Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Plátci DPH - POZOR nová povinnost od roku 2013

Do termínu 28. února tohoto roku mají všichni podnikatelé plátci DPH novou registrační povinnost.

Pokud se podnikatelský subjekt registruje jako plátce DPH má za povinnost v přihlášce k registraci uvádět čísla všechna čísla bankovních účtů.

Plátci DPH (firmy i fyzické osoby), které jsou plátci již delší dobu mají za povinnost do 28. 2. 2013 oznámit finančnímu úřadu čísla svých bankovních účtů, které využívají pro podnikatelskou činnost.
Pokud tak podnikatel neučiní, finanční úřad zveřejní všechna čísla účtů, která má registrována.

Zveřejněná čísla bankovních účtů budou k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH od 1. dubna 2013.

Celé toto opatření má vést ke snížení daňových úniků.Použití jiných účtů než zveřejněných bude důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (§109 odst. 2 písm. c) novely zákona). 

Celé toto opatření samozřejmě zvýší administrativní zátěž podnikatelů a firem.

Pokud totiž např. dodavatel na faktuře uvede účet, který nebude mít ve své evidenci finanční úřad, firma, která na tento účet zaplatí, bude ručit za to, že dodavatel ze zaplacené částky odvede DPH.

Pokud se plátce daně z přidané hodnoty rozhodne, že žádné číslo jeho účtu nebude tímto způsobem zveřejněno, může způsobit velké problémy svým obchodním partnerům, protože když provedou platbu za odebrané služby nebo zboží převodem na účet, který není správcem daně uveden jako povinný údaj v registru plátců daně, stávají se ručitelem za nezaplacenou DPH. Stejné problémy mohou nastat, pokud má firma zveřejněny již neexistující čísla účtů.  

Institu ručení za odvedenou daň lze uplatnit od data zveřejnění účtů, tedy od 1. dubna roku 2013
 

 

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře