obecním nebo městském úřadě.Výpis obdržíte během cca tří týdnů poštou. Poplatek je 50 Kč

4/ bezdlužnost - doklad, že nemáte nedoplatky na platbě pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a doklad, že nemáte daňové nedoplatky

5/ doklad o
vlastnictví, případně jiném uživatelském právu (v případě, že chcete živnost provozovat v prostorách mimo trvalé bydliště)

6/ doklad o úplném středoškolském vzdělání zakončeném maturitou,předložíte maturitní vysvědčení

7/ doložení odborné způsobilosti průvodce - prokážete ji např. Osvědčením o složené zkoušce odborné způsobilosti průvodce cestovního ruchu

Chcete získat odbornou způsobilost průvodce ?

Zápis do kurzů průvodců cestovního ruchu zahájen !

Výuka se koná v centru Prahy na Moráni /vynikající dopravní dostupnost/

vice na www.tyrkys.cz/1.html


   

O průvodcování, o zkoušce .......
Co obnáší kurzy průvodce
Jak nejlépe uspět u zkoušky
Jak se připravit na zkoušku
Doporučená literatura

Jak si vybrat správný jazykový kurz
Jak si najít práci průvodce
Nejčastěji kladené otázky
Umíte prohrávat ?
Živnostenský list a průvodce
Zákon o zaměstnanosti a průvodci

Jak získat Živnostenský list

 

Zde vždy naleznete nové aktuální informace, články, novinky nejen pro průvodce.
Pomozte nám vytvářet tento web ! Pište nám příhody průvodcování, různé zajímavosti, pošlete fotografie, zveřejníme je zde !
 

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com