Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Jak využívat nástroj “TrustScore” v praxi.

Sociální média přímo ovlivňují více než 83% všech on-line rezervací a 49% hostů neprojeví zájem o produkt, pokud není doprovázen on-line recenzemi. Zákazník chce mít jistotu, že si kupuje kvalitní produkt a v případě pozitivních recenzí je ochoten zaplatit více.

1/ Jak používat on-line recenze na růst podnikání a příjmů.

Každý hotel i cestovní kancelář se zajímají, jaký nástroj dokáže určit míru úspěšnosti jejich nabízeněho produktu na daném trhu. O jaký produkt zákazník jeví zájem, co se líbí na stávajícím produktu, co by se mělo změnit a v čem naopak získává produkt mé přímé či nepřímé konkurence.
Toto všechno tj. stávající úroveň reputace produktu na příslušném trhu měří a propaguje nástroj “TrustScore”.
Formou krátké prezentace v originále bude vysvětleno, proč je důležité se zabývat on-line recenzemi, jak je chápat, pracovat s nimi a využívat k růstu podnikání a příjmů.
V době recese je na trhu nejdůležitější získat důvěru v produkt, která ovlivňuje celý kruh obchodního procesu. Na podrobném rozboru zjistíme, že jednotlivé etapy jsou přímo ovlivňovány recenzemi neboli hodnocením zákazníka.
Jednotlivé etapy obchodního procesu vytváří uzavřený kruh s těmito cíly:
-        Více objednávek
-        Vyšší cena
-        Více recenzí
-        Vyšší hodnotící skore
-        Vyšší návštěvnost internetové strany
-        Vyšší důvěra v produkt
Fakta:
Sociální média přímo ovlivňují více než 83% všech on-line rezervací a 49% hostů neprojeví zájem o produkt, pokud není doprovázen on-line recenzemi.
Zákazník chce mít jistotu, že si kupuje kvalitní produkt a v případě pozitivních recenzí je ochoten zaplatit více.
Celkové rozhodování zákazníka urychlý výsledné score tj. měřitelný ukazatel „TrustScore“. Analýza dokazuje, že každých 30 recenzí navíc dokáže zvýšit úroveň skore až o 5 %.
Návštěvnost vlastní internetové strany, která uvádí ukazatel skore, je až o 200% vyšší.
Výborné recenze zákazníků spolu s dobře nastavenou internetovou stranou zvýší počet přímých objednávek o 60-70%.
Až 92% všech uživatelů věří slovu svých přátel a obsahu veřejně publikovaných recenzí. Pouze 43% důvěřuje reklamě. Prezentace recenzí na vlastní internetové straně dokáže navíc ovlivnít zákazníka již v době jeho rozhodování a srovnávání mého produktu s konkurencí.
 2/ Strategie prodeje v nelehké ekonomické situaci, tj. v období recese.
SMART Marketing v roce 2013. 
Marketingoví manažeři:
-        plánují, řídí nebo koordinují marketingovou politiku a program, jako je například určení poptávky po produktech a službách.
-        identifikují potenciální zákazníky.
-        vypracovávají cenové strategie s cílem maximalizovat zisky společností nebo podíl na trhu a zároveň zajišťují, aby zákazníci byli spokojeni.
-        dohlížejí na vývoj produktů a sledují trendy, které naznačují potřebu po nových produktech a službách. 
Jak a v čem se změnila jejich činnost v době recese?  
Interaktivní a populární formou bude prakticky vysvětlen význam:
Direct Marketing
Advertising
Brand Recognition
Customer Feedback
Demand & Supply Gap
Restriction from Entering New Market 
Současnost:
zákazníci si objednávají méně, podniky prochází restrukturalizací s cílem uspořit počet zaměstnanců a stejnou práci přerozdělit mezi ty, kteří zůstali. Zákazníci při rozhodování produktu nechtějí riskovat a charakter celého procesu od objednávky ke koupi se podstatně mění.
V této části přednášky budou vysvětleny 3 hlavní principy strategie a 6 hlavních taktik  prodeje v období recese.
Na šabloně bude prezentován tzv. SMART Marketing pro rok 2013, spolu se stanovením hlavního cíle a správným nastavením konkrétních potřeb k jeho úspěšnému dosažení.
Více informací o přednášce a konkrétní termín ZDE 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře