Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Jaké to je být průvodce v památkovém objektu

Jako studentka jsem první zkušenosti průvodce získávala na Pražském hradě. Zde jsem prožila několik velmi pěkných let a musím přiznat, že to byla opravdová škola života.

Jako studentka jsem první zkušenosti průvodce získávala na Pražském hradě. Zde jsem prožila několik velmi pěkných a nezapomenutelných let. Musím přiznat, že to byla opravdová škola života.

Dodnes velmi ráda vzpomínám na tehdy o mnoho starší průvodce, kteří nás začátečníky učili pracovat s turisty.

Jaké to je být průvodce v památkovém objektu? Jaké jsou výhody a nevýhody?

škola pro průvodce, školení průvodcůVýhody práce průvodce v památkovém objektu

Trasu znáte předem, nemůžete zabloudit.
Zatímco průvodce cestovního ruchu musí neustále sledovat trasu, aby skupina nezabloudila, průvodce v památkovém objektu takovýto problém neřeší. Jeho trasa je jasně daná. Prochází objekt za objektem nebo místnost za místností.

Průvodcovský výklad se můžete předem naučit a procvičit si ho.
Pokud provádíte v památkovém objektu, tak si dopředu můžete celý výklad připravit a dostatečně nacvičit. Dokonce některé památkové objekty připravují texty, které se průvodci naučí. Určitou nevýhodou je to, že nemáte mnoho možností kreativity. Pokud provádíte na nějakém hradě nebo zámku, musíte postupovat přesně podle harmonogramu skupin, abyste nezdržovali skupinu za sebou a nebo naopak se netlačili na skupinu před sebou.

Ohraničená oblast znalostí
Provádíte-li v jednom památkovém objektu, turisté se ptají na zajímavosti daného místa. Průvodce cestovního ruchu dostává otázky z různých oblastí a nikdy dopředu neví, co se turista zeptá.


Jazyková škola života

Jako průvodce v památkovém objetku si velmi zdokonalíte své jazykové znalosti. Zejména si rozšíříte slovní zásobu o celou řadu nových slov. Je jedno, který cizí jazyk znáte. Využít se dají všechny jazyky. Důležité je mít cizí jazyk rád a neustále si svůj slovní projev zdokonalovat. 



Doba pobytu se skupinou je relativně krátká.
Výhodou je to, že s turisty jste krátkou dobu - nejčastěji hodinu až dvě. To je velká výhoda zejména pro začínající průvodce, protože pokud se průvodcování teprve učíte, je lepší být s klienty kratší dobu - třeba jen pár hodin než např. celý týden. 

Nemusíte řešit řadu organizačních povinností. 
Zatímco průvodce cestovního ruchu neustále něco zajišťuje a řeší, objektový průvodce má na starost jen poskytování odborného výkladu. Také dohlížíte, aby nikdo z turistů neopustil skupinu (např. nezůstal sám v místnosti, ze které jste již odešli) a také aby nikdo nic neničil.

Může Vám být méně než 18 let.
Průvodce cestovního ruchu nebo průvodce Prahou mají hmotnou odpovědnost a také musí řešit řadu náročných situací. Z toho plyne, že zkoušky si můžete udělat až po dosažení plnoletosti - tedy v 18 letech. V mnoha památkových objektech můžete začít provádět již dříve! Záleží jen na podmínkách daného objektu. Pokud začnete průvodcovat jako tzv. objektový průvodce, získáte cenné zkušenosti do budoucna pro práci Průvodce cestovního ruchu nebo průvodce Prahou. 

Vysoká odbornost průvodců.
V některých objektech naopak pracují průvodci, kterí jsou odborníky ve svém oboru a disponují speciálními znalostmi - například průvodci v Národní galerii (většinou historikové umění), průvodci v botanických a zoologických zahradách, v expozicích technického charakteru. 

A nevýhody práce průvodce v památkovém objektu? 
Mezi nevýhody patří pravý opak výhod. Jako například malá kreativita činnosti, práce v jednom místě, jen krátká doba pobytu s klienty, která neumožňuje navázat s turisty bližší kontakt.

Jisté je, že každý průvodce v památkovém objektu, na hradě, zámku, muzeu by měl mít rád lidi, zajímat se o historii a dějiny umění, naučit se výborně všechny informace, které se objektu týkají. Tato práce je opravdu velmi zajímavá pro začínající mladé průvodce, kteří tak získají své první zkušenosti. 

Jakmile se naučíte pracovat s lidmi, dodáte si více sebevědomí, můžete postoupit o krůček dále a stát se profesionálním průvodcem cestovního ruchu nebo průvodce po Praze (průvodcem Prahou)

Zpracovala: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová
 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře