Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Nejstarší mosty ČR

Nejstarší mosty, které kdy byly na našem území postaveny - most Švédský, Kamenný, Karlův, Juditin a kamenný roudnický most.

Při návštěvě České republiky, proslulé jako srdce Evropy, chtějí turisté vidět to nejlepší. Mezi nejčastěji navštěvovaná místa v Praze patří proslulé mosty přes Vltavu. Téměř každý turista, který navštíví Prahu, zavítá alespoň jednou na Karlův most, aby se pokochal krásnou scenérií historické části hlavního města, spojenou s uměleckou atmosférou. Každý průvodce by měl znát historii nejstarších mostů nejen v Praze, ale v celé České republice. Přinášíme Vám přehled a zajímavosti o nejstarších mostech v ČR.

Juditin most

Každý průvodce Prahou, který s turisty prochází po Karlově mostě zmíní Juditin most. Výstavba Juditina mostu byla započata roku 1158 a dokončena roku 1172. Most se jmenoval podle mecenášky stavby, kterou byla Judita Durynská, manželka krále Vladislava II. Ovšem podnět ke stavbě dal arcibiskup Daniel. Most stál přibližně v místech dnešního Karlova mostu. Jednalo se o první kamenný obloukový most v Evropě. Měril 514 metrů a široký byl 6,8 metrů. Juditin most se bohužel nedochoval v důsledku povodně, která ho roku 1342 zničila. Pozůstatky jeho rekonstrukce je možné vidět v budově řádu křižovníků na Křižovnickém náměstí či ve sklepích domů na Malé Straně. 

Kamenný most v Písku

Tento gotický most je přezdívaný jako Jelení, a to podle středověké pověsti. Rozhodlo se, že most bude pojmenován podle toho, kdo přes něj jako první přejde. Nečekaně však přes něj přeběhl jelen.

Jedná se o vůbec nejstarší dochovaný most v ČR, který vede přes řeku Otavu jižně od Prahy, postaven roku 1270 za vlády Přemysla Otakara II. Jeho délka činí přibližně 110 metrů a šířka 6,25 metru. Po obou koncích mostu byly postaveny dvě věže, které se nedochovaly. Postaven byl původně na 7 obloucích, ale jeden oblouk zničily časté povodně. Na mostě  jsou umístěny repliky barokních soch ve čtyřech sousoších a kříže.

Průvodci mohou turistům o tomto mostu nabídnout i jednu zajímavost: Během restaurátorských oprav kříže v něm byla nalezena zpráva od sochaře Karla Vlačihy o dvou opravách kříže z konce 19. století a z 2. poloviny 20. století a navíc jeden výtisk Rudého práva.

Kamenný roudnický most

Jednalo se o třetí nejstarší most, hned po Juditině mostě a mostě v Písku, z roku 1340. Nechal ho postavit pražský biskup Jan IV. z Dražic mistrem Vilémem. Most přestál několik povodní, avšak během třicetileté války jej roku 1634 zcela zničil švédský maršál Bannér. Až roku 1910 byl místo něj postaven nový roudnický most.

Karlův most

Karlův most byl postaven místo strženého Juditina mostu v letech 1357-1402 a stal se tak jediným mostem vedoucím přes Vltavu. Také byl důležitou součástí evropských obchodních cest. Původně se nazýval jako "Kamenný" či "Pražský". Až v druhé polovině 19. století se uchytil název Karlův most, a to na podnět Karla Havlíčka Borovského. Na most se postupně dosadilo 30 soch/sousoší. Měří přibližně 516 metrů podélně a na šířku má 9,5 metrů. Most je také doplněn třemi věžemi - malou a velkou Malostranskou mosteckou věží a Staroměstskou mosteckou věží.

Často se uvádí, že základní kámen mostu byl položen přesně roku 1357 v 5 hodin a 31 minut vzhledem k pozitivní konstelaci Slunce a Saturnu. Turistům se líbí, že pyramida napsaná z těchto čísel se dát číst oběma směry stejně a všechna čísla jsou prvočísly, jen číslo 9 je dělitelné třemi. 
Při stavbě se prý do malty přidávala vajíčka, ale před několika lety se ukázalo, že to nebyla vejce, ale mléko a víno. Jedna legenda říká, že vejce přivážely z celého království a z jedné vesnice dovezli vejce uvařená navtvrdo, aby se cestou nerozbila. 

Karlův most patří mezi nejnavštěvovanější památky v Praze, jsou častým cílem všech návštěvníků a žádný průvodce Prahou ho neopomene zahrnout do plánu trasy. 

Švédský most

Švédský kamenný most se nachází v obci Dobřív nedaleko Rokycan. Most je jednoobloukový o délce 20 metrů a šířce 4 metry. Postaven byl údajně již roku 1379. Uprostřed mostu je umístěna socha ženy - s největší pravděpodobností sv. Barbora. Na jednom konci je také socha sv. Jana Nepomuckého, která má na svém podstavci po všech čtyřech stranách umístěny sluneční hodiny.

A jako zajímavost může průvodce nabídnout, že název Švédský most je odvozen dle pověsti, že se v Dobřívi během třicetileté války odlévaly koule švédským vojskům, a ty pak byly přepravovány právě po tomto mostě.

Karlův most - průvodce na Karlově mostě
Aktualizace: 11.11.20198 - JKM 
FOTO:
 archiv. JKM