Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Dotace na tvorbu a udržení pracovních míst

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti jsou přes Úřad práce financovány aktivity, které vytvářejí nebo pomáhají vytvářet nová pracovní místa. Do této kategorie spadají rekvalifikace, investiční pobídky a veřejně prospěšné práce.

REKVALIFIKACE
Rekvalifikace je pojem, který zahrnuje rozšíření stávající profese zaměstnance o nové poznatky a dovednosti a úplnou změnu kvalifikace. Úřad práce zajišťuje rekvalifikace hlavně v těch oborech, kde poptávka po kvalifikovaných pracovnících převyšuje nabídku. O rekvalifikaci může zažádat pracovník po dohodě s Úřadem práce a s budoucím zaměstnavatelem, případně se vzdělávací organizací.

INVESTIČNÍ POBÍDKY
Investiční pobídky jsou poskytovány na základě zákona o investičních pobídkách – 72/2000 Sb. Podporu může čerpat zaměstnavatel, který vytváří pracovní místa na území, kde je nejméně 150% průměrné nezaměstnanosti v ČR, a to ve dvou po sobě jdoucích období. Přísliby investičních pobídek provádí agentura CzechInvest.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Krátkodobé pracovní příležitosti pro obtížně uplatnitelné nebo dlouhodobě nezaměstnané uchazeče se nazývají veřejně prospěšné práce. Obvykle jsou zadavateli těchto prací obce, státní instituce nebo obecně prospěšné společnosti.

Zdroje: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Další informace naleznete na www.socialnidialog.cz

 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře