Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Prezentační a komunikační dovednosti průvodce a umění pobavit aneb „Pražský hrad je jen jeden, ale způsobů, jak jej prezentovat, je několik.“

Úkolem každého průvodce je zaujmout posluchače poutavým, zajímavým a dobře sestaveným výkladem. Průvodce, který dokáže své klienty zaujmout je velmi populární. V semináři se naučíte vybrat ty nejzajímavější informace a také je podat způsobem, který Vaše klienty určitě zaujme.

NOVINKA

Cílem tohoto kurzu je zaměřit se na výše zmíněné aspekty v průvodcování buď poměrně často opomíjené, nebo naopak až přehnaně vyzdvihované.
Kvalitní průvodce by totiž neměl klienta zahrnout ani přílišným množstvím historických fakt, ani se ho snažit pouze lacině pobavit.
Profesionální a kvalifikovaný průvodce by tedy měl najít jakousi rovnováhu obojího, v níž je schopen edukace klienta na odborné úrovni, a to způsobem hodným řečníka, který je zároveň i mistrem v tvorbě inteligentního humoru.

Pro koho je kurz určen? Pro všechny, kteří již disponují některou z odborných kvalifikací v cestovním ruchu a mají buď krátkou nebo dlouholetou praxi s vykonáváním své profese v této oblasti, rovněž i pro ty, kteří se na svou dráhu v cestovním ruchu teprve připravují, tedy kteří jsou již účastníky některého z nabízených kurzů se zaměřením na cestovní ruch.
 
Náplň kurzu:

  • filtrace informací, stanovení hranice mezi relevancí/irelevancí daného historického faktu s ohledem na jeho praktickou využitelnost a se zaměřením na schopnost tuto informaci předat v zábavné a snadno zapamatovatelné formě
     
  • připravit celkový výklad tak, aby obsahoval všechny náležité body, které jsou v přiměřeném zastoupení a které utváří celkový dojem z prezentace objektu či historické skutečnosti, tedy průvodce je jakýsi barman, jehož úkolem je namíchat informační koktejl z vhodných ingrediencí, který zároveň bude klientovi podávat i patřičným způsobem
     
  • důraz na prezentační dovednosti průvodce a jeho úlohy jakožto zprostředkovatele inteligentní zábavy a mezikulturní komunikace; zdokonalení prezentačních dovedností již u zkušených průvodců; u průvodců začátečníků pak důraz na osvojení si základních komunikativních dovedností a schopnost pracovat s trémou
     
  • důraz na skloubení lingvistických (jazykových) a suprasegmentálních (nejazykových) prvků v průvodcovském výkladu: intonace, modulace hlasu, dynamika řeči, úloha pauz, výslovnost; držení těla, proximika, kinesika, haptika, mimika, gestikulace, emoce


Díky celkově malému počtu účastníků kurzu bude kladen důraz především na jejich osobnostní prvky a posílení jejich individuality, neboť mottem tohoto kurzu přeci je „Pražský hrad je jen jeden, ale způsobů, jak jej prezentovat, je několik“; hlavním cílem kurzu je tedy především najít pro každého sobě vlastní způsob průvodcovského výkladu

Seminář Prezentační a komunikační dovednosti průvodce a umění pobavit aneb „Pražský hrad je jen jeden, ale způsobů, jak jej prezentovat, je několik.“je možné si objednat individuálně v termínu, který Vám bude vyhovovat.Rádi Vám poskytneme bližší informace a vhodný termín společně vybereme.

Telefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cz, navštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2