tel: 224 917 908, fax: 224 922 452
 

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro region Praha

Seminář - Průvodce Delegát

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty
Linky

LANGWEILOVA PRAHA - PhDr.Jolana Myslivcová

Antonín Langweil se narodil 13. 6. 1791 v Postoloprtech jako syn sládka. Vystudoval humanitní vědy v Žatci a po otcově smrti se dostal do schwarzenberského ústavu v Čes. Krumlově, kde se vzdělával v ekonomii. Krátce působil jako praktikant krumlovského panství a v letech 1814 – 18 zastával místo důchodního měste Čes. Krumlova. Tato činnost mu příliš nevyhovovala, neboť Langweil miloval umění, rád kreslil a zabýval se technickými pracemi. Proto roku 1818 opustil výhodné místo a odešel do Vídně na Akademii výtvarných umění, ale ani zde nenašel plné uspokojení. Následujícího roku Akademii opustil a vydal se do Prahy, kde si roku 1819 v tvz. Golzově domě na Staroměstském náměstí (čp. 933) založil litografickou dílnu. Byl to velice smělý podnik a Langweilův průkopnický podnik byl přijat dost nevlídně. Pražští knihtiskaři se báli konkurence a cítili se ohroženi. I když Langweil projevil velkou snahu a vůli, přesto jako nezkušený a nepraktický člověk byl odsouzen k prohře. Přišly finanční obtíže a Langweil byl nucen zařízení dílny prodat tzv. Schőnfeldově tiskárně, kde se stal vedoucím litografické dílny.

Roku 1822 se ucházel o místo sluhy Univerzitní knihovny. Prokázal znalost češtiny, latiny, němčiny, kaligrafického písma a absolvoval rétoriku – přesto ale nebyl zařazen do návrhu vyhovujících žadatelů. Nakonec však gubernium rozhodlo v jeho prospěch a Langweil se stal sluhou Univerzitní knihovny s ročním platem 300 zlatých a s naturálním bytem. V tomto období se Langweil může opět věnovat svým zálibám. Maloval velmi žádané miniaturní podobizny a také veduty, ze kterých se nám zachoval jediný pohled na Prahu z věže chrámu sv. Víta. Roku 1826 Symphorien Caron vystavoval v Platýzu model Paříže, na kterém pracoval 16 let. Tato výstava na Langweila zapůsobila a probudila jeho dávný sen znázornit město na modelu. Nejprve zhotovil Klementinum, pak Clam-Gallasův palác, jehož majitel Christián hrabě Clam-Gallas byl známý podporovatel umění. Langweil doufal, že se postupně najdou další zájemci o modely svých domů a paláců. Asi jediným kdo po něčem takovém toužil byl Karel hrabě Pachta.

První větší celek modelu se objevil r. 1829 na výstavě v Bondyovském domě na Staroměstském rynečku. Tříletou úmornou práci reprezentovalo zhruba 600 domů Starého města. Výstava byla hodnocena velmi kladně a zaujala i zahraniční pozorovatele. Povzbuzen tímto úspěchem doplnil Langweil zbývající část Starého Města – kostely a židovské město. S touto částí se Pražanům pochlubil r. 1831 opět v Bondyovském domě. V dalších letech stále nákladnější provádění modelu přivedlo Langweila do finanční tísně. Podařilo se mu získat pro svou ženu povolení po 6 měsíců putovat po městech a předvádět model. Zda byla tato možnost využita přesně nevíme. Finanční situace se stala neudržitelnou, a proto Langweil požádal císaře Františka I. o podporu na dokončení modelu. Žádost byla sice doporučena, ale Langweil nedostal ani odpověď. Přes všechny tyto obtíže se rozhodl, že výtěžek další výstavy modelu věnuje na pomoc postiženým po požáru města Blatné. Výlohy spojené s přepravou a instalací modelu asi hradil obětavý vystavovatel. Stupňující se nemoc a starost o děti přiměly Langweila k poslednímu pokusu. Tehdy mu Ferdinand věnoval 150 zlatých. Následujícího roku podal Langweil novou žádost, neboť chtěl prodat model za 800 zlatých – za cenu, která by sotva pokryla hodnotu materiálu. Odpovědi a zklamání se již těžce nemocný Langweil nedočkal – zemřel 11. 5. 1837 v Klementinu.

Vdova po Langweilovi se musela z Klementina vystěhovat a také měla odstranit překážející model. Nabídla ho císaři, který jej koupil za 500 zlatých pro Muzeum Království českého a 7. října 1840 Václav Hanka přijal do muzea model, umístěný v 9 bednách. Tak zůstal po 22 let, až r. 1862 si na něj vzpomněl Ferdinand Mikovec. Tehdy byl model vystaven na Staroměstské radnici a výtěžek byl věnován na záchranu kostelíka sv. Kříže menšího v tehdejší Poštovské ulici. Ve vitríně byl model instalován až r. 1906, kdy se umísťovaly sbírky lapidária Národního muzea v pavilónu pražského výstaviště. Za druhé světové války bylo výstaviště s pavilóny použito pro válečnou leteckou výrobu. Aby model nebyl ohrožen nálety, byl opět složen a ukryt v zámku v Tróji.

Od r. 1949 se model užíval ke studijním účelům, např. ho použil prof. arch. Fragner při hodnocení a rekonstrukci Betlémské kaple. A od r. 1960 měla model na starosti dr. Věra Berková, která spolu s dr. Václavem Hlavsou (ředitel muzea) projevila zájem model opět složil do původní podoby. Starší literatura uváděla, že model má okolo 45 m2, pro které muzeum nemělo tak velký prostor. Skutečnost je ale jiná – model měří 20 m2 a byl složen po velikém úsilí a píli obou pracovníků Muzea hl. města Prahy, neboť neměli žádnou dokumentaci a sami model nikdy složený neviděli. Na další fázi záchrany této památky se podíleli manželé Jana a Jiří Boudovi, kteří díky mravenčí píli a téměř detektivní práci model vyčistili, opravili poškozené a nahradili ztracené části. Rekonstrukce trvala plných 8 let – od r. 1961 do r. 1969. Díky tomu, že model byl opět v dobrém stavu, mohl v létě 1969 reprezentovat Československo na výstavě „Zlatá Praha“ v Haagu. Za 6 týdnů navštívilo výstavu

150 000 návštěvníků a prodalo se 46 000 katalogů, což dokumentuje ohromný ohlas, který výstava vyvolala.

Langweilův model má velký význam i pro dnešního člověka. Nejenom že ukazuje píli, houževnatost, šikovnost a umění Antonína Langweila, ale seznamuje nás i se starší podobou Prahy. Landweil totiž nevynechal žádnou podrobnost, vše si pečlivě měřil, zaznamenával a rozkresloval, takže na modelu vidíme celou řadu budov, které dnes již neexistují. Nejsou tu zachyceny jenom domy a kostely, ale i stromy, keře, voliéry s ptáky a další podrobnosti.

V současné době je Langweilův model umístěn v Muzeu hl. města Prahy, kde si ho můžeme prohlédnout v jeho původní podobě.

V roce 2009 byl Langweilův model Prahy digitalizován

 

O průvodcování, o zkoušce .......
Co obnáší kurzy průvodce
Jak nejlépe uspět u zkoušky
Jak se připravit na zkoušku
Jak si najít práci průvodce
Nejčastěji kladené otázky
Živnostenský list a průvodce

   

O České republice, o Praze.....
Co o nás ví svět ?
Památník Jana Palacha
Symbolika českého státu
Langweilův model Prahy
Co víte o Národním divadle ?
Vývoj obchodních domů
Cow Parade

   

Aktuality, různé ........
Nová pokladna na Pražském hradě
Evropská norma, pojmy
Jak se rozšiřovala EU
Zajímavosti o zemích EU
Jak cestovat po EU
EU v číslech
Doklady a EU

   
   

Zde vždy naleznete nové aktuální informace, články, novinky nejen pro průvodce.
Pomozte nám vytvářet tento web ! Pište nám příhody průvodcování, různé zajímavosti, pošlete fotografie, zveřejníme je zde !
 

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com