Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Metrologie

Jedná se o nauku zabývající se stanovením měr a vah v jejich historickém vývoji a převáděním na dnešní desetinnou soustavu. Zaznamenává vývoj měrových a váhových jednotek z různých zemí a jednotlivých oblastí světa od jejich vzniku až po současnost. Význam má především pro hospodářské a sociální dějiny.

VÝVOJ METROLOGIE

Různé míry a váhy začaly vznikat již ve 4. tisíciletí př. n. l., a to v oblasti Nilu a Mezipotámie.

V českých zemích jsou nám některé míry a váhy známy až od 11. století, a to z některých doložených písemných pramenů, jako je například Kosmova kronika. V tehdejší době se využívaly míry označované jako prst, dlaň, loket, libra, měřic, korec, pole, dědina a podobně, ty se ovšem nedají převést do dnešní metrické soustavy. Tehdy se jednalo spíše o odhad. Častým jevem bylo odvozování měr dle délek některých částí lidského těla (palec, loket,..). V kolonizační době se přecházelo na tzv. lánovou soustavu (lán královský, kněžský, selský a další).

Roku 1268 nařídil Přemysl Otakar II. obnovení měr a vah, kdy cílem bylo metrologické sjednocení. S rozvojem obchodu se od 13. do 14. století zvýšil význam délkových dutých měr a vah. V Čechách došlo ke sjednocení místních měr a vah se staroměstskými a na Moravě se uplatňovaly míry olomoucké a brněnské.

Na přelomu 16. a 17. století se v českých zemích využívaly míry jako je pražský loket, libra či lán. Roku 1614 sepsal dosavadní zemské míry Šimon Podolský z Podolí. Později roku 1705 tak opět učinil Ondřej Bernard Klausner v knize Zemské míry království českého.

V období rakouského systému Marie Terezie zavedla v rámci svých reforem na celém území habsburské říše dolnorakouské neboli vídeňské míry a váhy. Ty se však mezi obyvateli příliš neuchytily, a tak se po roce 1787 přešlo na původní zemské míry, které byly až roku 1871 v rámci Rakouska-Uherska nahrazeny decimální metrickou soustavou.

Jednotná desetinná soustava se jako první uchytila ve Francii roku 1801 a postupně se šířila po celém světě, až byla uznána za všeobecně platnou mezinárodní konvenci. Ovšem zcela minula USA a Velkou Británii. Tato desetinná soustava je předchůdcem dnešní Mezinárodní soustavy jednotek.

PLOŠNÉ MÍRY:

české lán - kus půdy, obdělávaný jedním spřežením
  jitro - obvykle 1/30 až 1/72 lánu - 2837,2 m2
rakouské jitro - 5754,642 m2  - 600 čtver. sáhů
  čtver. sáh - 3,5967 m2 
  čtver. stopa - 0,0999 m2
  čtver. loket - 0,5924 m2
  čtver. míle - 5,7546 km2

DÉLKOVÉ MÍRY:

české loket - 0,594 m
  střevíc - 0,2964 m
  2 lokte - kročej, 3 lokte - sáh, 8 loktů - prut, 52 lokte - provazec, 365 provazců - míle - 11 224,772 m
moravské loket - 0,791 m
  sáh - 6 střevíců - 1,775 m
  míle - 12,0306 km
rakouské loket - 0,7775 m
  sáh - 6 střevíců - 1,8966 m
  míle (poštovní) - 7,5859 km

DUTÉ SUCHÉ MÍRY: - použití na obilí, brambory apod.

české korec(strych) - 0,9316 hl - 2 poloustrychy - 4 věrtele - 8 achtlů - 16 čtvrtků (mírek)
moravské měřice - 70,614 l - 4 čtvrti - 8 osmiček - 16 žejdlíků
rakouské měřice - 61,4868 l
  žejdlík - 0,3537 l, 4 žejdlíky - máz, 160 žejdlíků - vědro

DUTÉ MOKRÉ MÍRY: - na tekutiny

české žejdlík - 0,484 l - 2 půlky - 4 čtvrtky
  pinta - 4 žejdlíky, 6 pint - soudek, 24-32pint vědro, 96-128pint - věrtel, 32 věder - vůz
moravské máz - 1,0679 l - 4 žejdlíky, 16 mázů - měřice
rakouské máz - 1,415 l - 2 holby - 4 žejdlíky, 40 mázů - vědro

VÁHY:

české centnéř - 61,65 kg - 6 kamenů - 120 liber, libra (funt) - 513,75 g
moravské kámen - 11,2 kg - 20 liber
  libra (funt) - 559,967 g
rakouské centnéř - 56,006 kg - 100 liber (funtů)
  libra - 560,06 g - 16 uncí - 32 loktů
  1 lot - 17,502 g - 4 kventlíky

 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře