Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Jazykové znalosti Průvodce pro region Praha

Průvodce Prahou (průvodce pro region Praha) může provádět české turisty v češtině, ale nejčastěji ukazuje Prahu zahraničním návštěvníkům.

Každoročně do Prahy přijíždí velké množství turistů, kteří navštěvují pražské pamětihodnosti jako například Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem, Vyšehrad a další a další zajímavá místa.

Průvodce Prahou je specialista, který zná Prahu a její památky velmi podrobně. Průvodce Prahou hovoří při jízdě v autokaru (okružní jízda Prahou), při pěších vycházkách i návštěvě památkových objektů.

Na práci Průvodce Prahou Vás velmi dobře připraví kurz Průvodce pro region Praha (Průvodce Prahou).  Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace Průvodce Prahou PK 65-028-N.

Kurz i zkouška Průvodce pro region Praha probíhá v českém jazyce. Provádět po Praze můžete i česky, zejména však budete provádět zahraniční turisty. Průvodce Prahoumusí znát alespoň jeden cizí jazyk, a proto je třeba prokázat Vaši jazykovou znalost, která bude uvedena na vašem vysvědčení.

Rozhodně si nemůžeme představovat, že průvodce jako papoušek nebo magnetofon turistům odříká naučený text. Průvodce musí být připraven odpovídat na všetečné dotazy z nejrůznějších oblastí.

Průvodce málo píše, ale kvalifikovaný průvodce umí výborně komunikovat. Musí ovládat jazyk tak, aby rozuměl, co klient říká (co se ptá) a aby dokázal pohotově a věcně odpovědět. Dobrá znalost jazyka je základem pokud chce člověk být dobrým průvodcem a hlavně mít hodně práce a dobré honoráře.

Jak prokážete znalost cizího jazyka u průvodce pro region Praha? 

Předložíte úředně ověřený certifikát nebo osvědčení nebo diplom prokazující složení jazykové zkoušky alespoň stupně B2 Evropského referenčního rámce.

Tímto certifikátem může být např. státní jazyková zkouška, mezinárodní jazyková zkouška nebo doklad o studiu jazyků na vysoké škole v oboru učitelském, překladatelském, tlumočnickém nebo klasické filologie.

V případě, že máte na diplomu uvedeno jiné příjmení než máte v současnosti, je potřeba doložit úředně ověřenou kopii dokladu dokládající změnu Vašeho příjmení (např. oddací list).

Pokud nemáte žádný certifikát prokazující Vaše jazykové znalosti, složíte si v den konání odborné zkoušky také zkoušku jazykovou. Jazyková zkouška se obvykle skládá ve stejný den jako zkouška odborná a je zaměřena především na komunikaci, protože průvodce málo píše a hodně hovoří. Průvodce Prahou by měl znát odbornou terminologii míst, kde poskytuje odborný výklad.

JKM

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře