Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Nové termíny zkoušek PK Samostatný pracovník cestovní kanceláře a agentury 65-032-N

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a agentury 65-032-N - jak se přihlásit ke zkoušce + povinné zveřejnění termínů

 • Zkouška Profesní kvalifikace Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury PK 65-032-N je v současné době nejvyšším možným stupněm kvalifikace Pracovníka cestovní kanceláře nebo cestovní agentury v rámci celoživotního vzdělávání.
 • Pro žadatele o koncesi cestovní kanceláře - předložení dokladu o zkoušce zkracuje dobu požadované praxe.

Zkouška se koná  v učebnách TYRKYS 

 • 10. dubna 2023 - 16:30 hodin - na tento termín se již nelze přihlásit, všichni přihlášení obdrželi pozvánky ke zkoušce 
   
 • 16. dubna 2023 - 14:00 hodin - - na tento termín se již nelze přihlásit, tento termín si nikdo nevybral 
 • 22. dubna 2023 - 16:30 - termín je již obsazen 
   
 • 23. dubna 2023 - 16:30 - uzávěrka přihlášek do 14. dubna 2023
  (v tomto termínu nelze vykonat jazykovou zkoušku z AJ nebo NJ) 
   
 • 30. dubna 2023 v 8:00 hodin  - uzávěrka přihlášek do 21. dubna 2023
   
 • 7. května 2023 - 16:30 hodin - uzávěrka přihlášek do 28. dubna 2023
   
 • 14. května 2023 - 09:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 5. května 2023
   
 • 20. května 2023 - 16:30 hodin - uzávěrka přihlášek do 12. května 2023
  (v tomto termínu nelze vykonat jazykovou zkoušku) 
   
 • 27. května 2023 - 8:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 19. května 2023
   
 • 28. května 2023 - 16:30 hodin - uzávěrka přihlášek do 12. května 2023
  (v tomto termínu nelze vykonat jazykovou zkoušku) 
   
 • 4. června 2023 - 16:30 hodin - uzávěrka přihlášek do 26. května 2023
  (v tomto termínu nelze vykonat jazykovou zkoušku) 
   
 • 10. června 2023 - 16:30 hodin - uzávěrka přihlášek do 2. června 2023
  (v tomto termínu nelze vykonat jazykovou zkoušku) 
   
 • 25. června 2023  8:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 15. června 2023
   
 • 9. července  2023  8:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 25. června 2023
   
 • 6. srpna 2023  8:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 20. července 2023
   
 • 20. srpna 2023  8:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 10. srpna 2023
   
 • 27. srpna 2023  16:30 hodin - uzávěrka přihlášek do 15. srpna 2023
  (v tomto termínu nelze vykonat jazykovou zkoušku) 
   
 • 24. září 2023  8:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 15. září 2023

 Jak se přihlásit ke zkoušce?

 • Vyberte si termín zkoušky + pečlivě vyplňte na PC přihlášku ke zkoušce, 
 • formulář přihlášky ke zkoušce vytiskněte, podepište a včetně případných příloh doručte do naší kanceláře
  (Španělská 770/2, 120 00 Praha 2),
 • ihned od nás dostanete platební údaje k úhradě zkoušky,
 • po připsání platby Vám zašleme pozvánku ke zkoušce s uvedením tématu písemné práce 

Formulář přihlášky ke zkoušce Profesní kvalifikace Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury 

Cena odborné zkoušky PK Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury je:
1 000 Kč - pro absolventy přípravného kurzu do 6 měsíců od zahájení kurzu
1 500 Kč - první termín zkoušky pro absolventy kurzu 7-12 měsíců od zahájení kurzu
2 900 Kč - termín zkoušky 13 až 36 měsíců od zahájení kurzu
4 900 Kč - registrační poplatek pro všechny ostatní účastníky
1 000 Kč - opravný a každý další opravný termín zkoušky pro absolventy přípravného kurzu

NOVINKA - individuální termín zkoušky dle Vašeho přání - cena 4 900 Kč

Termín vyřízení přihlášky:

U každého termínu zkoušky je uveden tzv. closed date - uzávěrka přihlášek.

Omluva a nedostavení se na zkoušku:

 • Máte zdravotní důvody? Omlouvá se nemoc po předložení "potvrzení o pracovní neschopnosti" v délce alespoň 3 dnů. Pak máte nárok na další nejbližší termín zkoušky zdarma. Pokud tento termín nebudete akceptovat, nový termín dle Vašeho výběru ze zpoplatněn dle ceníku.
 • Máte jiné důvody? Další termín zkoušky je zpoplatněn dle ceníku.

Změna termínu: 

 • Po obdržení přihlášky před closed date - administrativní poplatek 300 Kč 
 • Po closed - platba nového termínu dle platného ceníku 

Chcete na osvědčení zapsat akademický titul - např. PhDr., Ing., Mgr. a další?

 • Spolu s přihláškou doložíte buď úředně ověřenou kopii Vašeho diplomu (za 40 Kč Vám ověří na každém CZECHPOINTu - obecní úřad, pošta), nebo občanský průkaz, kde máte tuto skutečnost zapsanou.
 • Máte na diplomu jiné příjmení než máte v současnosti? Změnu příjmení doložíte např. oddacím listem.

Průběh státní zkoušky profesní kvalifikace PK 65 032 N

U zkoušky Samostatný pracovník cestovní kanceláře  prokazujete celou řadu odborných kompetencí, které jsou součástí tzv. kvalifikačního standardu v rámci Národní soustavy kvalifikací.

Prezence u zkoušky:
Zkouška je zahájena v 8:00 hodin (nebo hodinou uvedenou na pozvánce) prezencí účastníků a kontrolou totožnosti. U zkoušky je třeba předložit platný průkaz totožnosti - např. občanský průkaz nebo pas.

Zkouška se skládá z písemné části (testové), kde prokazujete základní znalostní kompetence, z části ústní a pak praktického předvedení práce pracovníka CK
Ke zkoušce se předkládá písemná práce - tzv. příprava zájezdu na předem zadané téma.

Testová část zkoušky:
V testové části zkoušky se prověřují kompetence, které je možné zkoušet písemnou formou, jako např. přehled z geografie cestovního ruchu, techniky, práce v cestovní kanceláři či agentuře.

Testové otázky vyžadují buď jednoduché doplnění odpovědi (např. název města či státu), anebo vybíráte správnou odpověď z několika odpovědí (dvou až čtyř).
Otázky jsou kladeny tak, aby na ně byla možná jednoznačná odpověď na základě informací z kurzu nebo běžně dostupné literatury.

K postupu do další části zkoušky je třeba 75 procent správných odpovědí s tím, že z každé kompetence je třeba alespoň 50 procent správných odpovědí

Pro každou zkoušku jsou generovány nové sady testů, na zpracování testu je dostatek času.

Ústní část zkoušky:
Ústní část zkoušky navazuje na testovou část. Okruhy zkušebních otázek obdržíte při nástupu do kurzu.

Praktická část zkoušky:
Pracovník CK a CA musí nejen znát řadu informací, ale také je musí umět použít tak, aby pobyt klienta byl příjemný a plynulý. 

Písemná část zkoušky -  domácí práce
U zkoušky předkládáte písemnou práci, přípravu zájezdu. V kurzu se naučíte, jak tuto přípravu  zpracovat.

Máte další dotazy?

 • Telefonujte na 602 204 123 
 • pište na kurzy@tyrkys.cz
 • dohodněte si osobní schůzku v TYRKYSu - Španělská 770/2, 120 00 Praha 2


Aktualizace 13.1:2023 - splnění povinnosti zveřejnění termínů zkoušek