Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Seminář Daňová evidence – základy účetnictví

Jedná se o seminář, který je vhodný zejména pro začínající či méně zkušené podnikatele, fyzické osoby. Seminář je zaměřen hlavně na potřeby průvodců a delegátů.

V semináři Daňová evidence – základy účetnictví se naučíte účetnictví, které budete potřebovat ve Vaší praxi. Seminář je proto vhodný zejména pro začínající či méně zkušené podnikatele – fyzické osoby. Seminář se zaměřuje na potřeby delegátů a průvodců.

Během semináře se seznámíte s různými účetními doklady a naučíte se s nimi pracovat, také se budete věnovat vedení daňové evidence, vytvoření účetní závěrky a vyplnění daňového přiznání.

Seminář je veden poutavou formou a jeho účastníci mají mnoho prostoru pro vlastní dotazy a pro vyzkoušení probíraných úkonů v praxi.

Česká daňová soustava:

1/ daně přímé:

A. daně z příjmů

 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z příjmů právnických osob

B. daně majetkové

 • daň z nemovitostí,
 • daň silniční,
 • daň dědická a darovací,
 • daň z převodu nemovitostí.

2/ daně nepřímé:

 • daň z přidané hodnoty, včetně daně při dovozu
 • daně spotřební - daň z uhlovodíkových paliv a maziv,
 • . . . . . . . . . . . . - .daň z lihu a lihovin, vína a piva,
 • . . . . . . . . . . . . - .daň z tabáku a tabákových výrobků.
 • daně na ochranu životního prostředí (u nás zatím nejsou neuplatněny) 

Další platby mající charakter daní:

 • pojistné na sociální zabezpečení
 • pojistného na důchodové pojištění,
 • pojistného na nemocenské pojištění,
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
 • místní poplatky ukládané na úrovni měst a obcí mající charakter daní:
 • poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství,
 • ze psů, z provozování výherních hracích automatů atd.

 Aktuálně vypsané termíny:

29. července 2017 (sobota) od 9:00 do 12:00 a od 3:00 do 16:00 hodin.

21. srpna 2017 (pondělí) od 9:00 do 12:00 a od 3:00 do 16:00 hodin.


Aktualizace: 7. 6. 2017 DK

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře