Praha
Praha
Praha
Praha

O průvodcování, o zkoušce

Jazykové znalosti Průvodce pro region Praha

Průvodce Prahou (průvodce pro region Praha) může provádět české turisty v češtině, ale nejčastěji ukazuje Prahu zahraničním návštěvníkům.

Každoročně do Prahy přijíždí velké množství turistů, kteří navštěvují pražské pamětihodnosti jako například Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem, Vyšehrad a další a další zajímavá místa.

Průvodce Prahou je specialista, který zná Prahu a její památky velmi podrobně. Průvodce Prahou hovoří při jízdě v autokaru (okružní jízda Prahou), při pěších vycházkách i návštěvě památkových objektů.

Na práci Průvodce Prahou Vás velmi dobře připraví kurz Průvodce pro region Praha (Průvodce Prahou).  Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace Průvodce Prahou PK 65-028-N.

Kurz i zkouška Průvodce pro region Praha probíhá v českém jazyce. Provádět po Praze můžete i česky, zejména však budete provádět zahraniční turisty. Průvodce Prahoumusí znát alespoň jeden cizí jazyk, a proto je třeba prokázat Vaši jazykovou znalost, která bude uvedena na vašem vysvědčení.

Rozhodně si nemůžeme představovat, že průvodce jako papoušek nebo magnetofon turistům odříká naučený text. Průvodce musí být připraven odpovídat na všetečné dotazy z nejrůznějších oblastí.

Průvodce málo píše, ale kvalifikovaný průvodce umí výborně komunikovat. Musí ovládat jazyk tak, aby rozuměl, co klient říká (co se ptá) a aby dokázal pohotově a věcně odpovědět. Dobrá znalost jazyka je základem pokud chce člověk být dobrým průvodcem a hlavně mít hodně práce a dobré honoráře.

Jak prokážete znalost cizího jazyka u průvodce pro region Praha? 

Předložíte úředně ověřený certifikát nebo osvědčení nebo diplom prokazující složení jazykové zkoušky alespoň stupně B2 Evropského referenčního rámce.

Tímto certifikátem může být např. státní jazyková zkouška, mezinárodní jazyková zkouška nebo doklad o studiu jazyků na vysoké škole v oboru učitelském, překladatelském, tlumočnickém nebo klasické filologie.

V případě, že máte na diplomu uvedeno jiné příjmení než máte v současnosti, je potřeba doložit úředně ověřenou kopii dokladu dokládající změnu Vašeho příjmení (např. oddací list).

Pokud nemáte žádný certifikát prokazující Vaše jazykové znalosti, složíte si v den konání odborné zkoušky také zkoušku jazykovou. Jazyková zkouška se obvykle skládá ve stejný den jako zkouška odborná a je zaměřena především na komunikaci, protože průvodce málo píše a hodně hovoří. Průvodce Prahou by měl znát odbornou terminologii míst, kde poskytuje odborný výklad.

JKM

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře  

 

Proč si vybrat TYRKYS?

  • Zaručujeme individuální přístup ke klientům a maximální možnou flexibilitu Vašeho vzdělávání.
  • Jsme tým zkušených lektorů - vysokoškolských pedagogů podnikajících v cestovním ruchu.
  • Předáme Vám mnoho osobních zkušeností a praktických dovedností z praxe.
  • Naše učebny mají vynikající polohu v centru Prahy  na křižovatce tramvají a metra 

Navštivte nás osobně: Na Moráni 5, 120 00 Praha 2
Telefonujte na číslo: +420 224 917 908
Pište na e-mail: kurzy@tyrkys.cz

Údaje o produktech uvedených na tomto webu byly zpracovány na základě informací dostupných v době jejich zpracování. TYRKYS si vyhrazuje právo na změnu těchto údajů a opravu případných tiskových chyb respektive chyb při zadávání dat. 

 

Jsme členy

Asociace cestovnich kancelari asociace instituci vzdelavani dospelych asociace průvodců wftga

Naši partneři

czechia kudyznudy Rokytnice nad Jizerou mercedes 

PayU


Partner:

Nejbližší akce

NOVINKA - Hurá na zkoušku průvodce cestovního ruchu - refresh znalostí!

Od kdy? 25. květen 2018, Pátek
Kde? NOVINKA - Hurá na zkoušku průvodce cestovního ruchu - refresh znalostí!
Číslo R2/2018

Více informací

Opakovací vycházka Praha v češtině - Prašná brána a Staré Město

Od kdy? 27. květen 2018, Neděle
Kde? Opakovací vycházka Praha v češtině - Prašná brána a Staré Město se koná 27. května 2018 (neděle) od 9:00 do 13:00 hodin s PhDr. Rudolfem Pošvou, CSc. Cena vycházky je 200 Kč.
Číslo V1/2018

Více informací

Tajné tipy pro průvodce - komentovaná prohlídka kostela sv. Václava na Zderaze - POUZE pro pozvané klienty a průvodce TYRKYS

Od kdy? 29. květen 2018, Úterý
Kde? Komentovaná prohlídka kostela sv. Václava - zdarma pro pozvané
Číslo T1/2018

Více informací

Odběr novinek na email

Email: 

Odhlásit se

'.$domena.'