Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Nové termíny zkoušek Průvodce Prahou PK 65-028-N

Průvodce Prahou - jak se přihlásit ke zkoušce + povinné zveřejnění termínů zkoušky

S osvědčením o složené státní zkoušce Průvodce Prahou PK 65 028 N 

 • jste certifikovaný průvodce (státní osvědčení - veřejná listina)
 • díky kvalifikačnímu anglickému dovětku (European Qualification Framework – EQF), máte jednodušší cestu k výkonu průvodcovské činnosti v zahraničí

Zkouška se koná v učebnách TYRKYS, praktická část zkoušky v terénu podle pokynů autorizované osoby 

 • 2. dubna 2023 - 9:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 24. března 2023 - na tento termín se již nelze přihlásit, všichni již obdrželi pozvánku 
   
 • 10. dubna 2023 - 16:30 hodin - uzávěrka přihlášek do 3. dubna 2023
 • 22. dubna 2023 - 16:30 hodin  - OBSAZENO 
   
 • 23. dubna 2023 - 16:30 - uzávěrka přihlášek do 14. dubna 2023
   
 • 20. května 2023 - 16:30 hodin - uzávěrka přihlášek do 12. května 2023
  (v tomto termínu nelze vykonat jazykovou zkoušku) 
   
 • 27. května 2023 - 8:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 19. května 2023
   
 • 10. června 2023 - 16:30 hodin - uzávěrka přihlášek do 2. června 2023
  (v tomto termínu nelze vykonat jazykovou zkoušku) 
   
 • 25. června 2023  8:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 15. června 2023
   
 • 9. července  2023  8:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 25. června 2023
   
 • 6. srpna 2023  8:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 20. července 2023
   
 • 20. srpna 2023  8:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 10. srpna 2023
   
 • 27. srpna 2023  16:30 hodin - uzávěrka přihlášek do 15. srpna 2023
  (v tomto termínu nelze vykonat jazykovou zkoušku) 
   
 • 24. září 2023  8:00 hodin - uzávěrka přihlášek do 15. září 2023
 • Jak se přihlásit ke zkoušce?  
 • Vyberte si termín zkoušky + pečlivě vyplňte na PC přihlášku ke zkoušce Průvodce Prahou, 
 • formulář přihlášky ke zkoušce vytiskněte, podepište a včetně případných příloh doručte do naší kanceláře
  (Španělská 770/2, 120 00 Praha 2),
 • ihned od nás dostanete platební údaje k úhradě zkoušky,
 • po připsání platby Vám zašleme pozvánku ke zkoušce s uvedením tématu písemné práce a úseku pro praktickou část zkoušky. 

 Formulář přihlášky ke zkoušce Profesní kvalifikace Průvodce Prahou PK 65 028 N

Cena odborné zkoušky PK Průvodce Prahou je:
1 000 Kč - pro absolventy přípravného kurzu do 6 měsíců od zahájení kurzu
1 500 Kč - první termín zkoušky pro absolventy kurzu 7-12 měsíců od zahájení kurzu
2 900 Kč - termín zkoušky 13 až 36 měsíců od zahájení kurzu
3 900 Kč - základní registrační poplatek na zkoušku, pokud nemá účastník nárok na motivační cenu pro pilné studenty . 
1 000 Kč - opravný a každý další opravný termín zkoušky pro absolventy přípravného kurzu

NOVINKA - individuální termín zkoušky dle Vašeho přání - cena 4 900 Kč

Jazyková část zkoušky
Osvobození od jazykové zkoušky -  předložení dokladu o státní závěrečné zkoušce nebo jiné srovnatelné jazykové zkoušce od stupně B2 se jazyková zkouška uznává. Nemáte-li zkoušku stupně B2 a vyšší, složíte si u nás jazykovou zkoušku z Vámi vybraného jazyka v den odborné zkoušky. 

Cena jazykové zkoušky:
1 200 Kč pro jazyky: němčina, angličtina, ruština
1 500 Kč pro jazyky: francouzština, italština, španělština
U ostatních jazyků je stanovena cena individuálně.

Termín vyřízení přihlášky:  

 • U každého termínu zkoušky je uveden tzv. closed date - uzávěrka přihlášek. 

Omluva a nedostavení se na zkoušku: 

 • Máte zdravotní důvody? Omlouvá se nemoc po předložení "potvrzení o pracovní neschopnosti" v délce alespoň 3 dnů. Pak máte nárok na další nejbližší termín zkoušky zdarma. Pokud tento termín nebudete akceptovat, nový termín dle Vašeho výběru ze zpoplatněn dle ceníku.  
 • Máte jiné důvody? Další termín zkoušky je zpoplatněn dle ceníku. 

