Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Ochrana duševního vlastnictví v EU

Práva na ochranu duševního vlastnictví chrání nejen Vaši tvorbu a díla, ale i podnikatelskou činnost v rámci EU.

Autorská práva:
V rámci EU jsou autorské udělována automaticky (bez nutnosti žádosti nebo registrace) všem tvůrcům původních děl (literárních nebo uměleckých, hudby, televizního a rádiového vysílání, softwaru, databází, reklamy atd.)
 

Ochranné známky a patenty:
Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) registruje ochranné známky a průmyslové vzory. Jeho ochrana platí na celém území Evropské unie. O vydání patentu s vnitrostátní platností se žádá vždy u příslušného patentového úřadu daného státu. Nevýhodou národního patentu je, že nemusí být uznáván ve všech členských státech EU, oproti tomu patent registrovaný OHIM uznáván být musí.

Zemědělci také mohou žádat o ochranu v rámci specifického systému EU a získat ochranu „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“.  Tyto výrobky ovšem musejí dosahovat vysoké kvality a jejich hlavní vlastnosti musí být odvozeny od jejich zeměpisného původu (např. víno).
 

Porušení Vašich práv na internetu:
Nejčastěji bývají práva duševního vlastnictví porušována na internetu. Zprostředkovatelé internetových služeb za toto zneužití nenesou žádnou právní odpovědnost do té doby, dokud si nejsou nelegální činnosti vědomi. V případě porušení práv duševního vlastnictví se můžete bránit za pomoci platných předpisů EU.

 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře