Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Marketing průvodcovské činnosti - průvodcovská činnost jako obchodní značka

Průvodcovská činnost jako obchodní značka je do jisté míry obecný pojem, který nelze registrovat jako ochrannou známku. Práce průvodce cestovního ruchu, průvodce Prahou, delegáta cestovní kanceláře je náročná. Proto je neustálé budování společenské prestiže práce důležité.

Pod pojmem činnost průvodce si mnoho lidí představuje, že si zabalíme svačinu, do ruky vezmeme mikrofon a hurá na výlet. Práce průvodce cestovního ruchu, průvodce Prahou, delegáta cestovní kanceláře je náročná na odborné, jazykové znalosti, na umění práce s lidmi.  Proto je neustále budování společenské prestiže práce důležité.

Firemní logo je významnou součástí firemní identity, firemní filozofie. Logo vyjadřuje, jak chce společnost působit navenek, logo je vizuálním symbolem obchodní značky. Teoreticky vzato by si každý průvodce mohl vytvořit své vlastní logo. Ale k jeho "zápisu" do podvědomí klientů by asi neměl dost sil a prostředků. Proto se doporučuje využívat zavedené označení průvodců, jako například odznak průvodce. 

Obchodní značka (často používaný anglický výraz trademark) nejprve označoval hmatatelný produkt (např. automobil). Obchodní značkou může být i konkrétní služba (v našem případě průvodcovská služba), ale i organizace či jednotlivý člověk. Budování obchodní značky je velmi náročný proces a stojí mnoho práce, ale i mnoho finančních prostředků.


Brand, budování brandu, podpora brandu.
Zjednodušeně řečeno, brand není obchodní značka, ale znamená unikátní vnímání obchodní značky.

Brand se nedá registrovat, musí se dlouhodobě budovat (tzv. brand building) a pak Vám ho už nemůže nikdo ukrást.

Průvodcovská činnost jako obchodní značka je do jisté míry obecný pojem, který nelze registrovat jako ochrannou známku.


Přesto je velmi důležité, aby každý průvodce intenzivně budoval povědomí o průvodcovské značce a současně využíval všech možností, které mu toto vybudované povědomí nabízí - například katalog TYRKYS GUIDES

Zdůvodnění je velmi jednoduché a logické. Každý jeden průvodce jako jednotlivec nemá ani finanční prostředky ani sílu na to, aby např. v mezinárodním hledisku vybudoval svou vlastní obchodní značku (příklad Jan Novák – Průvodce Prahou).

Kvalifikovaný a hodně žádaný průvodce za rok „provede“ tzv. „hodně“ turistů. Ale i kdyby „prováděl“ turisty dnem i nocí, bude toto množství turistů jen malou kapičkou v moři v porovnání s počty turistů, kteří do České republiky přijedou nebo vyjedou do zahraničí.

Proto se domnívám, že je velmi důležité budování vnímání Průvodcovské činnosti jako obchodní značky a systematické budování Průvodcovské činnosti jako brandu.

Pokud se nám jako průvodcům toto podaří, tak i budování obchodní značky každého jednoho průvodce, bude mnohem jednodušší.

Jednou z možností, jak těžit z brandu a budované značky průvodcovské činnosti je označení se průvodcovským odznakem nebo „visačkou“ –  odznakem Tourist Guide nebo visačkou Průvodce Prahou 

Obě tato označení si mohou zakoupit pouze profesionální průvodci se složenou zkouškou Průvodce Prahou nebo  Průvodce cestovního ruchu.

Máte zájem si složit některou ze zkoušek Průvodce? Navštivte naše přípravné kurzy!

elefonujte na 224 916 485 nebo pište na kurzy@tyrkys.cz


PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová