Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Uznání rovnocennosti a nostrifikace zahraničního vysvědčení

Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení, nostrifikace, nostrifikační zkouška, podklady nutné pro uznání zahraničního vzdělání v ČR... více v tomto článku!

Studenti, kteří navštěvují nebo se chystaní navštěvovat kurzy Průvodců cestovního ruchu, kurzy Průvodců Prahou, Pracovník cestovní kanceláře nebo delegát (Místní zástupce cestovní kanceláře) se často ptají, jak mají postupovat při uznávání dokladů o vzdělání, které získali v zahraničí.

Jaké jsou možnosti při uznávání dokladů o vzdělání a co jednotlivé pojmy znamenají

Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání

Originál zahraničního vysvědčení musí být ověřen v ČR (z hlediska pravosti podpisů a razítek) příslušným zastupitelským úřadem a dále ministerstvem zahraničních věcí daného státu, ve kterém bylo vysvědčení vydáno (popř. notářem). K žádosti o ověření se současně připojí úředně ověřený překlad dokladu o vzdělání do českého jazyka.

Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení

Toto osvědčení vydává odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy  pouze v případech, kdy je ČR vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je škola zřízena a uznána.

Česká republika má spolu se Slovenskem uzavřenou Dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání. Tudíž všechny doklady o vzdělání uvedené v této dohodě platí bez dalšího úředního ověřování.

Nostrifikace

Jestliže není Česká republika vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s českým, pak o nostrifikaci rozhoduje odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, a to na základě žádosti obsahující originál vysvědčení (popř. úředně ověřená kopie), doklad o obsahu a rozsahu vzdělání, doklad o skutečnosti uznání školy státem a doklad o zaplacení správního poplatku 100 Kč.

Nostrifikační zkouška

V případě, že nebude uznáno či splněno dodání veškerých požadovaných dokladů, nařídí odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP nostrifikační zkouškou.

Podklady nutné pro uznání zahraničního vzdělání v České republice

  1. Vyplněná žádost o uznání rovnocennosti
  2. Legalizovaný a přeložený diplom (vysvědčení či certifikát) o ukončeném vzdělání (popř. úředně ověřenou kopii)
  3. Legalizovaný a přeložený doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání - přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia (popř. úředně ověřenou kopii)
  4. Plnou moc pro zastupování žadatele (u osob mladších 18-ti let - plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého či osoba, která se nechává zastupovat)
  5. Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000 Kč

Podání

Žádost se podává k vyřízení pro Prahu v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy  v ulici Jungmannova 29/35 na Praze 1. Lhůta k vyřízení je 30 až 60 dní. Mimopražští žadatelé se obrací na příslušný krajský úřad dle jejich bydliště.

Tefonujte  na 224 916 485, pište na kurzy@tyrkys.cznavštivte nás osobně Na Moráni 5, Praha 2

TYRKYS, cesta ke vzdělání a úspěchu na jednom místě - kurzy, zkoušky, semináře  
Průvodce cestovního ruchu

Průvodce Prahou 

Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha 

Místní zástupce cestovní kanceláře -  Delegát

Pracovník cestovní kanceláře 

Přednášky z historie a dějin umění 

Semináře první pomoci 

Zdravotník zotavovacích akcí

Cizí jazyky pro cestovní ruch 

Účetnictví a daně pro cestovní ruch 

Doškolování pedagogů - akreditace DVPP 

Další kurzy a semináře