Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

České kostnice aneb Život po životě

Lidstvo se již od samého počátku své existence zajímá o to, co bude „po smrti“. A návštěva kostnice možná může nabídnout odpovědi na některé otázky.

Máme štěstí, že v České Republice se nachází hned několik zcela unikátních podzemních prostor, vyplněných lidskými ostatky a zvanými kostnice. 

Kostnice - Sedlec

 
Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí
 
Kostnice v Sedlci u Kutné Hory patří k nejznámějším v České Republice.

A díky zařazení na seznam chráněných památek UNESCO také k celosvětově známým.
 
Její historie započala v polovině 12. století, kdy byl založen Hřbitovní kostel Všech Svatých. Jeho podzemní kaple byla podle nejnovějších průzkumů mimořádně podobná podzemní kapli na jeruzalémském poli Hakeldama.
 
Jedna z pověstí hovoří o tom, že sedlecký opat přivezl hrst hlíny z hakeldamského pole. Rozprášením na klášterním hřbitově se z něj stalo Svaté pole. Nejstarší ve střední Evropě. 
 
Na konci 15. století byl hřbitov zrušen a poloslepý mnich ostatky poskládal do velkých pyramid.
V 18. století byl kostelík upraven podle plánů architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Na konci 18. století byl klášter a kostelík v Sedlci zrušen.

Jen díky Schwarzenberkům z Orlíku a jejich stavebnímu mistrovi Františku Rintovi se nám dochovala kaple tak, jak ji známe dnes. 
 
Informace pro průvodce:
 
Informace o aktuální výši vstupného a otevírací době naleznete na www.ossuary.eu 

 Návštěvu kostnice lze za sdružené vstupné spojit s návštěvou Katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

 Průvodcovské služby lze zajistit v angličtině a němčině

 Audioprůvodci jsou k dispozici i v dalších jazycích

 Do centra města se lze dopravit v mikrobusu pro 8 osob

 Sedlecké opatství nabízí celoročně na objednávku zcela mimořádný zážitkový program 
 
Kostnice - Sedlec
 
Kostnice u sv. Jakuba v Brně
 
Novodobá historie této kostnice se začala psát na prahu 21. století, kdy byly tyto prostory objeveny v rámci průzkumu brněnského podzemí. Ale skutečné začátky hřbitova u sv. Jakuba jsou prokázány už na počátku 13. století.

Ve středověku bylo obvyklé, vzhledem k nedostatku míst k pohřbívání, že po uplynutí cca 10 let byl hrob otevřen, ostatky uloženy do podzemí (kostnice) a hrob použit pro služebně mladšího nebožtíka.
Morové a cholerové epidemie často zásobovaly pohřební prostory značnou rychlostí a tak bylo nezbytné kostnici v průběhu staletí neustále rozšiřovat.

V 18. století došlo ke zrušení kostelního hřbitova, vydláždění prostor a postupnému zapomnění na fakt, že tu vůbec nějaký hřbitov byl.

Při plánované přestavbě Jakubského náměstí v roce 2001 čekalo na stavebníky velké překvapení. Hrubý odhad činí 50 tisíc pochovaných nebožtíků. Brněnská kostnice je největší v České Republice a druhá největší v Evropě. 
 
 Informace pro průvodce: 

 Aktuální informace o otevírací době a výši vstupného naleznete na ticbrno.cz 

 V Brně lze návštěvu kostnice spojit s dalšími prostory – Labyrint pod Zelným trhem nebo Mincmistrovským sklepem – za výhodné vstupné.

 Větší skupiny je nutné nahlásit dopředu.

 Informační texty jsou k dispozici v angličtině, němčině, ruštině, italštině, španělštině, francouzštině nebo polštině.
 
Kostnice - Mělník
 
Tip Tyrkysu – další kostnice v ČR
 
Kostnice v kryptě kostela sv. Petra a Pavla v Mělníku – informace naleznete na www.saletini.cz
 
Poutní kostel Jména Panny Marie s areálem ve Křtinách – kostnice s mimořádně tajemným nálezem. Více na www.krtiny.cz
 
Kostel svatého Jakuba Staršího v Letařovicích – kostnice s oltářem z lidských lebek a kostí z 18. století
 
Chrám svatého Bartoloměje v Kolíně – více o kostnici na www.bartolomej-kolin.cz 
 
Kostnice v Nížkově – je zde jedna zcela mimořádná lebka. Kostnice nemá průvodcovskou službu, vstupné je formou dobrovolného daru. Prohlídku lze domluvit na obecním úřadu nebo na faře. Více na www.nizkov.cz.  
 
Zdroj: www.ossuary.eu, http://ticbrno.cz, www.kudyznudy.cz  
 
Autor: BJung
Foto: Archiv autora
 

Hledáte práci nebo brigádu či přivýdělek? Staňte se průvodcem! 

kurzy průvodcůPrůvodce cestovního ruchu    
Průvodce Prahou   
Místní zástupce - delegát  

 

Telefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP  

Další kurzy a semináře