Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Jak se přihlásit ke zkoušce průvodce cestovního ruchu

Zkouškou průvodce cestovního ruchu prokazujete cestovním kancelářím i Vašim klientům Vaši vysokou odbornost průvodce. V případě, že je Vám již 18 let, máte středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, tak Vám doporučujeme se přihlásit ke zkoušce PK 65 -021 N, která je novinkou v oblasti vzdělávání průvodců.

Poslední aktualizace 23.11.2018 - stránka byla přesunuta do archivu stránek aktuální informace na www.tyrkys.cz 

V případě, že je Vám již 18 let, máte středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, tak Vám doporučujeme se přihlásit ke zkoušce PK 65 -021 N, která je novinkou v oblasti vzdělávání průvodců, a která je v současné době nejvyšším typem zkoušky průvodce.

Přihláška ke zkoušce
Formulář přihlášky ke zkoušce si vyžádejte e-mailem na kurzy@tyrkys.cz , formulář Vám obratem zašleme. Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky (na počítači) včetně diakritiky (háčků a čárek), vytisknout a vlastnoručně podepsat. Přihlášku je třeba odevzdat osobně nebo poslat poštou do naší kanceláře nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek. K tomuto termínu je třeba mít uhrazený i poplatek za zkoušku.

Jazyková část zkoušky:
V případě, že máte zkoušku z jazyka stupně B2 nebo vyšší Evropského referenčního rámce, stačí doložit úředně ověřenou kopii tohoto osvědčení. V ostatních případech si složíte zkoušku z jazyka, která se skládá ve stejný den jako odborná část zkoušky.

Zapsání akademického titulu na osvědčení
Máte-li akademický titul a přejete si ho zapsat na osvědčení, je nutné tuto skutečnost doložit úředně ověřenou kopií Vašeho vysokoškolského diplomu.

Omluva ze zkoušky
Nedostavíte-li se ke zkoušce a žádáte-li prominutí poplatku za další termín zkoušky, je nutné doložit Vaší absenci potvrzením od lékaře o nemoci delší alespoň tří dnů. Toto potvrzení je třeba dodat nejpozději do 3 dnů od ukončení nemoci (pracovní neschopnosti) a budete zařazeni na další nejbližší termín zkoušky. Chcete-li si vybrat jiný termín, tak ten je již zpoplatněn dle ceníku.

Poslední aktualizace 23.11.2018 - stránka byla přesunuta do archivu stránek aktuální informace na www.tyrkys.cz