Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Firemní zaměstnanecká odpovědnost

Společenská odpovědnost firem (CSR) zažívá v České republice v poslední době neobyčejný boom. Firmy začínají chápat svou důležitou roli ve všech klíčových sférách společnosti – v oblastech životního prostředí, nových technologií a úspor, vztahu k zaměstnancům, podpory komunit a neziskových organizací a v mezifiremních vztazích.

Podle výzkumu GfK z roku 2010 „Roste zájem o odpovědné podnikání i u veřejnosti. Převážná většina Čechů si všímá toho, jak se firma chová ke svým zaměstnancům (93%), zákazníkům (92%) a dodavatelům či obchodním partnerům (85%). Vysokou důležitost Češi přisuzují i odpovědnosti k životnímu prostředí (88%) či sociálně znevýhodněným občanům (72%). Naopak sponzorské aktivity firmy považuje za podstatné pouze necelá polovina dotázaných.“

CSR podněcuje i nová legislativa, která se snaží všechny firmy přimět k zodpovědnému přístupu.

Podle výzkumu The Society for Human Resources Management, který se zaměřuje na porovnání firem se silným a slabým programem odpovědnosti podnikání, je u odpovědných firem o 55% lepší pracovní morálka, o 43% efektivnější pracovní procesy, o 43% silnější reputace a o 38% větší loajalita zaměstnanců. Z toho vyplývá, že pokud si firmy chtějí udržet kvalitní a loajální zaměstnance, měly by se zaměřit na svůj program odpovědnosti podnikání.
 

Oblasti podpůrných a rozvojových programů pro zaměstnané

 • Slaďování práce a osobního života – work-life balance
   
 • Diverzita pracovních týmů – podpora různorodosti týmů a rovných příležitostí
   
 • Zdraví a well-being
   
 • Rovnost mužů a žen
   
 • Osobní a profesní rozvoj zaměstnaných


 Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Více informací naleznete na www.socialnidialog.cz

 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře