tel: 224 917 908, fax: 224 922 452
 

HOME

Kurz.Průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce pro region Praha

Zkouška.odborné způsobilosti

Zkouška Průvodce pro region Praha

Seminář - Průvodce Delegát

Kurz Pracovník cestovní kanceláře

Naše škola a učebny

Nadstandardní služby
při kurzech


Služby pro školy a pro firmy
Služby pro průvodce
Služby pro cestovní kanceláře

Kontakty
Linky

Pozvánka na Vysočinu

Autor: Bc. Miroslav Pořízek
e-mail: porizek.m@post.cz

Vysočina už odedávna tvořila jistý zeměpisný, ale i kulturní předěl mezi zeměmi moravskými a českými. Ani dnes tomu není jinak. Tento kraj má svá mnohá specifika nejen svou geografií a to v rámci celé České republiky. Je také skutečností, že např. z hlediska cestovního ruchu zůstává Vysočina, alespoň prozatím jen popelkou. Zahraniční turisté navštěvují u nás především Prahu, Karlovy Vary nebo Český Krumlov a Šumavu. Přitom i Vysočina má návštěvníkům, kteří sem zamíří ať už našincům nebo i zahraničním turistům hodně co nabídnout.

Vysočina se rozprostírá na území zhruba 5 okresů. Jsou to okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Pelhřimov, částečně lze k Vysočině přiřadit i okres Jindřichův Hradec. Geograficky je tato oblast velmi pestrá, marně bychom zde ale hledali nížiny nebo naopak vysoké hory, konec konců to už vyplývá ze samotného názvu Vysočiny, že jde o region, který je právě něco mezi nížinou a horami. Když přijede někdo poprvé na Vysočinu přivítá ho její typická krajina, v níž se téměř pravidelně střídají lesy, pole a louky a také mnoho rybníků. Ne sice tolik jako třeba v jižních Čechách, ale i přesto jsou jich řádově stovky. Typické jsou zde také syenitové ostrůvky v polích, které dávají celé krajině malebný ráz. Nejvyššími vrchy Vysočiny jsou Javořice a Devět skal. Devět skal měří 836 m./n. m. a leží asi 12 km. severně od Žďáru nad Sázavou. Javořice měří 837 m./n. m. a leží asi 10 km. západně od města Telč.

Co se týká hospodářského významu celého regionu tak ten vždy patřil k zemědělským oblastem. Hlavní zemědělskou plodinou Vysočiny bývaly vždy brambory, této plodině se ve zdejší nadmořské výšce nejvíce dařilo. I v dnešní době má zde zemědělství a lesnictví velký význam, ale už ne tolik jako v ještě  nedávné minulosti. Také absence větších průmyslových aglomerací má pro zdejší oblast nemalý význam, protože patří celorepublikově k regionům (nemnoha v ČR), kde je zdravé a zachovalé životní prostředí a příroda. Je to velký kontrast např. ve srovnání se severní Moravou nebo severními Čechami. Ovšem i zdravé životní prostředí musí být často na druhou stranu něčím vykoupeno. A nejinak je tomu i na Vysočině, která patří k nejchudším krajům u nás. I zde platí, že každá věc má svůj rub a líc a že vše dobré a výhodné musí nutně vyvážit to méně výhodné. V celém kraji tak jsou i oblasti, kde se vyskytuje i 15% nezaměstnanost, což je způsobeno především špatnou dopravní dostupností mnoha oblastí kraje. Velký význam má proto, že zde působí několik významných zaměstnavatelů, z nich nejvýznamnější je jihlavská strojírenská společnost, která se zabývá výrobou součástek pro automobilový průmysl firma Bosch-Diesel. Tato firma zaměstnává zhruba 4500 zaměstnanců a nadále zvyšuje produkci.

Ačkoliv Vysočina zatím nepatří k turisticky hojně navštěvovaným regionům má v této oblasti obrovský potenciál, který zatím ale nedokázala plněji zhodnotit. Turistům může přitom opravdu nabídnout velmi pestrou mozaiku k jejich vyžití. Ten kdo ve zdejším kraji dosud nikdy nebyl možná by zůstal hodně překvapen co všechno je zde k vidění. A není to určitě jen zachovalá příroda, i když kvůli ní sem jezdí turisté především. Celý kraj má totiž mnoho kulturních a historických památek na něž je plným právem hrdý.

Můžeme začít přímo v krajském městě Vysočiny v Jihlavě. Jihlava má okolo 60 tisíc obyvatel a krajským městem je od roku 2000, kdy byla provedena reforma státní správy.

Jihlava patří mezi historicky nejcennější města České republiky. Dnes je správním, obchodním, průmyslovým a kulturním centrem regionu. Kromě celé řady architektonických památek lze v Jihlavě navštívit několik galerií, Muzeum Vysočiny a expozici věnovanou Gustavu Mahlerovi. Město má také vlastní divadelní scénu, velmi známá je i rozlehlá zoologická zahrada.

Kdo je sportovně založen tomu je k dispozici aqua park, krytý plavecký bazén, tenisové kurty, squashová hala, jízdárna nebo sportovní letiště.

Jihlavské Masarykovo náměstí svojí rozlohou, která činí 3,6 ha. Patří k největším historickým náměstím u nás. Zachovává původní půdorys města, které bylo založeno v pol. 13. stol. jako horní město (v okolí města se těžilo stříbro). Zde se také nachází Morový sloup, který byl postaven v r. 1690 jako poděkování za ochranu před morovou epidemií. Na místě středověkých dřevěných kašen byly v roce 1797 na náměstí postaveny 2 kašna kamenné. Jsou ozdobeny pískovcovými sochami antických bohů Neptuna a Amfitrité.

Za návštěvu stojí i jihlavské kostely. Kostel sv. Ignáce z Loyoly byl postaven v letech 1683-1689. Dobrá akustika umožňuje, aby se zde konaly oblíbené koncerty duchovní hudby.

Kostel sv. Jakuba se nachází v těsné blízkosti Masarykova náměstí. Jeho věže jsou zdaleka viditelnou dominantou celého města. Stavba kostela byla zahájena koncem 1. Pol. 13. stol. Počátkem 14. stol. byla postavena severní-strážní věž, vysoká 63 m., která dnes slouží jako věž vyhlídková.

Kostel sv. Jana Křtitele patří k nejstarším dochovaným kamenným stavbám na celé Českomoravské vrchovině. Byl postaven již krátce před rokem 1200 o čemž svědčí nález románských základů presbyteria.

Kolem centra města dodnes stojí velmi zachovalý systém mohutných hradeb. Hradby byly budovány kolem vznikajícího města krátce po jeho založení v pol. 13. stol. Do dnešní doby se dochoval systém hradeb v délce okolo 2 km.

Za návštěvu určitě stojí židovský hřbitov, který připomíná existenci místní židovské obce. Hřbitov byl založen v r. 1869 a má rozlohu okolo 8900 m 2., nachází se zde přes 1000 náhrobků. Roku 1995 tu byl odhalen Památník obětem holocaustu.

Dalším turisticky velice atraktivním místem je nepochybně jihlavské podzemí. Pod městským historickým jádrem se nachází podzemní labyrint chodeb v celkové délce 23 km. Je druhým největším systémem podzemních chodeb zachovaným pod historickou zástavbou na území ČR. Část chodeb je od roku 1991 zpřístupněna.

Muzeum Gustav Mahlera je od roku 1994 umístěno v nově zrekonstruovaném domě. Expozice pojednává o dětství a dospívání Gustava Mahlera. Soubory plakátů a programů dokládají postavení Mahlerovy hudby v současném světě.

Milovníci vodních radovánek pak mohou navštívit Vodní ráj. Koupaliště s celoročním provozem nabízí krytý bazén s atrakcemi. V letním období jsou v provozu také venkovní bazény a brouzdaliště pro děti.

Návštěvu města je potom možné zakončit prohlídkou ZOO. Leží v údolí řeky Jihlávky v lesoparku Březinovy sady a byla založena v roce 1958. Je známá ojedinělými odchovy vzácných druhů zvířat.

Nejen v Jihlavě lze ovšem co obdivovat, na Vysočině je mnoho dalších zajímavých míst a pamětihodností, které lze doporučit k návštěvě. Zkusím zde alespoň ve stručnosti upozornit na ty nejvýznamnější, které skutečně stojí za navštívení.

Určitě lze k návštěvě doporučit také druhé největší město Vysočiny, Třebíč. Vznik města je spojován se založením benediktinského kláštera v roce 1101. Od řádu benediktinů je odvozen také městský znak – tři černé kápě v stříbrném břevnu umístěné na červeném štítu. V letech 1240-1280 byla postavena v areálu zámku světově proslulá románsko-gotická bazilika sv. Prokopa.(bazilika byla spolu s židovskou čtvrtí a židovským hřbitovem v roce 2003 zařazena mezi památky UNESCO, u nás se podobnou poctou může pyšnit jen 12 měst, Třebíč je jedním z nich).

Západomoravské muzeum umístěné v areálu zámku nabízí mimo jiné expozice třebíčských lidových betlémů, vltavínů a dýmek. Třebíčské betlémy jsou světoznámé, některé z nich byly zapůjčeny na Světovou výstavu v roce 1967 do Montrealu.

Za prohlídku zcela jistě stojí ale především dochované židovské ghetto středoevropského typu, nejzachovalejší ve střední Evropě. K nejcennějším objektům patří nově zrekonstruovaná Zadní židovská synagoga s unikátními nástěnnými malbami. Významný je také jeden z největších židovských hřbitovů s téměř 3000 kamennými náhrobky, z nichž nejstarší pochází z roku 1641.

Dominantou města je nepochybně 72 m. vysoká městská věž, jejíž ochoz je zpřístupněn pro veřejnost. Na historickém Karlově náměstí jsou domy se sgrafitovou výzdobou.

Z dalších památek lze jmenovat chrám sv. Martina, kapucínský klášter Proměnění Páně a také např. větrný mlýn.

K osvěžení v letních dnech slouží plavecký areál s 85 m. dlouhým tobogánem, lze využívat celoročně i krytý plavecký bazén a další sportoviště pro míčové sporty.

K návštěvě lze doporučit i město Žďár nad Sázavou. Zde je možné vidět unikátní architektonickou stavbu, kterou je Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Je součástí historického areálu bývalého cisterciáckého kláštera, který byl založen v roce 1252. V 18. stol. byl přestavěn ve stylu barokní gotiky. Poutní kostel byl vystavěn v letech 1719-1722 podle návrhu architekta Santiniho Aichla. Pro originalitu české barokní gotiky a mistrovskou kompozici areálu se symbolikou svatojánské pěticípé hvězdy na pětibokém půdorysu byl zapsán v roce 1994 do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Architektonickým skvostem však na Vysočině je jednoznačně město Telč. Představuje jedinečně zachovalý architektonický komplex, jemuž dominuje renesanční zámek a náměstí. Jádro města je Městskou památkovou rezervací a v roce 1992 byla Telč plně po právu zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Prolínají se zde stavební skvosty z prostředí církevního, měšťanského a šlechtického, památky gotické, renesanční i barokní, ale i románské či klasicistní. Během sezóny se zde koná celá řada kulturních akcí. Lze jmenovat např. folkový festival, který se koná pravidelně na přelomu července a srpna, na němž vystupují naši známí interpreti country a folku.

Posledním místem, které mohu z vlastní zkušenosti doporučit k návštěvě je Lipnice nad Sázavou. Leží na samém pomezí Čech a Moravy v malebném koutě Českomoravské vrchoviny. Městečko je obklopeno krásnou přírodou, zejména okolní lesy s mnoha opuštěnými žulovými lomy, čisté ovzduší, jsou velkým lákadlem pro turisty. Hrad nad městečkem patří k největším gotickým hradům u nás vůbec. Lipnice nad Sázavou je ale především spojena se jménem českého spisovatele, autora Švejka, Jaroslava Haška, který zde trávil poslední roky svého života. Lze samozřejmě také navštívit místní Haškovo muzeum, které je umístěno v domě kde žil. Málokdo z návštěvníků Lipnice zapomene zavítat do zrekonstruovaného hostince U České koruny, kde býval J. Hašek častým hostem.

Na Vysočině je toho ale k vidění mnohem a mnohem více. Snažil jsem se vybrat jen ta opravdu turisticky nejzajímavější místa, samozřejmě je jich daleko více, ale vycházel jsem z míst, která jsem sám navštívil a která stojí za navštívení. Každý kdo se rozhodne na Vysočinu zavítat si jistě najde to své co ho zaujme. A o tom, že je toho zde k vidění a návštěvě skutečně dost se může každý přesvědčit nejlépe sám při svých toulkách po vlastech českých a moravských.

Bc. Miroslav Pořízek
e-mail: porizek.m@post.cz

 

O průvodcování, o zkoušce .......
Jak nejlépe uspět u zkoušky
Jak se připravit na zkoušku
Jak si najít práci průvodce
Nejčastěji kladené otázky
Živnostenský list a průvodce

Aktuality, různé ........
Zámek Hořovice
Ekonomika CR
Veduta jako historický pramen
Nečekaná noční návštěva
Umíte prohrávat ?
České muzeum stříbra
Židovské muzeum 2005
Druhy časů
Návrat z Vídně r. 1969
Naše návštěva Máslovic
Jak vybrat správný jazykový kurz
Něco z historie Bratislavy
Václav Špála
Jak získat Živnostenský list
Ilegální přechod hranic
Jel Jaromír do ciziny
Příběh mrazivé sobotní noci v Hidasnémeti
Sám na Sahaře
Literatura pro prův.reg.Praha
Jak se správně píše ?
Zákon o zaměstnanosti a průvodci

Praha - archiv článků
Česká republika - archiv článků
Evropská unie - archiv článků
Archiv článků - různé


Holiday Tour - chalupy, chaty, priváty, rekreace, dovolená


Zde vždy naleznete nové aktuální informace, články, novinky nejen pro průvodce.
Pomozte nám vytvářet tento web ! Pište nám příhody průvodcování, různé zajímavosti, pošlete fotografie, zveřejníme je zde !
 

Osobní návštěva je možná pondělí až pátek od 9,00 do 17,00 hodin

TYRKYS, škola cestovního ruchu, Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, tel: 224 916 485 fax: 224 922 452, email:tyrkys@jomys.com
Publikování nebo další šíření obsahu serveru tyrkys.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.