Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Nové termíny zkoušek PK Samostatný pracovník cestovní kanceláře a agentury 65-032-N

Povinné zveřejnění termínů zkoušek profesní kvalifikace – Samostatný pracovník cestovní kanceláře a agentury 65-032-N. Zkouška je autorizovaná Ministerstvem pro místní rozvoj.

 • Zkouška Profesní kvalifikace Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury PK 65-032-N je v současné době nejvyšším možným stupněm kvalifikace Pracovníka cestovní kanceláře nebo cestovní agentury v rámci celoživotního vzdělávání.
 • Pro žadatele o koncesi cestovní kanceláře - předložení dokladu o zkoušce zkracuje dobu požadované praxe.

Není-li uvedeno jinak, zkouška se koná vždy od 8:00 hodin v učebnách TYRKYS 

 • 24. února 2019 - na tento termín zkoušky se již nelze přihlásit 
 • 17. března 2019 na tento termín zkoušky se již nelze přihlásit 
 • 31. března 2019 na tento termín se již nelze přihlásit 
   
 • 14. dubna 2019 poslední den podání přihlášky ke zkoušce je 1. dubna 2019
   
 • 26. května  2019 poslední den podání přihlášky ke zkoušce je 13. května 2019
   
 • 9. června  2019 poslední den podání přihlášky ke zkoušce je 27. května 2019
   
 • 7. července  2019 poslední den podání přihlášky ke zkoušce je 24. července 2019 

 Jak se přihlásit ke zkoušce?

 • Vyberte si termín zkoušky,
 • pečlivě vyplňte na PC přihlášku ke zkoušce,
 • formulář přihlášky ke zkoušce vytiskněte, podepište a včetně případných příloh doručte do naší kanceláře.

Formulář přihlášky ke zkoušce Profesní kvalifikace Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury 

Termín vyřízení přihlášky:

U každého termínu zkoušky je uveden tzv. closed date - uzávěrka přihlášek.

Omluva a nedostavení se na zkoušku:

 • Máte zdravotní důvody? Omlouvá se nemoc po předložení "potvrzení o pracovní neschopnosti" v délce alespoň 3 dnů. Pak máte nárok na další nejbližší termín zkoušky zdarma. Pokud tento termín nebudete akceptovat, nový termín dle Vašeho výběru ze zpoplatněn dle ceníku.
 • Máte jiné důvody? Další termín zkoušky je zpoplatněn dle ceníku.

Chcete na osvědčení zapsat akademický titul - např. PhDr., Ing., Mgr. a další?

 • Spolu s přihláškou doložíte buď úředně ověřenou kopii Vašeho diplomu (za 40 Kč Vám ověří na každém CZECHPOINTu - obecní úřad, pošta), nebo občanský průkaz, kde máte tuto skutečnost zapsanou.
 • Máte na diplomu jiné příjmení než máte v současnosti? Změnu příjmení doložíte např. oddacím listem.

Průběh státní zkoušky profesní kvalifikace PK 65 032 N

U zkoušky Místní zástupce cestovní kanceláře - delegát prokazujete celou řadu odborných kompetencí, které jsou součástí tzv. kvalifikačního standardu v rámci Národní soustavy kvalifikací.

Prezence u zkoušky:
Zkouška je zahájena v 8:00 hodin prezencí účastníků a kontrolou totožnosti. U zkoušky je třeba předložit platný průkaz totožnosti - např. občanský průkaz nebo pas.

Zkouška se skládá z písemné části (testové), kde prokazujete základní znalostní kompetence, z části ústní a pak praktického předvedení práce pracovníka CK
Ke zkoušce se předkládá písemná práce - tzv. příprava zájezdu na předem zadané téma.

Testová část zkoušky:
V testové části zkoušky se prověřují kompetence, které je možné zkoušet písemnou formou, jako např. přehled z geografie cestovního ruchu, techniky, práce v cestovní kanceláři či agentuře.

Testové otázky vyžadují buď jednoduché doplnění odpovědi (např. název města či státu), anebo vybíráte správnou odpověď z několika odpovědí (dvou až čtyř).
Otázky jsou kladeny tak, aby na ně byla možná jednoznačná odpověď na základě informací z kurzu nebo běžně dostupné literatury.

K postupu do další části zkoušky je třeba 75 procent správných odpovědí s tím, že z každé kompetence je třeba alespoň 50 procent správných odpovědí

Pro každou zkoušku jsou generovány nové sady testů, na zpracování testu je dostatek času.

Ústní část zkoušky:
Ústní část zkoušky navazuje na testovou část. Okruhy zkušebních otázek obdržíte při nástupu do kurzu.

Praktická část zkoušky:
Pracovník CK a CA musí nejen znát řadu informací, ale také je musí umět použít tak, aby pobyt klienta byl příjemný a plynulý. 

Písemná část zkoušky -  domácí práce
U zkoušky předkládáte písemnou práci, přípravu zájezdu. V kurzu se naučíte, jak tuto přípravu  zpracovat.

Máte další dotazy?

 • Telefonujte na 224 916 485
 • pište na kurzy@tyrkys.cz
 • dohodněte si osobní schůzku v TYRKYSu - Na Moráni 5, Praha 2


Aktualizace 15. 12.2018 - JKM