Změna termínu zkoušky po obdržení pozvánky ke zkoušce 

 • Změna termínu zkoušky po obdržení pozvánky ke zkoušce - před termínem uzávěrky přihlášek - administrativní poplatek za změnu 300 Kč
 • Změna termínu zkoušky po uzávěrce přihlášek - platba nového termínu dle ceníku 

Zápis akademického titulu na vysvědčení

 • Chcete na osvědčení zapsat akademický titul - např. PhDr., Ing., Mgr. a další?
 • Spolu s přihláškou doložíte buď úředně ověřenou kopii Vašeho diplomu (Vám ověří na každém CZECHPOINTu - obecní úřad, pošta), nebo občanský průkaz, kde máte tuto skutečnost zapsanou.
 • Máte na diplomu jiné příjmení než máte v současnosti? Změnu příjmení doložíte např. oddacím listem. 

Uznání jazykové kompetence

 • Žádáte osvobození od jazykové zkoušky?
 • Předložíte úředně ověřenou kopii certifikátuo složení jazykové zkoušky stupně B2 nebo vyššího Evropského referenčního rámce.
 • Velmi rádi Vám poskytneme informaci, zda Vaše zkouška splňuje stupeň B2 nebo si můžete Vaši zkoušku vyhledat v seznamu zkoušek Ministerstva školství ČR.
 • Mezi nejznámější zkoušky stupně B2 patří státní jazyková zkouška (i základní),  z anglického jazyka FCE a samozřejmě vysokoškolské studium učitelů jazyků, předkladatelů, tlumočníků a mnoho dalších zkoušek. K uznání jazykové kompetence je také třeba předložit úředně ověřené osvědčení (za 40 Kč Vám ho ověří na každém Czechpointu).
 • Máte na diplomu jiné příjmení než máte v současnosti? Změnu příjmení doložíte např. oddacím listem. 

Průběh státní zkoušky profesní kvalifikace Průvodce Prahou PK 65 028 N 

U zkoušky Průvodce Prahou PK 65 025 N prokazujete celou řadu odborných kompetencí, které jsou součástí tzv. kvalifikačního standardu v rámci Národní soustavy kvalifikací.

Prezence u zkoušky:
Zkouška je zahájena v 8:00 hodin (nebo v hodinu uvedenou na pozvánce) prezencí účastníků a kontrolou totožnosti. U zkoušky je třeba předložit platný průkaz totožnosti - např. občanský průkaz nebo pas.

Zkouška se skládá z písemné části (testové), kde prokazujete základní znalostní kompetence, z části ústní a pak praktického předvedení průvodcovského výkladu.
Ke zkoušce se předkládá písemná práce - přípravu průvodcovského výkladu.

Testová část zkoušky:
V testové části zkoušky se prověřují kompetence, které je možné zkoušet písemnou formou, jako např. přehled znalostí z historie a dějin umění, kulturně historického místopisu Prahy, poznávání pražských památek. 

 • Testové otázky vyžadují buď jednoduché doplnění odpovědi (např. letopočet nebo jméno), anebo vybíráte správnou odpověď z několika odpovědí (dvou až čtyř).
 • Otázky jsou kladeny tak, aby na ně byla možná jednoznačná odpověď na základě informací z kurzu nebo běžně dostupné literatury.
 • K postupu do další části zkoušky je třeba 75 procent správných odpovědí s tím, že z každé kompetence je třeba alespoň 50 procent správných odpovědí (jednoduše řečeno - je třeba prokázat orientaci ve všech předmětech - nelze si říci například "vůbec neumím geografii a doženu to historií".)
 • Pro každou zkoušku jsou generovány nové sady testů, na zpracování testu je dostatek času. 

Ústní část zkoušky:
Ústní část zkoušky navazuje na testovou část. Okruhy zkušebních otázek obdržíte při nástupu do kurzu.

Praktická část zkoušky:
Průvodce musí nejen znát řadu informací, ale také je musí umět použít tak, aby z nich vytvořil poutavý výklad, který přednese klientovi. A také Vy si vyzkoušíte, jak si výklad na základě literatury a internetu připravit a následně ho přednést.

Písemná část zkoušky - tzv. itinerář - domácí práce 
U zkoušky předkládáte písemnou práci, přípravu průvodce na zájezd. Jedná se o jednodenní výlety do nejznámějších míst naší republiky. V kurzu se naučíte, jak tuto přípravu na zájezd zpracovat. 

Jazyková část zkoušky
Nedílnou součástí zkoušky je prokázání znalosti alespoň jednoho cizího jazyka. Buď se prokážete jazykovým certifikátem zkoušky stupně B2 nebo vyšším Evropského referenčního rámce, anebo si složíte jazykovou zkoušku z Vámi vybraného cizího jazyka. Vzhledem k tomu, že průvodce při své práci málo píše, ale hlavně mluví, tak je zkouška zaměřena na ústní projev - např. simulovaný rozhovor s "turistou" na témata cestovního ruchu.

Máte další dotazy?

 • Telefonujte na 602 204 123
 • pište na kurzy@tyrkys.cz 
 • dohodněte si osobní schůzku v TYRKYSu - Španělská 770/2, 120 00 Praha 2

Aktualizace 13. ledna 2023 - splnění podmínky uveřejnění termínů zkoušek