TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o

Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, telefon +420 224 917 908, e-mail : tyrkys@accommodation.cz

prahasynagogavaldstejnzdarlazneguide

                 

HOME

průvodceKurz Průvodce cestovního ruchu

průvodce pro region prahaKurz Průvodce pro region Praha

rekvalifikaceSpojený kurz Průvodce + Praha

zkouška průvodce cestovního ruchuZkouška Průvodce cestovního ruchu

zkouška průvodce PrahouZkouška Průvodce pro region Praha

delegatDelegát cestovní kanceláře

pracovník cestovní kancelářePracovník cestovní kanceláře

první pomocSeminář první pomoci

první pomocSeminář první pomoci u dětí

dopravní nehodyZdravotník zotavovacích akcí


tyrkysNadstandardní služby při kurzech

průvodceSlužby pro firmy a školy

průvodce po prazeSlužby pro průvodce

cestovní kancelářSlužby pro cestovní kanceláře

tyrkysO nás

jolana myslivcovaPhDr.Jolana Kopřiva Myslivcová

tyrkysKontakty


Nejčastěji kladené otázkyAsistenční služby v cestovním ruchu

Nejčastěji kladené otázkyNejčastěji kladené otázky
o kurzech průvodcůCo obnáší kurzy průvodce
Jak se připravit na zkouškuJak se připravit na zkoušku
Doporučená literaturaDoporučená literatura
jak nejlepe uspět u zkouškyJak nejlépe uspět u zkoušky

Jak si najít práci průvodceJak si najít práci průvodce
Živnostenský list a průvodce Živnostenský list a průvodce
Jak získat Živnostenský listJak získat Živnostenský list
Zákon o zaměstnanosti a průvodci Zákon o zaměstnanosti a průvodci

Jak si vybrat správný jazykový kurz Jak si vybrat správný jazykový kurz
Umíte prohrávat ?Umíte prohrávat ?


Obchodní dovednosti průvodce - seminářJízda historickou tramvají

profesionální průvodceObjednejte si průvodce

TYRKYS,škola kutlury podnikání v cestovním ruchu,sro
Na Moráni 5, 120 00 Praha 2

www.tyrkys.cz
tel: 224 916 485

 

 

Jaké jazykové znalosti má mít průvodce ?

Průvodce je fyzická osoba (člověk), která turistům podává odborný výklad o přírodním a kulturním bohatství v jazyce,
který si klient zvolí. Průvodce hlavně hovoří a málo píše. Proto musí mít velmi dobré komunikativní znalosti
cizího jazyka. A nyní si klademe otázku ... kolik našich znalostí stačí na to, být průvodcem ?

Někteří zájemci o průvodcovskou činnost si říkají - budu klientům rozumět ? Stači ty jazykové dovednosti,
které mám ? Domluvím se s turisty ? Budu jim rozumět ?

Pro práci průvodce byla přiřazena úroveň jazykové znalosti Evropského referenčního rámce stupně B2
(popřípadě vyšší)

Dokument Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for
Languages), který vydala Rada Evropy v roce 2001 popisuje úrovně ovládání jazyka vyžadované současnými
standardy, testy a zkouškami. Jedním z důvodů jeho vzniku je usnadnit srovnávání odlišných systémů kvalifikací
v různých zemích Evropské unie.

Stupeň A - uživatel základů jazyka
Stupeň B - samostatný uživatel
Stupeň C - zkušený uživatel

Průvodcovská znalost jazyka

Stupeň B2: Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních
témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a
spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro
kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit
své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Přehled stupňů úrovně znalosti cizího jazyka dle Evropského referenčního rámce

Uživatel základů jazyka

Stupeň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním
potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se
informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí
odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Stupeň A2
: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají
(např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat
prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a
běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti
týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.


Samostatný uživatel

Stupeň B1: Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se
kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou
nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře
zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit
a odůvodnit své názory a plány.

Stupeň B2
: Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních
témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně,
že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka
interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající
se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Zkušený uživatel

Stupeň C1: Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule
a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické
a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje
ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

Stupeň C2
: Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých
mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě.
Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve
složitějších situacích.

(Převzato z dokumentu Společný evropský referenční rámec pro jazyky, kapitola 3, str. 24)


Zpracovala: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, ředitelka TYRKYS


Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email: tyrkys@accommodation.cz

 

Publikování nebo šíření obsahu serveru tyrkys.cz je bez písemného souhlasu redakce nebo autora příslušného článku zakázáno. Za obsah článku ručí autor.

Služby cestovního ruchu

Rokytnice nad Jizerou

Apartmány v Rokytnici
nad Jizerou

 

mercedes

Dopravní služby v České republice
i po celé Evropě

 

jizerske hory ubytovani
Ubytování v Jizerských horách

 

Holiday Tour - chalupy, chaty, priváty, rekreace, dovolená

Chaty a chalupy
v České republice

   
ubytováni a hotely : Ubytování v Praze , Hotely v Praze , Turistické služby

průvodcovské služby: Průvodce po Praze a České republice

doprava: Transfery po Praze , Limusine Servis - Mercedes S 350 L