Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Nenechávejte výměnu občanského průkazu na poslední chvíli!

Žádost o výměnu OP podejte na příslušném městském úřadě raději dříve nežli později a předejděte tak velkému náporu žadatelů a z toho plynoucího čekání v nekonečných frontách.

Při žádosti o nový občanský průkaz ssebou nemusíte nosit fotografii. Ta se pořizuje přímo úředníkem, a nebo se můžete nechat vyfotografovat profesionálem, který poté fotku zašle neprodleně  prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) danému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan zažádal o vydání průkazu.

Máte-li v rodině dlouhodobě nemocného, může za něj OP vyřídit rodinný příslušník, sociální pracovník nebo povolaný úředník v místě pobytu imobilního občana. K ověření totožnosti musí předložit obě strany svůj OP.

Osobám mladším 15-ti let je OP vydáván na 5 let, a u osob nad 15 let na 10 let.

Povinností občana, který dosáhl věku 15-ti let, je pořídit si OP do 30 dnů ode dne 15. narozenin, jinak může být pokutován až o 15 000 Kč. Tato pokuta Vám hrozí i v případě, že do 15 dnů neohlásíte změnu osobních údajů, tzn. po obdržení oddacího listu, po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu nebo po obdržení úmrtního listu manžela či partnera. Dále při změně jména, příjmení, rodného čísla a místa trvalého pobytu nebo také při ztrátě či odcizení.

Jestliže nepožádáte o vydání nového OP nejpozději do 15 dnů od ukončení jeho platnosti, pak Vám může být uložena pokuta ve výši až 10 000 Kč.

Od letošního roku je možné nechat si vystavit OP se strojově čitelnými údaji s elektronickým čipem za poplatek 500 Kč a nebo bez čipu za 100 Kč.

Telefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cz, navštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

Staňte se průvodcem nebo delegátem ! Nabízíme kurzy a zkoušky pro

Tyrkys, škola cestovního ruchu, kurzy průvodců Průvodce cestovního ruchu * Průvodce pro region Praha *

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha *

Semináře první pomoci * cizí jazyky pro cestovní ruch *

Pracovník cestovní kanceláře * Delegát pro cestovní kancelář

Přednášky z historie a dějin umění * Účetnictví a daně pro cestovní ruch * Rozvoj osobnosti