Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Jednotlivé oblasti odpovědného podnikání

Čtyřmi nejdůležitějšími oblastmi odpovědného podnikání jsou lidé – HR, životní prostředí, dodavatelé a zákazníci a podpora komunit a firemní dárcovství.

LIDÉ – HR

Stále více a více vychází najevo, že lidé – zaměstnanci – lidské zdroje jsou nejdůležitějším prvkem udržitelného rozvoje. Firma, která investuje do svých zaměstnanců a nabízí jim například další vzdělávání, se vystavuje mnohem menšímu riziku ztráty kvalifikované pracovní síly. Navíc velká většina lidí raději pracuje ve firmě, která se zabývá sociálními otázkami.

Skutečný zájem o sociální otázky také láká kvalifikované absolventy vysokých škol, kteří svým příchodem mohou vnést do firmy nový vítr nebo znalost nejnovějších technologií a postupů, které si osvojili během nedávného studia.

Studie WBCSD ukázala, že 70% zaměstnanců pracuje efektivněji, produktivněji a má vyšší pracovní morálku během práce pro sociálně odpovědnou firmu než pro firmu, která se sociálními otázkami vůbec nezabývá.
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Mezi nejoblíbenější oblasti v rámci ochrany životního prostředí v sociálních konceptech firem patří například odpadové hospodářství, spotřeba energií, efektivní využití a spotřeba zdrojů, instalace spořičů vody a ekologických žárovek nebo používání recyklovaného materiálu.

Není nutné, aby se firma pouštěla hned ze začátku do velkých a nákladných projektů na ochranu životního prostředí, stačí začít malými kroky – např. instalací odpadkových košů na tříděný odpad.

DODAVATELÉ A ZÁKAZNÍCI

Vztah firmy k dodavatelům a zákazníkům je velmi důležitý. Firma si svým zodpovědným chováním a jednáním získává loajální zákazníky a kvalitní dodavatele. Důležité věci v těchto vztazích jsou kvalitní reklamační servis, spokojenost zákazníků, neklamavá reklama, odpovídající cena a kvalita výrobku atd.

Pro úpravu a zlepšení vztahů s dodavateli jsou důležitá následující tři kritéria: finanční (platební podmínky, korupce, preference, ekonomická udržitelnost), životní prostředí a sociální oblast (lidská práva, BOZP, dopady na místní region).
 

PODPORA KOMUNIT A FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ

Každá firma je nerozlučně spjata s regionem a komunitou, ve kterých se nachází. Do jejího konceptu sociální odpovědnosti by tedy měla být začleněna i podpora komunit a firemní dárcovství.

Kroky pro úspěšnou podporu komunity: zmapování dosavadních dárcovských aktivit firmy, definice zásadních sponzorských priorit, zvolení způsobu angažování (dary, sbírky, dobrovolnictví), stanovení systému rozhodování o přidělení podpory, zvážení administrativní náročnosti a zapojení zaměstnanců.

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Více informací naleznete na www.socialnidialog.cz

 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře